TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Monero

  • สุดท้าย44.596
  • สูง45.67
  • ต่ำ43.83
  • ความผันผวนสูงสุด0.66
  • ความผันผวนสูงสุด%0.79%
  • เปิด45.67
  • เวลา08:53:07
  • เมื่อวาน45.72
  • เปลี่ยน%2.52%
  • เปลี่ยนแปลง1.124

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Monero

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Monero

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
44.596 เยเมน8:53:07
44.569 เยเมน8:50:10
44.546 เยเมน8:47:08
44.524 เยเมน8:44:08
44.49 เยเมน8:41:09
44.505 เยเมน8:39:08
44.623 เยเมน8:32:09
44.54 เยเมน8:30:11
44.49 เยเมน8:27:08
44.498 เยเมน8:23:08
44.58 เยเมน8:21:09
44.54 เยเมน8:14:08
44.50 เยเมน8:11:09
44.46 เยเมน8:09:09
44.55 เยเมน8:06:08
44.627 เยเมน8:00:14
44.60 เยเมน7:57:08
44.58 เยเมน7:53:08
44.607 เยเมน7:50:09
44.48 เยเมน7:47:08
44.53 เยเมน7:45:08
44.56 เยเมน7:42:17
44.57 เยเมน7:39:09
44.605 เยเมน7:36:08
44.611 เยเมน7:33:09
44.605 เยเมน7:30:12
44.57 เยเมน7:27:08
44.59 เยเมน7:24:09
44.55 เยเมน7:21:09
44.57 เยเมน7:18:08
44.606 เยเมน7:15:10
44.59 เยเมน7:11:09
44.62 เยเมน7:09:08
44.63 เยเมน7:00:14
44.357 เยเมน6:33:08
44.50 เยเมน6:30:12
44.429 เยเมน6:24:09
44.527 เยเมน6:18:08
44.49 เยเมน6:14:09
44.461 เยเมน6:11:10
44.45 เยเมน6:09:09
44.36 เยเมน5:59:08
44.349 เยเมน5:57:08
44.257 เยเมน5:53:08
44.218 เยเมน5:50:10
44.111 เยเมน5:47:08
44.22 เยเมน5:44:09
44.23 เยเมน5:38:08
44.24 เยเมน5:32:09
44.19 เยเมน5:29:08
44.21 เยเมน5:27:09
44.257 เยเมน5:24:08
44.14 เยเมน5:21:09
44.044 เยเมน5:18:09
43.987 เยเมน5:14:09
43.986 เยเมน5:11:09
43.93 เยเมน5:09:08
43.91 เยเมน5:06:08
44.007 เยเมน5:03:09
43.87 เยเมน4:59:08
43.917 เยเมน4:57:08
43.93 เยเมน4:53:08
44.023 เยเมน4:50:09
43.97 เยเมน4:47:08
43.91 เยเมน4:44:08
43.83 เยเมน4:42:08
43.935 เยเมน4:39:08
44.046 เยเมน4:33:09
43.973 เยเมน4:30:11
44.076 เยเมน4:27:09
44.077 เยเมน4:24:08
44.11 เยเมน4:21:10
44.14 เยเมน4:18:08
44.2 เยเมน4:14:08
44.156 เยเมน4:11:09
44.20 เยเมน4:09:08
44.18 เยเมน4:06:08
44.34 เยเมน4:00:13
44.42 เยเมน3:57:08
44.41 เยเมน3:53:07
44.382 เยเมน3:50:09
44.4 เยเมน3:47:07
44.34 เยเมน3:44:08
44.35 เยเมน3:41:08
44.283 เยเมน3:39:08
44.22 เยเมน3:36:08
44.302 เยเมน3:32:09
44.33 เยเมน3:29:08
44.36 เยเมน3:27:07
44.423 เยเมน3:23:08
44.334 เยเมน3:21:09
44.43 เยเมน3:18:08
44.504 เยเมน3:14:08
44.53 เยเมน3:11:09
44.486 เยเมน3:08:07
44.54 เยเมน3:06:08
44.47 เยเมน2:59:07
44.441 เยเมน2:57:08
44.69 เยเมน2:53:08
44.65 เยเมน2:50:09
44.544 เยเมน2:47:08
44.605 เยเมน2:44:08
44.66 เยเมน2:41:09
44.45 เยเมน2:38:08
44.44 เยเมน2:35:09
44.03 เยเมน2:32:08
44.43 เยเมน2:29:08
43.98 เยเมน2:26:08
43.95 เยเมน2:23:08
43.94 เยเมน2:20:09
44.066 เยเมน2:18:08
44.05 เยเมน2:14:08
44.187 เยเมน2:11:09
44.51 เยเมน2:08:07
44.57 เยเมน2:06:08
44.71 เยเมน1:57:08
44.68 เยเมน1:50:09
44.824 เยเมน1:48:08
44.785 เยเมน1:45:09
44.83 เยเมน1:42:08
44.78 เยเมน1:39:08
44.877 เยเมน1:36:09
44.82 เยเมน1:33:09
44.86 เยเมน1:30:11
44.915 เยเมน1:24:08
44.84 เยเมน1:21:09
44.94 เยเมน1:18:08
44.836 เยเมน1:14:08
44.752 เยเมน1:11:08
44.54 เยเมน1:09:08
44.47 เยเมน1:06:09
44.446 เยเมน1:03:08
44.49 เยเมน0:59:08
44.63 เยเมน0:56:09
44.74 เยเมน0:53:08
44.82 เยเมน0:50:10
44.759 เยเมน0:48:08
44.719 เยเมน0:44:08
44.829 เยเมน0:41:08
44.833 เยเมน0:38:08
44.90 เยเมน0:35:09
44.771 เยเมน0:32:09
44.762 เยเมน0:29:08
44.82 เยเมน0:26:08
44.889 เยเมน0:23:08
44.88 เยเมน0:20:10
44.636 เยเมน0:18:09
44.769 เยเมน0:14:08
44.99 เยเมน0:11:09
45.03 เยเมน0:08:07
44.95 เยเมน0:05:10
45.61 เยเมน0:03:09
45.67 เยเมน0:02:13
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น