TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Qtum

  • สุดท้าย1.9481
  • สูง1.9487
  • ต่ำ1.9097
  • ความผันผวนสูงสุด144,519.99
  • ความผันผวนสูงสุด%7418410.34%
  • เปิด1.9096
  • เวลา07:30:19
  • เมื่อวาน1.9257
  • เปลี่ยน%1.16%
  • เปลี่ยนแปลง0.0224

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Qtum

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Qtum

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
0.0001118 เยเมน7:32:28
3,241.76 เยเมน7:28:03
0.00069409 เยเมน7:24:18
0.00596 เยเมน7:24:13
9,024.59 เยเมน7:22:16
939.13 เยเมน7:22:12
39.511 เยเมน7:22:10
1,566.66 เยเมน7:20:41
187.33 เยเมน7:17:14
0.005871 เยเมน7:12:21
3.03 เยเมน7:08:13
1,583.22 เยเมน7:03:19
0.0566272 เยเมน7:02:29
0.5066 เยเมน6:58:16
0.4922 เยเมน6:56:24
0.1254 เยเมน6:56:16
0.00629 เยเมน6:52:17
5.2239 เยเมน6:50:21
1,808 เยเมน6:49:14
0.00043351 เยเมน6:48:20
0.9602 เยเมน6:42:29
0.2759 เยเมน6:42:24
1.6325 เยเมน6:41:41
0.0049666 เยเมน6:40:26
0.4226 เยเมน6:36:16
0.00470052 เยเมน6:34:20
0.00927143 เยเมน6:30:43
0.0211163 เยเมน6:28:34
0.009315 เยเมน6:28:25
33.26 เยเมน6:24:13
0.0693 เยเมน6:22:15
0.06193 เยเมน6:20:20
649.672 เยเมน6:18:22
0.0202796 เยเมน6:18:17
0.699395 เยเมน6:16:22
0.7691 เยเมน6:15:09
0.0248543 เยเมน6:12:16
543.68 เยเมน6:10:13
51.06 เยเมน6:08:08
0.003465 เยเมน6:06:17
0.0487251 เยเมน6:04:16
18.16 เยเมน6:03:01
0.006541 เยเมน6:00:42
9,866.1 เยเมน5:56:25
1.1097 เยเมน5:56:20
1,566.3 เยเมน5:55:09
0.11178 เยเมน5:52:21
0.022627 เยเมน5:50:29
14.5236 เยเมน5:50:11
1.4333 เยเมน5:48:15
3.3404 เยเมน5:44:16
11.5851 เยเมน5:42:32
0.00028557 เยเมน5:42:19
0.02388 เยเมน5:40:19
5.00618 เยเมน5:38:14
0.00004712 เยเมน5:36:21
0.112859 เยเมน5:34:20
0.20283 เยเมน5:34:15
7,623.85 เยเมน5:33:13
1,821 เยเมน5:33:10
0.01645 เยเมน5:28:23
0.069746 เยเมน5:28:18
13,523.72 เยเมน5:27:13
0.0000034 เยเมน5:26:19
0.01645 เยเมน5:24:23
0.198196 เยเมน5:24:17
0.001384 เยเมน5:22:17
9.5301 เยเมน5:22:07
0.7444 เยเมน5:21:25
0.0159204 เยเมน5:18:15
187.66 เยเมน5:17:13
1.93 เยเมน5:16:08
0.00134253 เยเมน5:12:17
0.00480 เยเมน5:12:13
1,839.81 เยเมน5:12:11
58.64 เยเมน5:10:06
0.00155962 เยเมน5:08:17
0.00369432 เยเมน5:08:12
285.73 เยเมน5:07:13
0.7826 เยเมน5:01:09
2.1149 เยเมน4:57:06
0.7421 เยเมน4:56:28
17.9154 เยเมน4:56:21
0.0316703 เยเมน4:56:18
5.9151 เยเมน4:53:05
0.143926 เยเมน4:52:13
0.11829 เยเมน4:50:18
1.875 เยเมน4:47:04
6,255.75 เยเมน4:46:12
0.01133 เยเมน4:44:18
