TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Bitcoin

  • สุดท้าย8677.9
  • สูง8735.9
  • ต่ำ8623.2
  • ความผันผวนสูงสุด144,539.99
  • ความผันผวนสูงสุด%1565.61%
  • เปิด8,658
  • เวลา07:34:12
  • เมื่อวาน8,666.7
  • เปลี่ยน%0.13%
  • เปลี่ยนแปลง11.2

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Bitcoin

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Bitcoin

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
1,330.3 เยเมน7:34:12
0.000304 เยเมน7:32:28
144,510 เยเมน7:27:38
0.00022278 เยเมน7:24:18
0.03362 เยเมน7:24:13
0.8633 เยเมน7:22:16
1.2462 เยเมน7:22:12
18.705 เยเมน7:22:10
0.53118 เยเมน7:20:33
167.7895 เยเมน7:17:06
0.00002554 เยเมน7:12:21
2.808 เยเมน7:08:12
11,121.12 เยเมน7:03:19
0.034607 เยเมน7:02:28
2,796.65 เยเมน6:58:16
7,231.5 เยเมน6:56:24
0.02189 เยเมน6:56:16
0.018369 เยเมน6:52:17
304.21 เยเมน6:50:20
526.25 เยเมน6:49:13
0.00070280 เยเมน6:48:20
33.79 เยเมน6:42:29
13.5822 เยเมน6:42:24
9,122.8 เยเมน6:41:15
0.0162921 เยเมน6:40:26
0.007847 เยเมน6:36:16
0.023062 เยเมน6:34:19
0.00216595 เยเมน6:30:43
0.0000009 เยเมน6:28:34
8,599.12 เยเมน6:28:25
203.71 เยเมน6:24:12
0.09252 เยเมน6:22:15
0.001515 เยเมน6:20:19
0.0368429 เยเมน6:18:21
0.00002515 เยเมน6:18:17
0.00028975 เยเมน6:16:22
7.7735 เยเมน6:15:08
0.00329708 เยเมน6:12:15
3,525.66 เยเมน6:10:04
6.8919 เยเมน6:08:07
0.08160 เยเมน6:06:17
0.2931 เยเมน6:04:16
44.02 เยเมน6:03:01
0.7142 เยเมน6:00:42
7.47 เยเมน5:56:25
0.001646 เยเมน5:56:19
1.5152 เยเมน5:55:07
0.00931 เยเมน5:52:21
0.004855 เยเมน5:50:29
57.5085 เยเมน5:50:10
0.03649 เยเมน5:48:14
0.112351 เยเมน5:44:16
8,284.2029 เยเมน5:42:32
20.05 เยเมน5:42:24
0.010302 เยเมน5:42:19
0.25255 เยเมน5:40:19
0.007875 เยเมน5:38:14
0.00004531 เยเมน5:36:21
0.00102401 เยเมน5:34:20
0.0911115 เยเมน5:34:15
342.9 เยเมน5:33:13
23.6 เยเมน5:33:09
0.19178 เยเมน5:28:23
0.00297081 เยเมน5:28:18
1,359.9 เยเมน5:27:13
0.00002206 เยเมน5:26:19
0.00086511 เยเมน5:24:23
0.029 เยเมน5:24:17
0.006573 เยเมน5:22:17
0.0567 เยเมน5:22:06
2.1585 เยเมน5:21:25
0.0048 เยเมน5:18:14
701.78 เยเมน5:17:13
28,435.4 เยเมน5:16:03
0.06683 เยเมน5:12:17
0.00511201 เยเมน5:12:13
144,340 เยเมน5:12:09
144,400 เยเมน5:09:41
