TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Stoxx 600

  • สุดท้าย311
  • สูง314
  • ต่ำ308
  • ความผันผวนสูงสุด0.75
  • ความผันผวนสูงสุด%0.13%
  • เปิด313.56
  • เวลา18:57:03
  • เมื่อวาน320.06
  • เปลี่ยน%2.91%
  • เปลี่ยนแปลง9.06

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Stoxx 600

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Stoxx 600

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
310.91 ดอลล่าร์18:57:03
311.03 ดอลล่าร์18:55:04
310.78 ดอลล่าร์18:54:04
310.47 ดอลล่าร์18:53:03
310.09 ดอลล่าร์18:52:03
310.21 ดอลล่าร์18:51:04
310.65 ดอลล่าร์18:50:04
310.87 ดอลล่าร์18:49:03
310.68 ดอลล่าร์18:48:04
310.86 ดอลล่าร์18:47:03
311.26 ดอลล่าร์18:46:03
311.12 ดอลล่าร์18:45:04
311.13 ดอลล่าร์18:44:03
311.17 ดอลล่าร์18:43:03
311.09 ดอลล่าร์18:42:04
311.36 ดอลล่าร์18:41:03
311.5 ดอลล่าร์18:40:04
311.57 ดอลล่าร์18:39:03
311.28 ดอลล่าร์18:38:03
311.43 ดอลล่าร์18:37:03
311.35 ดอลล่าร์18:36:04
311.19 ดอลล่าร์18:35:03
310.91 ดอลล่าร์18:34:04
311.03 ดอลล่าร์18:33:03
311.1 ดอลล่าร์18:32:03
311.61 ดอลล่าร์18:31:03
311.47 ดอลล่าร์18:30:05
311.63 ดอลล่าร์18:29:03
311.53 ดอลล่าร์18:28:04
311.19 ดอลล่าร์18:27:03
311.05 ดอลล่าร์18:26:04
311.37 ดอลล่าร์18:25:04
311.33 ดอลล่าร์18:24:03
311.13 ดอลล่าร์18:23:04
310.59 ดอลล่าร์18:22:03
309.84 ดอลล่าร์18:21:04
309.98 ดอลล่าร์18:20:04
309.63 ดอลล่าร์18:19:03
310.23 ดอลล่าร์18:18:03
309.72 ดอลล่าร์18:17:03
310.16 ดอลล่าร์18:16:03
309.97 ดอลล่าร์18:15:04
309.76 ดอลล่าร์18:14:04
309.75 ดอลล่าร์18:13:03
309.63 ดอลล่าร์18:12:04
309.6 ดอลล่าร์18:11:03
309.7 ดอลล่าร์18:10:03
309.64 ดอลล่าร์18:09:04
309.82 ดอลล่าร์18:08:03
309.75 ดอลล่าร์18:07:03
309.77 ดอลล่าร์18:06:05
309.78 ดอลล่าร์18:05:04
309.96 ดอลล่าร์18:03:04
309.98 ดอลล่าร์18:02:05
310.15 ดอลล่าร์18:01:05
310.09 ดอลล่าร์18:00:06
309.81 ดอลล่าร์17:59:03
309.84 ดอลล่าร์17:58:03
309.9 ดอลล่าร์17:57:04
310.13 ดอลล่าร์17:56:04
310.15 ดอลล่าร์17:55:04
309.88 ดอลล่าร์17:54:03
309.8 ดอลล่าร์17:53:03
309.66 ดอลล่าร์17:52:04
309.5 ดอลล่าร์17:51:04
309.48 ดอลล่าร์17:50:04
309.57 ดอลล่าร์17:49:03
309.55 ดอลล่าร์17:48:03
309.69 ดอลล่าร์17:47:03
309.82 ดอลล่าร์17:46:03
309.66 ดอลล่าร์17:45:04
309.76 ดอลล่าร์17:44:04
309.72 ดอลล่าร์17:43:03
309.83 ดอลล่าร์17:42:04
309.96 ดอลล่าร์17:41:04
310.01 ดอลล่าร์17:40:04
310.07 ดอลล่าร์17:39:03
310 ดอลล่าร์17:38:03
310.1 ดอลล่าร์17:37:03
309.9 ดอลล่าร์17:36:03
309.89 ดอลล่าร์17:35:03
310.12 ดอลล่าร์17:34:03
310.29 ดอลล่าร์17:33:03
310.21 ดอลล่าร์17:32:04
310.09 ดอลล่าร์17:31:05