231.07 เยเมน4:42:22
0.1004 เยเมน4:42:20
1,029 เยเมน4:37:45
0.2043 เยเมน4:36:15
6.8642 เยเมน4:35:23
0.009293 เยเมน4:32:17
0.00432566 เยเมน4:30:31
1.7145 เยเมน4:30:28
0.9688 เยเมน4:27:06
0.003976 เยเมน4:26:15
2,285.7 เยเมน4:22:55
2.4788 เยเมน4:21:27
0.00012777 เยเมน4:18:16
0.00018469 เยเมน4:14:20
1.3047 เยเมน4:14:19
0.0241189 เยเมน4:14:13
0.000303 เยเมน4:12:15
424.24 เยเมน4:11:12
0.00155542 เยเมน4:10:20
0.006361 เยเมน4:06:16
4,940.75 เยเมน4:02:37
1.0466 เยเมน4:02:15
0.14774 เยเมน3:58:12
0.9304 เยเมน3:56:20
1,701.45 เยเมน3:55:12
1.3469 เยเมน3:53:05
0.06521 เยเมน3:50:21
0.0269 เยเมน3:50:06
0.0016 เยเมน3:48:12
529.53 เยเมน3:46:10
3.5173 เยเมน3:42:20
0.0165107 เยเมน3:42:17
1,215.57 เยเมน3:41:12
9.5166 เยเมน3:37:05
1.3469 เยเมน3:35:19
1.56074 เยเมน3:34:12
0.000095 เยเมน3:32:23
0.096393 เยเมน3:32:17
0.001252 เยเมน3:26:14
0.329048 เยเมน3:24:11
0.275 เยเมน3:21:20
1,700.8 เยเมน3:19:11
144,520 เยเมน3:14:36
0.0101842 เยเมน3:12:18
0.00155481 เยเมน3:12:13
0.01198 เยเมน3:10:17
0.00527198 เยเมน3:08:19
0.0116541 เยเมน3:08:13
0.000545 เยเมน3:06:13
1.287 เยเมน3:03:16
1.6587 เยเมน3:02:13
1.944 เยเมน3:00:07
144,480 เยเมน2:57:14
5.0004 เยเมน2:56:21
0.13716 เยเมน2:56:17
0.000607 เยเมน2:56:14
0.268467 เยเมน2:54:18
0.15564 เยเมน2:54:13
0.022285 เยเมน2:50:18
0.03462 เยเมน2:48:16
2.4316 เยเมน2:42:18
0.00170033 เยเมน2:42:16
0.0108164 เยเมน2:42:13
1,560.6 เยเมน2:40:21
0.00004 เยเมน2:36:17
0.0338457 เยเมน2:36:12
1,560.91 เยเมน2:35:04
0.07929 เยเมน2:34:10
0.113198 เยเมน2:30:20
1.933 เยเมน2:30:17
169.005 เยเมน2:28:20
0.02502 เยเมน2:26:17
0.00195693 เยเมน2:24:13
0.001264 เยเมน2:22:13
63.58 เยเมน2:21:24
4.3076 เยเมน2:21:22
0.19123 เยเมน2:18:12
0.02207 เยเมน2:16:17
0.00134828 เยเมน2:16:15
0.02047 เยเมน2:12:13
0.014132 เยเมน2:10:14
0.00041093 เยเมน2:08:16
0.00013567 เยเมน2:08:12
0.9948 เยเมน2:04:11
0.00962815 เยเมน2:02:23
86.3334 เยเมน2:00:30
11,010.8675 เยเมน1:56:21
0.003391 เยเมน1:56:17
0.0210917 เยเมน1:56:11
0.915 เยเมน1:54:11
0.0133886 เยเมน1:48:17
0.1277 เยเมน1:48:14
0.00962804 เยเมน1:48:13
0.00020807 เยเมน1:46:16
0.010549 เยเมน1:44:12
31.999 เยเมน1:42:19
0.00711383 เยเมน1:38:18
0.05049 เยเมน1:36:12
0.018 เยเมน1:35:19
0.056506 เยเมน1:32:16
3.48 เยเมน1:32:06
1.4545 เยเมน1:31:08
0.7664 เยเมน1:23:05
144,350 เยเมน1:21:47
0.00028051 เยเมน1:20:20
0.04563 เยเมน1:20:15
9.6158 เยเมน1:19:06
1.3092 เยเมน1:16:10
0.003166 เยเมน1:14:11