0.00060938 เยเมน5:08:17
0.154208 เยเมน5:08:12
370.5 เยเมน5:07:12
2,630 เยเมน5:01:06
1.7633 เยเมน4:57:06
0.2984 เยเมน4:56:28
0.00000127 เยเมน4:56:21
0.14798 เยเมน4:56:18
0.6869 เยเมน4:53:05
0.1893 เยเมน4:52:12
0.026398 เยเมน4:50:17
1.6378 เยเมน4:46:34
57.314 เยเมน4:46:11
0.00095139 เยเมน4:44:18
285.777 เยเมน4:42:21
2.113 เยเมน4:42:20
33.5 เยเมน4:37:14
0.0122308 เยเมน4:36:15
9.6167 เยเมน4:35:23
0.002809 เยเมน4:32:16
0.00004497 เยเมน4:30:31
0.104293 เยเมน4:30:28
144,540 เยเมน4:26:41
0.007477 เยเมน4:26:15
144,530 เยเมน4:22:26
65.73 เยเมน4:21:27
0.00004322 เยเมน4:18:16
0.000691 เยเมน4:14:20
0.0694 เยเมน4:14:19
4.94217 เยเมน4:14:13
0.13682 เยเมน4:12:14
106.14 เยเมน4:11:06
0.000518 เยเมน4:10:20
0.00163387 เยเมน4:06:16
3,058.1 เยเมน4:02:37
64.959 เยเมน4:02:15
0.007565 เยเมน3:58:12
0.00062080 เยเมน3:56:19
6.7051 เยเมน3:55:06
24,067.47 เยเมน3:53:03
0.0050303 เยเมน3:50:20
1.0331 เยเมน3:50:06
0.734331 เยเมน3:48:12
1.41803 เยเมน3:46:10
0.7401 เยเมน3:42:20
0.00566185 เยเมน3:42:17
6.735 เยเมน3:41:05
1,028.05 เยเมน3:36:57
22.612 เยเมน3:35:19
0.7713 เยเมน3:34:11
0.00002841 เยเมน3:32:23
0.35066 เยเมน3:32:16
0.00976 เยเมน3:26:14
0.1954 เยเมน3:24:10
3.68 เยเมน3:21:20
101 เยเมน3:19:05
107.81 เยเมน3:14:18
0.00002851 เยเมน3:12:18
48.8441 เยเมน3:12:13
0.001904 เยเมน3:10:16
0.00003644 เยเมน3:08:19
0.02464 เยเมน3:08:13
0.14733 เยเมน3:06:13
0.775 เยเมน3:03:16
3,299.27 เยเมน3:02:03
1,560.53 เยเมน2:59:23
76.81 เยเมน2:57:06
0.3213 เยเมน2:56:21
0.0011311 เยเมน2:56:17
0.32989 เยเมน2:56:14
0.00004405 เยเมน2:54:18
0.020282 เยเมน2:54:13
0.001038 เยเมน2:50:17
0.002204 เยเมน2:48:16
4.5346 เยเมน2:42:18
0.00005026 เยเมน2:42:15
0.00009492 เยเมน2:42:13
0.04441 เยเมน2:40:18
0.0099664 เยเมน2:36:17
0.01789 เยเมน2:36:12
144,390 เยเมน2:34:26
344.84 เยเมน2:34:10
0.187 เยเมน2:30:20
2,272.7 เยเมน2:30:14
0.00026209 เยเมน2:28:20
0.01837 เยเมน2:26:17
0.00010466 เยเมน2:24:13
0.03334 เยเมน2:22:13
6.9518 เยเมน2:21:23
22.619 เยเมน2:21:21
0.07583 เยเมน2:18:12
0.0007859 เยเมน2:16:17
0.00155573 เยเมน2:16:15
0.9371 เยเมน2:12:13
0.026695 เยเมน2:10:14
0.121473 เยเมน2:08:16
0.00029976 เยเมน2:08:12
0.002173 เยเมน2:04:11
0.00046571 เยเมน2:02:22