310.07 ดอลล่าร์17:30:04
309.87 ดอลล่าร์17:29:03
309.94 ดอลล่าร์17:28:04
309.84 ดอลล่าร์17:27:03
309.86 ดอลล่าร์17:26:03
309.73 ดอลล่าร์17:25:03
309.79 ดอลล่าร์17:23:03
309.82 ดอลล่าร์17:22:03
309.88 ดอลล่าร์17:21:04
309.7 ดอลล่าร์17:20:03
309.63 ดอลล่าร์17:19:04
309.8 ดอลล่าร์17:18:03
309.75 ดอลล่าร์17:17:03
309.64 ดอลล่าร์17:16:03
309.76 ดอลล่าร์17:15:03
309.41 ดอลล่าร์17:14:04
309.24 ดอลล่าร์17:13:03
309.51 ดอลล่าร์17:12:03
309.47 ดอลล่าร์17:11:03
309.53 ดอลล่าร์17:10:04
309.52 ดอลล่าร์17:09:04
309.81 ดอลล่าร์17:08:03
309.84 ดอลล่าร์17:07:03
309.34 ดอลล่าร์17:04:03
309.16 ดอลล่าร์17:03:04
309.38 ดอลล่าร์17:02:03
309.45 ดอลล่าร์17:01:04
308.75 ดอลล่าร์17:00:05
308.74 ดอลล่าร์16:58:03
308.91 ดอลล่าร์16:57:03
309.11 ดอลล่าร์16:56:03
309.21 ดอลล่าร์16:55:04
309.12 ดอลล่าร์16:54:03
309.1 ดอลล่าร์16:53:04
309.06 ดอลล่าร์16:52:03
309.05 ดอลล่าร์16:51:04
309.34 ดอลล่าร์16:50:04
309.54 ดอลล่าร์16:49:03
309.58 ดอลล่าร์16:48:03
309.73 ดอลล่าร์16:47:03
309.77 ดอลล่าร์16:46:03
309.83 ดอลล่าร์16:45:03
309.87 ดอลล่าร์16:44:03
309.83 ดอลล่าร์16:43:02
309.88 ดอลล่าร์16:42:03
309.86 ดอลล่าร์16:41:04
309.87 ดอลล่าร์16:40:04
309.86 ดอลล่าร์16:39:03
309.94 ดอลล่าร์16:38:03
309.93 ดอลล่าร์16:37:03
309.96 ดอลล่าร์16:36:03
309.91 ดอลล่าร์16:34:03
310.05 ดอลล่าร์16:33:03
310.17 ดอลล่าร์16:32:03
310.36 ดอลล่าร์16:31:03
310.51 ดอลล่าร์16:30:05
310.53 ดอลล่าร์16:28:03
310.46 ดอลล่าร์16:27:03
310.4 ดอลล่าร์16:26:03
310.79 ดอลล่าร์16:25:03
310.65 ดอลล่าร์16:24:03
310.43 ดอลล่าร์16:23:03
310.41 ดอลล่าร์16:22:03
310.42 ดอลล่าร์16:21:03
310.57 ดอลล่าร์16:20:03
310.59 ดอลล่าร์16:19:03
310.44 ดอลล่าร์16:18:03
310.33 ดอลล่าร์16:17:03
310.09 ดอลล่าร์16:16:03
309.91 ดอลล่าร์16:15:03
309.52 ดอลล่าร์16:13:03
309.5 ดอลล่าร์16:12:02
309.61 ดอลล่าร์16:11:03
309.81 ดอลล่าร์16:10:04
309.48 ดอลล่าร์16:09:03
309.32 ดอลล่าร์16:08:03
309.6 ดอลล่าร์16:07:03
309.65 ดอลล่าร์16:06:03
309.78 ดอลล่าร์16:05:03
309.79 ดอลล่าร์16:04:04
309.54 ดอลล่าร์16:03:04
309.53 ดอลล่าร์16:02:03
309.18 ดอลล่าร์16:01:04
309.23 ดอลล่าร์16:00:05
309.1 ดอลล่าร์15:59:03
309.2 ดอลล่าร์15:58:02
309.31 ดอลล่าร์15:57:03
309.28 ดอลล่าร์15:56:03
309.51 ดอลล่าร์15:55:04
309.7 ดอลล่าร์15:54:04
309.67 ดอลล่าร์15:53:03
309.54 ดอลล่าร์15:52:03
309.5 ดอลล่าร์15:51:04
309.51 ดอลล่าร์15:50:03
309.74 ดอลล่าร์15:49:03
309.86 ดอลล่าร์15:48:03
310.03 ดอลล่าร์15:47:03
310.35 ดอลล่าร์15:46:02
310.16 ดอลล่าร์15:45:04
309.89 ดอลล่าร์15:44:03
309.7 ดอลล่าร์15:43:03
309.93 ดอลล่าร์15:42:03
310.06 ดอลล่าร์15:41:04