0.0403 เยเมน1:08:05
28.2 เยเมน1:02:23
0.09184 เยเมน1:02:15
0.1167 เยเมน1:00:22
1.5468 เยเมน0:58:10
1.1097 เยเมน0:57:04
2.0911 เยเมน0:56:23
0.048063 เยเมน0:56:13
0.4872 เยเมน0:54:12
0.00225 เยเมน0:54:12
0.00036037 เยเมน0:52:18
1.95767 เยเมน0:52:11
0.1885 เยเมน0:48:11
0.020265 เยเมน0:46:15
8.9282 เยเมน0:45:10
144,480 เยเมน0:43:29
0.00208201 เยเมน0:42:18
0.004029 เยเมน0:42:16
0.004899 เยเมน0:40:15
65.19 เยเมน0:39:11
0.020513 เยเมน0:38:12
0.00262517 เยเมน0:36:16
1.3085 เยเมน0:34:12
11.49 เยเมน0:33:06
0.00000164 เยเมน0:30:29
0.352753 เยเมน0:30:21
0.001301 เยเมน0:26:16
0.999348 เยเมน0:26:11
7,655.16 เยเมน0:25:13
1.5224 เยเมน0:24:12
2.0542 เยเมน0:21:26
30.65 เยเมน0:21:25
1.1378 เยเมน0:21:19
0.00156048 เยเมน0:20:19
0.117636 เยเมน0:20:17
0.00652 เยเมน0:20:16
0.0033427 เยเมน0:18:13
0.0000 เยเมน0:16:18
0.0635505 เยเมน0:16:15
0.00023065 เยเมน0:14:18
144,390 เยเมน0:12:41
0.00202103 เยเมน0:12:16
74.9849 เยเมน0:08:19
0.00736895 เยเมน0:08:16
0.001559 เยเมน0:06:26
16.8 เยเมน0:06:25
55.5 เยเมน0:06:22
0.12315 เยเมน0:05:30
0.00881177 เยเมน0:05:27
18.6632 เยเมน0:05:09
1.928 เยเมน0:04:25
1.9257 เยเมน0:02:30
1.9267 เยเมน0:00:45
1.9257 เยเมน23:58:14
1.9252 เยเมน23:56:17
1.925 เยเมน23:54:16
1.929 เยเมน23:52:18
1.9263 เยเมน23:50:21
1.9271 เยเมน23:48:16
1.9268 เยเมน23:46:15
1.9242 เยเมน23:44:14
1.9263 เยเมน23:40:21
1.928 เยเมน23:38:16
1.9253 เยเมน23:36:15
1.9279 เยเมน23:34:16
1.9269 เยเมน23:32:21
1.9257 เยเมน23:30:25
1.9267 เยเมน23:28:16
1.9258 เยเมน23:26:15
1.9273 เยเมน23:24:14
1.9293 เยเมน23:22:15
1.9274 เยเมน23:20:23
1.9284 เยเมน23:18:16
1.9274 เยเมน23:16:17
1.9269 เยเมน23:14:17
1.9264 เยเมน23:12:14
1.9235 เยเมน23:10:22
1.922 เยเมน23:08:15
1.9243 เยเมน23:06:17
1.9259 เยเมน23:04:16
1.9166 เยเมน23:02:25
1.9235 เยเมน23:00:30
1.9247 เยเมน22:58:15
1.9216 เยเมน22:56:22
1.9229 เยเมน22:54:15
1.9258 เยเมน22:52:15
1.9275 เยเมน22:50:22
1.9278 เยเมน22:48:15
1.9271 เยเมน22:46:14
1.9249 เยเมน22:44:15
1.9271 เยเมน22:42:16
1.9266 เยเมน22:40:24
1.9249 เยเมน22:38:17
1.9273 เยเมน22:36:17
1.9236 เยเมน22:34:15
1.9228 เยเมน22:32:25
1.9237 เยเมน22:30:30
1.9238 เยเมน22:28:18
1.9235 เยเมน22:26:19
1.9217 เยเมน22:24:17
1.9253 เยเมน22:22:16
1.9254 เยเมน22:20:23
1.9225 เยเมน22:18:15
1.9213 เยเมน22:16:15
1.9234 เยเมน22:14:15
1.9227 เยเมน22:12:16
1.925 เยเมน22:10:23
1.9229 เยเมน22:08:17
1.9267 เยเมน22:06:16
1.9263 เยเมน22:04:16
1.9272 เยเมน22:02:31