144,400 เยเมน2:00:22
16.78 เยเมน1:56:21
0.00162569 เยเมน1:56:17
0.146816 เยเมน1:56:11
0.607816 เยเมน1:54:11
0.003441 เยเมน1:48:17
0.03332 เยเมน1:48:13
0.00013472 เยเมน1:48:13
0.00152 เยเมน1:46:16
0.056757 เยเมน1:44:12
8.6189 เยเมน1:42:19
0.4429 เยเมน1:38:18
3.564 เยเมน1:36:12
1.0332 เยเมน1:35:19
0.00008677 เยเมน1:32:16
365 เยเมน1:32:06
18.6692 เยเมน1:31:07
144,540 เยเมน1:22:13
439.42 เยเมน1:21:27
10.3965 เยเมน1:20:20
0.038558 เยเมน1:20:15
8.9292 เยเมน1:19:05
0.11634 เยเมน1:16:10
0.16768 เยเมน1:14:11
347.438 เยเมน1:08:05
5,800 เยเมน1:02:23
0.17431 เยเมน1:02:14
0.15953 เยเมน1:00:22
0.1594 เยเมน0:58:10
144,420 เยเมน0:56:51
1.0099 เยเมน0:56:23
0.06303 เยเมน0:56:13
0.00936 เยเมน0:54:12
0.11871 เยเมน0:54:11
0.00910351 เยเมน0:52:17
1.434 เยเมน0:52:11
0.15006 เยเมน0:48:11
0.007861 เยเมน0:46:15
0.7666 เยเมน0:45:10
344.22 เยเมน0:43:11
311.676 เยเมน0:42:18
0.00173485 เยเมน0:42:16
0.06517 เยเมน0:40:15
2.1141 เยเมน0:39:05
0.014876 เยเมน0:38:12
0.00529133 เยเมน0:36:16
0.007155 เยเมน0:34:12
57.2 เยเมน0:33:06
0.0000454 เยเมน0:30:28
0.0471061 เยเมน0:30:21
0.00117735 เยเมน0:26:15
0.005047 เยเมน0:26:11
61.468 เยเมน0:25:05
3,053.21 เยเมน0:24:12
3.7914 เยเมน0:21:26
168.76 เยเมน0:21:25
2.0889 เยเมน0:21:19
0.00043347 เยเมน0:20:19
0.00018551 เยเมน0:20:17
0.0021618 เยเมน0:20:16
0.148405 เยเมน0:18:13
0.00144236 เยเมน0:16:18
0.00046664 เยเมน0:16:15
61.5375 เยเมน0:14:18
0.00691376 เยเมน0:12:19
0.00055990 เยเมน0:12:16
0.006851 เยเมน0:08:19
0.34674 เยเมน0:08:16
5.9 เยเมน0:06:26
30.6 เยเมน0:06:25
60.55 เยเมน0:06:22
0.0147094 เยเมน0:05:29
0.007063 เยเมน0:05:27
0.2469 เยเมน0:05:08
8,664.5 เยเมน0:04:25
8,662.3 เยเมน0:02:29
8,662.5 เยเมน0:00:43
8,666.7 เยเมน23:58:14
8,675.9 เยเมน23:56:17
8,669 เยเมน23:54:16
8,669.9 เยเมน23:52:18
8,667.2 เยเมน23:50:20
8,667.6 เยเมน23:48:15
8,675.3 เยเมน23:46:15
8,669.9 เยเมน23:44:14
8,668.2 เยเมน23:42:15
8,669.9 เยเมน23:40:21
8,669.5 เยเมน23:38:15
8,667 เยเมน23:36:15
8,669.5 เยเมน23:34:15
8,671.8 เยเมน23:32:21
8,668.7 เยเมน23:30:25
8,672.3 เยเมน23:28:15
8,676 เยเมน23:26:14
8,676.8 เยเมน23:24:14
8,676 เยเมน23:22:14
8,680.3 เยเมน23:20:22
8,678.1 เยเมน23:18:16
8,671.1 เยเมน23:16:17
8,670 เยเมน23:14:17
