TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Cocoa

  • สุดท้าย2255
  • สูง2295
  • ต่ำ2255
  • ความผันผวนสูงสุด24.5
  • ความผันผวนสูงสุด%0.64%
  • เปิด2,281
  • เวลา21:48:20
  • เมื่อวาน2,280.5
  • เปลี่ยน%1.13%
  • เปลี่ยนแปลง25.5

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Cocoa

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Cocoa

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
2,255 เยเมน21:48:20
2,269.5 เยเมน17:44:36
2,294 เยเมน16:27:25
2,295 เยเมน16:04:04
2,289 เยเมน15:01:08
2,279 เยเมน13:55:33
2,281 เยเมน13:34:34
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น