TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Rice

  • สุดท้าย14.008
  • สูง14.008
  • ต่ำ13.833
  • ความผันผวนสูงสุด0.1
  • ความผันผวนสูงสุด%0%
  • เปิด13.998
  • เวลา18:42:41
  • เมื่อวาน14.018
  • เปลี่ยน%0.07%
  • เปลี่ยนแปลง0.01

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Rice

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Rice

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
14.008 เยเมน18:42:41
13.905 เยเมน18:29:55
13.833 เยเมน18:09:31
13.916 เยเมน18:07:12
13.923 เยเมน6:28:49
13.995 เยเมน4:49:20
13.998 เยเมน4:43:29
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น