8,669.8 เยเมน23:12:14
8,668.6 เยเมน23:10:21
8,677.5 เยเมน23:08:15
8,664.4 เยเมน23:06:17
8,662.4 เยเมน23:04:16
8,660.2 เยเมน23:02:25
8,660.9 เยเมน23:00:28
8,668.6 เยเมน22:58:15
8,659.1 เยเมน22:56:22
8,673.4 เยเมน22:54:15
8,670.7 เยเมน22:52:14
8,674.1 เยเมน22:50:21
8,667.4 เยเมน22:48:15
8,667.8 เยเมน22:46:13
8,665.2 เยเมน22:44:15
8,666.8 เยเมน22:42:15
8,662.9 เยเมน22:40:24
8,662.7 เยเมน22:38:17
8,664.4 เยเมน22:36:17
8,660.2 เยเมน22:34:14
8,662.8 เยเมน22:32:24
8,665.5 เยเมน22:30:29
8,667.5 เยเมน22:28:18
8,672.7 เยเมน22:26:18
8,673.2 เยเมน22:24:16
8,670.8 เยเมน22:22:16
8,670.4 เยเมน22:20:22
8,667.3 เยเมน22:18:15
8,666.4 เยเมน22:16:14
8,666.1 เยเมน22:14:15
8,668.5 เยเมน22:12:16
8,670.4 เยเมน22:10:22
8,666.7 เยเมน22:08:16
8,665.5 เยเมน22:06:16
8,665.8 เยเมน22:04:15
8,664.1 เยเมน22:02:30
8,669.6 เยเมน22:00:32
8,671.2 เยเมน21:58:14
8,670.7 เยเมน21:56:17
8,666.2 เยเมน21:54:16
8,666.5 เยเมน21:52:16
8,665.9 เยเมน21:50:26
8,668.3 เยเมน21:48:17
8,670.5 เยเมน21:46:15
8,667.8 เยเมน21:44:14
8,655.5 เยเมน21:42:18
8,657.7 เยเมน21:40:23
8,663.6 เยเมน21:38:16
8,653.1 เยเมน21:36:17
8,643.7 เยเมน21:34:16
8,646.8 เยเมน21:32:25
8,646.5 เยเมน21:30:28
8,650.3 เยเมน21:28:16
8,659.4 เยเมน21:26:15
8,657.2 เยเมน21:24:17
8,652.7 เยเมน21:22:19
8,653.7 เยเมน21:20:23
8,663.5 เยเมน21:18:15
8,671.5 เยเมน21:16:16
8,659.5 เยเมน21:14:16
8,657.3 เยเมน21:12:16
8,659.1 เยเมน21:10:24
8,652.7 เยเมน21:08:15
8,663 เยเมน21:06:15
8,652.3 เยเมน21:04:14
8,655.5 เยเมน21:02:25
8,653.1 เยเมน21:00:32
8,665.5 เยเมน20:58:16
8,666.2 เยเมน20:56:20
8,665.1 เยเมน20:54:18
8,663.8 เยเมน20:52:17
8,665.4 เยเมน20:50:22
8,663.4 เยเมน20:48:15
8,661.4 เยเมน20:46:13
8,664 เยเมน20:44:13
8,666.9 เยเมน20:42:16
8,669 เยเมน20:40:24
8,667.5 เยเมน20:38:15
8,662.5 เยเมน20:36:16
8,672.6 เยเมน20:34:16
8,674.5 เยเมน20:32:23
8,673.1 เยเมน20:30:48
8,662.3 เยเมน20:28:17
8,661.8 เยเมน20:26:17
8,664.3 เยเมน20:24:17
8,671.3 เยเมน20:22:18
8,665.3 เยเมน20:20:27
8,659.9 เยเมน20:18:14
8,662 เยเมน20:16:16
8,668.9 เยเมน20:14:16
8,665.5 เยเมน20:12:17
8,660.1 เยเมน20:10:21
8,663.1 เยเมน20:08:16
8,665.8 เยเมน20:06:18
8,665 เยเมน20:04:19
8,662 เยเมน20:02:33
8,663.9 เยเมน20:00:42