1.9268 เยเมน22:00:34
1.9227 เยเมน21:58:15
1.9226 เยเมน21:56:18
1.9243 เยเมน21:54:16
1.9246 เยเมน21:52:16
1.9266 เยเมน21:50:27
1.9261 เยเมน21:48:17
1.9262 เยเมน21:46:15
1.9268 เยเมน21:44:15
1.9256 เยเมน21:42:18
1.9253 เยเมน21:40:23
1.9244 เยเมน21:38:17
1.9226 เยเมน21:36:17
1.921 เยเมน21:34:16
1.9237 เยเมน21:32:26
1.9245 เยเมน21:30:28
1.9244 เยเมน21:28:16
1.9239 เยเมน21:26:15
1.9265 เยเมน21:24:17
1.9252 เยเมน21:22:20
1.9265 เยเมน21:20:24
1.9269 เยเมน21:18:15
1.9259 เยเมน21:16:16
1.9256 เยเมน21:14:17
1.9225 เยเมน21:12:16
1.9204 เยเมน21:10:25
1.9205 เยเมน21:08:16
1.9175 เยเมน21:06:15
1.9224 เยเมน21:04:14
1.9242 เยเมน21:02:26
1.9233 เยเมน21:00:34
1.9265 เยเมน20:58:16
1.928 เยเมน20:56:20
1.9251 เยเมน20:54:19
1.9281 เยเมน20:52:17
1.9246 เยเมน20:50:24
1.9251 เยเมน20:48:15
1.9262 เยเมน20:46:14
1.9243 เยเมน20:44:13
1.9272 เยเมน20:42:16
1.9258 เยเมน20:40:26
1.9257 เยเมน20:38:15
1.9269 เยเมน20:36:17
1.9258 เยเมน20:34:16
1.9303 เยเมน20:32:24
1.9311 เยเมน20:30:48
1.9281 เยเมน20:28:17
1.9284 เยเมน20:26:17
1.926 เยเมน20:24:18
1.9343 เยเมน20:22:18
1.9223 เยเมน20:20:28
1.923 เยเมน20:18:14
1.9228 เยเมน20:16:17
1.9249 เยเมน20:14:17
1.9241 เยเมน20:12:18
1.9245 เยเมน20:10:22
1.924 เยเมน20:08:17
1.9279 เยเมน20:02:34
1.9289 เยเมน20:00:43
1.9317 เยเมน19:58:19
1.9322 เยเมน19:56:21
1.9305 เยเมน19:54:20
1.9299 เยเมน19:52:21
1.9233 เยเมน19:50:34
1.9288 เยเมน19:48:19
1.9257 เยเมน19:46:17
1.9261 เยเมน19:44:18
1.9294 เยเมน19:42:17
1.9281 เยเมน19:40:24
1.9351 เยเมน19:38:19
1.9319 เยเมน19:36:20
1.9288 เยเมน19:34:20
1.9271 เยเมน19:32:27
1.9269 เยเมน19:30:30
1.9296 เยเมน19:26:17
1.9262 เยเมน19:24:19
1.9209 เยเมน19:22:17
1.9203 เยเมน19:20:23
1.9183 เยเมน19:18:17
1.92 เยเมน19:16:16
1.9225 เยเมน19:14:18
1.9188 เยเมน19:12:16
1.9183 เยเมน19:10:29
1.9182 เยเมน19:08:16
1.9169 เยเมน19:06:19
1.9154 เยเมน19:04:19
1.9183 เยเมน19:02:29
1.9146 เยเมน19:00:37
1.9126 เยเมน18:58:17
1.912 เยเมน18:56:18
1.9174 เยเมน18:54:18
1.92 เยเมน18:52:15
1.9184 เยเมน18:50:25
1.9161 เยเมน18:48:20
1.9176 เยเมน18:46:17
1.9126 เยเมน18:44:17
1.9128 เยเมน18:42:24
1.9155 เยเมน18:40:26
1.9093 เยเมน18:38:17
1.9138 เยเมน18:36:19
1.9137 เยเมน18:34:19
1.9138 เยเมน18:32:30
1.9155 เยเมน18:30:35
1.9093 เยเมน18:28:17
1.9156 เยเมน18:26:16
1.9134 เยเมน18:24:17
1.9043 เยเมน18:22:20
1.9026 เยเมน18:20:29
1.8993 เยเมน18:18:18
1.8971 เยเมน18:16:18
1.8996 เยเมน18:14:18
1.8988 เยเมน18:12:20