310.18 ดอลล่าร์15:40:04
310.1 ดอลล่าร์15:39:03
310.24 ดอลล่าร์15:38:03
310.42 ดอลล่าร์15:37:04
310.59 ดอลล่าร์15:36:03
310.57 ดอลล่าร์15:35:03
310.59 ดอลล่าร์15:33:03
310.33 ดอลล่าร์15:31:03
310.25 ดอลล่าร์15:30:04
310.68 ดอลล่าร์15:29:03
310.81 ดอลล่าร์15:28:03
311.05 ดอลล่าร์15:27:02
311.38 ดอลล่าร์15:26:03
311.43 ดอลล่าร์15:25:03
311.46 ดอลล่าร์15:24:03
311.53 ดอลล่าร์15:23:04
311.3 ดอลล่าร์15:22:03
311.32 ดอลล่าร์15:21:03
311.19 ดอลล่าร์15:20:03
311.07 ดอลล่าร์15:19:03
311.05 ดอลล่าร์15:18:03
311.13 ดอลล่าร์15:17:03
311.14 ดอลล่าร์15:16:03
310.97 ดอลล่าร์15:15:04
311.1 ดอลล่าร์15:14:03
311.01 ดอลล่าร์15:12:03
310.98 ดอลล่าร์15:11:03
310.79 ดอลล่าร์15:10:03
311.1 ดอลล่าร์15:09:03
311.22 ดอลล่าร์15:08:03
311.17 ดอลล่าร์15:07:03
311.41 ดอลล่าร์15:06:03
311.5 ดอลล่าร์15:05:04
311.39 ดอลล่าร์15:04:02
311.44 ดอลล่าร์15:03:03
311.2 ดอลล่าร์15:02:03
311.15 ดอลล่าร์15:01:04
311.07 ดอลล่าร์15:00:05
311.34 ดอลล่าร์14:59:03
311.43 ดอลล่าร์14:58:03
311.59 ดอลล่าร์14:56:03
312.04 ดอลล่าร์14:55:03
312.07 ดอลล่าร์14:54:03
312.34 ดอลล่าร์14:53:03
312.38 ดอลล่าร์14:52:03
312.35 ดอลล่าร์14:51:03
312.1 ดอลล่าร์14:49:04
312.07 ดอลล่าร์14:48:04
312.08 ดอลล่าร์14:46:03
311.64 ดอลล่าร์14:35:03
311.37 ดอลล่าร์14:34:02
311.36 ดอลล่าร์14:33:03
311.33 ดอลล่าร์14:32:04
311.38 ดอลล่าร์14:31:03
311.32 ดอลล่าร์14:30:04
311.29 ดอลล่าร์14:29:02
311.24 ดอลล่าร์14:28:03
311.04 ดอลล่าร์14:27:03
310.75 ดอลล่าร์14:26:03
310.74 ดอลล่าร์14:25:04
310.75 ดอลล่าร์14:24:03
310.73 ดอลล่าร์14:23:03
310.71 ดอลล่าร์14:22:03
311.08 ดอลล่าร์14:21:03
310.78 ดอลล่าร์14:20:04
310.72 ดอลล่าร์14:18:03
310.9 ดอลล่าร์14:16:03
310.81 ดอลล่าร์14:15:03
310.78 ดอลล่าร์14:13:03
310.69 ดอลล่าร์14:12:03
310.57 ดอลล่าร์14:11:03
310.34 ดอลล่าร์14:10:04
310.12 ดอลล่าร์14:09:03
309.9 ดอลล่าร์14:08:03
310.14 ดอลล่าร์14:07:03
310.25 ดอลล่าร์14:06:03
310.34 ดอลล่าร์14:05:03
310.26 ดอลล่าร์14:04:03
310.41 ดอลล่าร์14:03:04
310.67 ดอลล่าร์14:02:03
310.8 ดอลล่าร์14:01:04
311.03 ดอลล่าร์14:00:05
311.16 ดอลล่าร์13:59:03
311.18 ดอลล่าร์13:58:03
311.24 ดอลล่าร์13:57:03
311.4 ดอลล่าร์13:56:03
311.06 ดอลล่าร์13:55:03
311.02 ดอลล่าร์13:53:04
311 ดอลล่าร์13:52:03
310.8 ดอลล่าร์13:51:03
310.63 ดอลล่าร์13:50:04
310.68 ดอลล่าร์13:48:03
310.76 ดอลล่าร์13:47:03
310.69 ดอลล่าร์13:46:03
310.26 ดอลล่าร์13:45:04
310.47 ดอลล่าร์13:44:03
310.24 ดอลล่าร์13:43:03
310.11 ดอลล่าร์13:42:03
309.78 ดอลล่าร์13:41:03
309.88 ดอลล่าร์13:40:04
310.46 ดอลล่าร์13:39:03
310.17 ดอลล่าร์13:37:02
310.46 ดอลล่าร์13:36:03