8,672.9 เยเมน19:58:18
8,676.2 เยเมน19:56:20
8,666.7 เยเมน19:54:19
8,670.3 เยเมน19:52:20
8,669.7 เยเมน19:50:32
8,676.7 เยเมน19:48:18
8,675.5 เยเมน19:46:16
8,680.8 เยเมน19:44:18
8,684.9 เยเมน19:42:16
8,684.4 เยเมน19:40:23
8,689.3 เยเมน19:38:19
8,684.4 เยเมน19:36:20
8,679.1 เยเมน19:34:20
8,677.2 เยเมน19:32:26
8,672.5 เยเมน19:30:29
8,677.9 เยเมน19:28:20
8,675.3 เยเมน19:26:16
8,681 เยเมน19:24:18
8,661.7 เยเมน19:22:16
8,658 เยเมน19:18:17
8,653.3 เยเมน19:16:16
8,661.9 เยเมน19:14:18
8,660.3 เยเมน19:12:15
8,662.5 เยเมน19:10:28
8,654.3 เยเมน19:08:16
8,656.8 เยเมน19:06:19
8,652.4 เยเมน19:04:18
8,651.3 เยเมน19:02:28
8,657.9 เยเมน19:00:36
8,645.2 เยเมน18:58:17
8,648.7 เยเมน18:56:18
8,660.6 เยเมน18:54:18
8,661.9 เยเมน18:52:15
8,663.7 เยเมน18:50:24
8,661.3 เยเมน18:48:19
8,657.1 เยเมน18:46:17
8,652.9 เยเมน18:44:17
8,648.8 เยเมน18:42:23
8,648.7 เยเมน18:40:24
8,645.4 เยเมน18:38:17
8,653.5 เยเมน18:36:18
8,664.3 เยเมน18:34:18
8,665.3 เยเมน18:32:29
8,658.7 เยเมน18:30:33
8,652.8 เยเมน18:28:16
8,659.8 เยเมน18:26:15
8,667.8 เยเมน18:24:17
8,660.8 เยเมน18:22:19
8,659.6 เยเมน18:20:28
8,661.3 เยเมน18:18:17
8,655.4 เยเมน18:16:18
8,656.5 เยเมน18:14:18
8,649.5 เยเมน18:12:19
8,635.4 เยเมน18:10:26
8,627.4 เยเมน18:08:18
8,630.7 เยเมน18:06:25
8,645.4 เยเมน18:04:22
8,643.4 เยเมน18:02:35
8,624.9 เยเมน18:00:41
8,629.7 เยเมน17:58:18
8,631.2 เยเมน17:56:22
8,630.9 เยเมน17:54:22
8,615.5 เยเมน17:52:16
8,612 เยเมน17:50:32
8,608.8 เยเมน17:48:17
8,619.1 เยเมน17:46:16
8,623.4 เยเมน17:44:17
8,615.8 เยเมน17:42:19
8,619.4 เยเมน17:40:24
8,621.1 เยเมน17:38:17
8,625.9 เยเมน17:36:24
8,623.8 เยเมน17:34:19
8,613.6 เยเมน17:32:24
8,611.7 เยเมน17:30:32
8,622.2 เยเมน17:28:17
8,629.3 เยเมน17:26:16
8,631.9 เยเมน17:24:23
8,636.3 เยเมน17:22:16
8,610.9 เยเมน17:20:28
8,622.7 เยเมน17:18:20
8,599 เยเมน17:16:19
8,584.6 เยเมน17:14:17
8,573.5 เยเมน17:12:19
8,576.3 เยเมน17:10:27
8,595.1 เยเมน17:08:18
8,590.4 เยเมน17:06:26
8,592.4 เยเมน17:04:24
8,581.2 เยเมน17:02:31
8,559.6 เยเมน17:00:35
8,545.7 เยเมน16:58:20
8,546.3 เยเมน16:56:18
8,542.5 เยเมน16:54:20
8,549.8 เยเมน16:52:21
8,552.3 เยเมน16:50:27
8,541.8 เยเมน16:48:18
8,547.9 เยเมน16:46:19
