TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Lisk

  • สุดท้าย0.9899
  • สูง1.0516
  • ต่ำ0.9581
  • ความผันผวนสูงสุด0.04
  • ความผันผวนสูงสุด%0.75%
  • เปิด1.0468
  • เวลา15:35:09
  • เมื่อวาน1.0469
  • เปลี่ยน%5.76%
  • เปลี่ยนแปลง0.057

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Lisk

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Lisk

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
0.9899 เยเมน15:35:09
0.9803 เยเมน15:32:09
0.9806 เยเมน15:17:09
0.9807 เยเมน15:05:09
0.9868 เยเมน14:59:09
0.9869 เยเมน14:51:09
0.9873 เยเมน14:44:08
0.9872 เยเมน14:39:09
0.9889 เยเมน14:11:09
0.9897 เยเมน14:03:09
0.9894 เยเมน13:47:09
0.9895 เยเมน13:44:09
0.982 เยเมน13:41:09
0.9819 เยเมน13:35:09
0.9823 เยเมน13:32:10
0.9824 เยเมน13:29:09
0.9826 เยเมน13:20:09
0.9812 เยเมน13:11:10
0.9816 เยเมน13:08:09
0.9803 เยเมน13:05:08
0.9729 เยเมน12:56:09
0.9727 เยเมน12:50:10
0.9765 เยเมน12:47:08
0.9639 เยเมน12:44:09
0.9726 เยเมน12:41:10
0.9754 เยเมน12:35:09
0.9746 เยเมน12:32:10
0.9757 เยเมน12:29:09
0.9723 เยเมน11:53:08
0.9702 เยเมน11:47:09
0.9737 เยเมน11:44:09
0.9713 เยเมน11:41:10
0.9663 เยเมน11:35:11
0.9645 เยเมน11:32:10
0.9646 เยเมน11:29:09
0.9685 เยเมน11:23:09
0.9653 เยเมน11:11:09
0.9643 เยเมน11:08:09
0.9641 เยเมน10:56:10
0.9581 เยเมน10:53:08
0.9638 เยเมน10:47:08
0.9643 เยเมน10:44:09
0.9642 เยเมน10:41:09
0.9643 เยเมน10:35:09
0.9679 เยเมน10:32:10
0.9681 เยเมน10:29:09
0.9679 เยเมน10:26:10
0.9686 เยเมน10:20:10
0.9685 เยเมน9:56:10
0.9684 เยเมน9:53:09
0.9688 เยเมน9:50:10
0.9684 เยเมน9:47:09
0.9691 เยเมน9:44:09
0.9694 เยเมน9:41:09
0.9658 เยเมน9:38:08
0.9701 เยเมน9:35:09
0.9702 เยเมน9:32:09
0.9705 เยเมน9:29:08
0.9718 เยเมน9:14:09
0.9674 เยเมน9:11:09
0.9717 เยเมน9:08:08
0.9721 เยเมน9:05:08
0.974 เยเมน8:59:08
0.9734 เยเมน8:56:09
0.9647 เยเมน8:53:08
0.9786 เยเมน8:50:09
0.9752 เยเมน8:47:08
0.9751 เยเมน8:44:08
0.9755 เยเมน8:41:08
0.9753 เยเมน8:32:08
0.974 เยเมน8:29:08
0.9733 เยเมน8:27:08
0.9736 เยเมน8:23:08
0.978 เยเมน8:20:08
0.9741 เยเมน8:11:09
0.9828 เยเมน8:02:08
0.9838 เยเมน7:53:08
0.9953 เยเมน7:44:08
0.9958 เยเมน7:41:20
0.9966 เยเมน7:35:09
0.9967 เยเมน7:32:09
0.9844 เยเมน7:29:08
0.9826 เยเมน7:26:09
0.9748 เยเมน7:20:10
0.9747 เยเมน7:11:09
0.9796 เยเมน7:08:09
0.9806 เยเมน6:48:08
0.9775 เยเมน6:38:08
0.9776 เยเมน6:35:10
0.978 เยเมน6:29:08
0.9776 เยเมน6:23:08
0.9792 เยเมน6:20:09
0.9827 เยเมน6:14:09
0.9828 เยเมน6:11:09
0.9786 เยเมน6:05:08
0.9783 เยเมน6:02:10
0.9827 เยเมน5:56:09
0.9821 เยเมน5:53:08
0.9755 เยเมน5:47:09
0.9828 เยเมน5:44:08
0.9823 เยเมน5:41:09
0.9821 เยเมน5:38:09
0.9779 เยเมน5:32:09
0.9815 เยเมน5:29:08
0.9819 เยเมน5:26:09
0.982 เยเมน5:23:08
0.9823 เยเมน5:20:10
0.9749 เยเมน5:14:09
0.9754 เยเมน5:11:09
0.98 เยเมน5:08:08
0.9813 เยเมน5:05:08
0.9771 เยเมน5:02:08
0.978 เยเมน4:59:08
0.9777 เยเมน4:56:08
0.9781 เยเมน4:53:09
0.9784 เยเมน4:50:09
0.9806 เยเมน4:44:08
0.9875 เยเมน4:41:08
0.9801 เยเมน4:38:08
0.9882 เยเมน4:35:08
0.9965 เยเมน4:32:08
1.0089 เยเมน4:23:09
1.0115 เยเมน4:20:09
0.9973 เยเมน4:17:07
1.037 เยเมน4:08:08
1.0371 เยเมน4:05:08
1.037 เยเมน4:02:08
1.0384 เยเมน3:56:08
1.048 เยเมน3:47:08
1.0389 เยเมน3:38:08
1.0479 เยเมน3:32:08
1.0494 เยเมน3:29:08
1.0495 เยเมน3:26:08
1.0496 เยเมน3:17:08
1.05 เยเมน3:05:09
1.0487 เยเมน2:56:09
1.047 เยเมน2:44:08
1.0492 เยเมน2:41:09
1.0496 เยเมน2:35:09
1.0455 เยเมน2:32:08
1.0475 เยเมน2:11:09
1.0502 เยเมน2:08:08
1.0417 เยเมน1:56:09
1.0425 เยเมน1:53:08
1.051 เยเมน1:47:08
1.0452 เยเมน1:44:08
1.0516 เยเมน1:41:09
1.0446 เยเมน1:35:09
1.0448 เยเมน1:32:09
1.042 เยเมน1:26:08
1.0448 เยเมน1:14:08
1.0392 เยเมน1:11:10
1.0402 เยเมน1:05:08
1.0387 เยเมน0:56:09
1.0428 เยเมน0:47:09
1.0427 เยเมน0:44:08
1.0424 เยเมน0:41:09
1.0423 เยเมน0:35:10
1.0445 เยเมน0:32:09
1.0482 เยเมน0:29:08
1.0472 เยเมน0:20:09
1.0487 เยเมน0:17:08
1.0464 เยเมน0:11:10
1.0468 เยเมน0:05:09
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น