310.38 ดอลล่าร์13:35:03
309.97 ดอลล่าร์13:32:03
309.83 ดอลล่าร์13:31:04
309.61 ดอลล่าร์13:30:04
309.37 ดอลล่าร์13:29:02
309.53 ดอลล่าร์13:28:03
309.45 ดอลล่าร์13:27:03
309.61 ดอลล่าร์13:26:03
309.91 ดอลล่าร์13:25:03
310.4 ดอลล่าร์13:24:03
310.57 ดอลล่าร์13:23:03
310.74 ดอลล่าร์13:22:03
310.64 ดอลล่าร์13:21:03
310.69 ดอลล่าร์13:20:03
310.74 ดอลล่าร์13:19:03
310.69 ดอลล่าร์13:18:03
310.62 ดอลล่าร์13:17:02
310.7 ดอลล่าร์13:16:03
310.79 ดอลล่าร์13:15:03
310.8 ดอลล่าร์13:14:03
311.09 ดอลล่าร์13:13:03
311.11 ดอลล่าร์13:11:03
311.13 ดอลล่าร์13:10:04
310.75 ดอลล่าร์13:09:03
310.98 ดอลล่าร์13:08:03
311.16 ดอลล่าร์13:07:03
311.62 ดอลล่าร์13:05:03
311.3 ดอลล่าร์13:04:03
311.27 ดอลล่าร์13:03:03
311.28 ดอลล่าร์13:02:03
311.73 ดอลล่าร์13:01:03
311.86 ดอลล่าร์13:00:05
311.68 ดอลล่าร์12:59:03
311.98 ดอลล่าร์12:58:04
311.84 ดอลล่าร์12:57:03
311.28 ดอลล่าร์12:56:03
311.47 ดอลล่าร์12:55:03
310.99 ดอลล่าร์12:54:03
310.66 ดอลล่าร์12:53:03
310.28 ดอลล่าร์12:51:04
310.38 ดอลล่าร์12:50:04
310.17 ดอลล่าร์12:49:03
310.43 ดอลล่าร์12:48:03
311.09 ดอลล่าร์12:47:03
311 ดอลล่าร์12:46:03
310.87 ดอลล่าร์12:45:03
310.35 ดอลล่าร์12:44:03
310.48 ดอลล่าร์12:43:03
310.75 ดอลล่าร์12:42:03
310.76 ดอลล่าร์12:41:03
310.83 ดอลล่าร์12:40:04
310.58 ดอลล่าร์12:39:04
310.19 ดอลล่าร์12:37:03
309.63 ดอลล่าร์12:36:03
309.36 ดอลล่าร์12:35:03
309.25 ดอลล่าร์12:34:03
309.23 ดอลล่าร์12:33:03
309.24 ดอลล่าร์12:32:03
309.73 ดอลล่าร์12:31:04
309.62 ดอลล่าร์12:30:05
309.73 ดอลล่าร์12:29:03
309.66 ดอลล่าร์12:28:03
309.6 ดอลล่าร์12:27:03
309.11 ดอลล่าร์12:26:04
308.93 ดอลล่าร์12:25:03
308.79 ดอลล่าร์12:24:03
309.18 ดอลล่าร์12:23:03
309.08 ดอลล่าร์12:22:03
308.34 ดอลล่าร์12:21:03
308.21 ดอลล่าร์12:20:03
308.42 ดอลล่าร์12:19:03
308.68 ดอลล่าร์12:18:04
309.35 ดอลล่าร์12:17:03
309.47 ดอลล่าร์12:16:03
309 ดอลล่าร์12:15:03
309.29 ดอลล่าร์12:13:03
309.42 ดอลล่าร์12:12:03
309.25 ดอลล่าร์12:11:03
309.56 ดอลล่าร์12:10:04
309.91 ดอลล่าร์12:09:02
310.48 ดอลล่าร์12:08:03
310.95 ดอลล่าร์12:07:02
311.17 ดอลล่าร์12:06:03
310.91 ดอลล่าร์12:05:03
311.41 ดอลล่าร์12:04:03
310.79 ดอลล่าร์12:02:04
310.63 ดอลล่าร์12:01:04
311.27 ดอลล่าร์12:00:06
311.06 ดอลล่าร์11:59:03
310.81 ดอลล่าร์11:58:03
310.86 ดอลล่าร์11:57:03
311.39 ดอลล่าร์11:56:03
311.14 ดอลล่าร์11:55:04
311.39 ดอลล่าร์11:54:03
311.35 ดอลล่าร์11:53:04
311.45 ดอลล่าร์11:52:03
312.16 ดอลล่าร์11:51:03
312.33 ดอลล่าร์11:50:03
312.61 ดอลล่าร์11:49:03
313.36 ดอลล่าร์11:47:03
313.56 ดอลล่าร์11:46:03
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น