8,557.2 เยเมน16:44:17
8,568.4 เยเมน16:42:20
8,559.5 เยเมน16:40:30
8,562.7 เยเมน16:38:18
8,568.9 เยเมน16:36:27
8,574.4 เยเมน16:34:23
8,584.6 เยเมน16:32:28
8,595.9 เยเมน16:30:29
8,589.6 เยเมน16:28:20
8,591.6 เยเมน16:26:20
8,590.5 เยเมน16:24:18
8,594 เยเมน16:22:18
8,602.8 เยเมน16:20:31
8,605.1 เยเมน16:18:18
8,611.8 เยเมน16:16:22
8,594.7 เยเมน16:14:20
8,581.5 เยเมน16:12:19
8,588.3 เยเมน16:10:25
8,587 เยเมน16:08:19
8,588.8 เยเมน16:06:29
8,586.3 เยเมน16:04:28
8,581.1 เยเมน16:02:43
8,586.4 เยเมน16:00:39
8,594.3 เยเมน15:58:19
8,614.3 เยเมน15:56:20
8,623.1 เยเมน15:54:18
8,611.3 เยเมน15:52:17
8,623.1 เยเมน15:50:25
8,635.3 เยเมน15:48:22
8,635.9 เยเมน15:46:18
8,630.1 เยเมน15:44:16
8,628.4 เยเมน15:42:21
8,627.9 เยเมน15:40:29
8,627.6 เยเมน15:38:19
8,629.1 เยเมน15:36:31
8,633.6 เยเมน15:34:19
8,629.5 เยเมน15:32:32
8,623.6 เยเมน15:30:36
8,627.4 เยเมน15:28:20
8,635.1 เยเมน15:26:17
8,638.6 เยเมน15:24:22
8,639.7 เยเมน15:22:21
8,635.7 เยเมน15:20:27
8,638.2 เยเมน15:18:21
8,638.4 เยเมน15:16:18
8,633.3 เยเมน15:14:19
8,640.5 เยเมน15:12:19
8,643.3 เยเมน15:10:28
8,651.1 เยเมน15:08:18
8,654.6 เยเมน15:06:32
8,647.3 เยเมน15:04:28
8,647.6 เยเมน15:02:36
8,647.8 เยเมน15:00:35
8,648.8 เยเมน14:58:19
8,656.3 เยเมน14:56:17
8,658.6 เยเมน14:54:13
8,656 เยเมน14:52:16
8,655 เยเมน14:50:26
8,654.6 เยเมน14:48:19
8,656.9 เยเมน14:46:17
8,667.2 เยเมน14:44:17
8,655 เยเมน14:42:19
8,652 เยเมน14:40:27
8,651.3 เยเมน14:38:17
8,653 เยเมน14:36:19
8,657.7 เยเมน14:34:19
8,658.8 เยเมน14:32:28
8,663.5 เยเมน14:30:34
8,660.3 เยเมน14:28:20
8,662.7 เยเมน14:26:18
8,660.7 เยเมน14:24:19
8,650.1 เยเมน14:22:18
8,655 เยเมน14:20:28
8,656.5 เยเมน14:18:23
8,652.1 เยเมน14:16:17
8,655.4 เยเมน14:14:21
8,650.9 เยเมน14:12:20
8,655 เยเมน14:10:22
8,648.7 เยเมน14:08:17
8,655.9 เยเมน14:06:36
8,657.5 เยเมน14:04:26
8,647.9 เยเมน14:02:34
8,643.4 เยเมน14:00:56
8,644.8 เยเมน13:58:20
8,648 เยเมน13:56:22
8,650.8 เยเมน13:54:21
8,654 เยเมน13:52:20
8,648.1 เยเมน13:50:28
8,648.4 เยเมน13:48:19
8,649.7 เยเมน13:46:23
8,653 เยเมน13:44:16
8,655.4 เยเมน13:42:19
8,650 เยเมน12:40:27
8,649.1 เยเมน12:38:19
8,648.2 เยเมน12:36:19
8,646.8 เยเมน12:34:24
8,647.1 เยเมน12:18:22
8,671.6 เยเมน12:12:24
8,666.8 เยเมน11:38:18
8,671.6 เยเมน11:36:21
8,676.1 เยเมน11:34:29
8,669.6 เยเมน11:32:35
8,658.8 เยเมน11:30:37
8,659.3 เยเมน11:28:24
8,657.1 เยเมน11:26:24
8,672.6 เยเมน11:24:24
8,674.2 เยเมน11:22:21
8,673.1 เยเมน11:20:30
8,671.9 เยเมน11:18:22
8,673.9 เยเมน11:16:21
8,677.4 เยเมน11:14:24
8,675.7 เยเมน11:12:24
8,678.5 เยเมน11:10:30
8,664.8 เยเมน11:08:25
8,668 เยเมน11:06:25
8,666.8 เยเมน11:04:32
8,679.9 เยเมน11:02:39
8,683.1 เยเมน11:00:51
8,687.2 เยเมน10:58:19
8,687.6 เยเมน10:56:22
8,683.6 เยเมน10:54:20
8,687.5 เยเมน10:52:20
8,688.9 เยเมน10:50:28
8,690.2 เยเมน10:48:22
8,692 เยเมน10:46:18
8,688.2 เยเมน10:44:19
8,689.9 เยเมน10:42:21
8,683 เยเมน10:40:24
8,681.1 เยเมน10:38:17
8,682.5 เยเมน10:36:16
8,693.1 เยเมน10:34:19
8,686.4 เยเมน10:32:29
8,683.7 เยเมน10:30:32
8,684.1 เยเมน10:28:23
8,683.6 เยเมน10:26:19
8,690.1 เยเมน10:24:20
8,678.2 เยเมน10:22:20
8,676.2 เยเมน10:20:22
8,670.2 เยเมน10:18:18
8,674.8 เยเมน10:16:18
8,671.5 เยเมน10:14:19
8,667.4 เยเมน10:12:21
8,671.9 เยเมน10:10:25
8,679.6 เยเมน10:08:22
8,681.9 เยเมน10:06:14
8,688.3 เยเมน10:04:18
8,682.3 เยเมน10:02:28
8,681.6 เยเมน10:00:49
8,678.8 เยเมน9:58:18
8,674.1 เยเมน9:56:24
8,677.1 เยเมน9:54:18
8,682.7 เยเมน9:52:18
8,668.3 เยเมน9:50:30
8,672.3 เยเมน9:48:19
8,674 เยเมน9:46:19
8,675.8 เยเมน9:44:20
8,685.6 เยเมน9:42:24
8,687.5 เยเมน9:40:24
8,682.7 เยเมน9:38:17
8,680 เยเมน9:36:23
8,681.4 เยเมน9:34:17
8,687 เยเมน9:32:28
8,683.1 เยเมน9:30:33
8,677.9 เยเมน9:28:21
8,681.5 เยเมน9:26:17
8,676 เยเมน9:24:19
8,681.9 เยเมน9:22:17
8,682.9 เยเมน9:20:24
8,678.4 เยเมน9:18:19
8,679.2 เยเมน9:16:18
8,677.8 เยเมน9:14:18
8,679.4 เยเมน9:12:15
8,668.2 เยเมน9:10:19
8,679.4 เยเมน9:08:12
8,678.1 เยเมน9:06:13
8,685.8 เยเมน9:04:13
8,676.4 เยเมน9:02:22
8,679.4 เยเมน9:00:31
8,680.8 เยเมน8:58:12
8,675.4 เยเมน8:56:13
8,672.7 เยเมน8:54:11
8,664.4 เยเมน8:52:12
8,665.5 เยเมน8:50:17
8,661 เยเมน8:48:13
8,667 เยเมน8:46:12
8,665.4 เยเมน8:44:12
8,657.2 เยเมน8:42:15
8,653.6 เยเมน8:40:18
8,659.4 เยเมน8:38:12
8,659.9 เยเมน8:36:13
8,657.7 เยเมน8:34:14
8,651.7 เยเมน8:32:18
8,648.5 เยเมน8:30:23
8,649.9 เยเมน8:28:13
8,658 เยเมน8:26:13
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น