1.8959 เยเมน18:10:26
1.8935 เยเมน18:08:19
1.9053 เยเมน18:06:26
1.8971 เยเมน18:04:23
1.8988 เยเมน18:02:37
1.8974 เยเมน18:00:43
1.8956 เยเมน17:58:18
1.8954 เยเมน17:56:23
1.9018 เยเมน17:54:22
1.8964 เยเมน17:52:16
1.8886 เยเมน17:50:34
1.8881 เยเมน17:48:18
1.8926 เยเมน17:46:16
1.895 เยเมน17:44:18
1.8983 เยเมน17:42:19
1.8994 เยเมน17:40:25
1.898 เยเมน17:38:17
1.8987 เยเมน17:36:26
1.9016 เยเมน17:34:19
1.8935 เยเมน17:32:25
1.8915 เยเมน17:30:33
1.8991 เยเมน17:28:17
1.9012 เยเมน17:26:16
1.8981 เยเมน17:24:23
1.8996 เยเมน17:22:17
1.8971 เยเมน17:20:29
1.8902 เยเมน17:18:21
1.8821 เยเมน17:16:19
1.8759 เยเมน17:14:17
1.8704 เยเมน17:12:20
1.8889 เยเมน17:10:28
1.8819 เยเมน17:08:18
1.88 เยเมน17:06:26
1.8815 เยเมน17:04:25
1.8723 เยเมน17:02:32
1.8667 เยเมน17:00:36
1.8622 เยเมน16:58:20
1.8635 เยเมน16:56:18
1.8618 เยเมน16:54:20
1.8645 เยเมน16:52:21
1.8628 เยเมน16:50:28
1.8635 เยเมน16:48:18
1.8641 เยเมน16:46:19
1.8646 เยเมน16:44:18
1.8697 เยเมน16:42:20
1.8709 เยเมน16:40:31
1.8657 เยเมน16:38:18
1.863 เยเมน16:36:27
1.8691 เยเมน16:34:23
1.8707 เยเมน16:32:29
1.8764 เยเมน16:30:31
1.8731 เยเมน16:28:20
1.8746 เยเมน16:26:21
1.8742 เยเมน16:24:18
1.8765 เยเมน16:22:19
1.8805 เยเมน16:20:31
1.8814 เยเมน16:18:18
1.8834 เยเมน16:16:22
1.8727 เยเมน16:14:21
1.869 เยเมน16:12:19
1.8726 เยเมน16:10:26
1.8731 เยเมน16:08:20
1.874 เยเมน16:06:30
1.8638 เยเมน16:04:29
1.8569 เยเมน16:02:44
1.868 เยเมน16:00:40
1.8652 เยเมน15:58:19
1.8753 เยเมน15:56:20
1.8787 เยเมน15:54:19
1.8767 เยเมน15:52:18
1.878 เยเมน15:50:26
1.8842 เยเมน15:48:23
1.8894 เยเมน15:46:19
1.8895 เยเมน15:44:16
1.8893 เยเมน15:42:22
1.887 เยเมน15:40:30
1.8866 เยเมน15:38:20
1.8889 เยเมน15:36:32
1.8903 เยเมน15:34:19
1.8793 เยเมน15:32:34
1.8768 เยเมน15:30:37
1.8903 เยเมน15:28:21
1.898 เยเมน15:26:18
1.9008 เยเมน15:24:22
1.9035 เยเมน15:22:21
1.9059 เยเมน15:20:29
1.9068 เยเมน15:18:22
1.9015 เยเมน15:16:19
1.9026 เยเมน15:14:19
1.9085 เยเมน15:12:20
1.907 เยเมน15:10:29
1.9099 เยเมน15:08:19
1.9066 เยเมน15:06:33
1.9081 เยเมน15:04:29
1.9065 เยเมน15:02:37
1.9071 เยเมน14:58:19
1.9061 เยเมน14:56:18
1.909 เยเมน14:54:13
1.9068 เยเมน14:52:16
1.9095 เยเมน14:50:27
1.9098 เยเมน14:48:19
1.9064 เยเมน14:46:17
1.9079 เยเมน14:44:18
1.9085 เยเมน14:42:20
1.9099 เยเมน14:40:28
1.9067 เยเมน14:38:17
1.9055 เยเมน14:36:19
1.9041 เยเมน14:34:20
1.9067 เยเมน14:32:28
1.9103 เยเมน14:30:35
1.9083 เยเมน14:28:20
1.9127 เยเมน14:26:18
1.9117 เยเมน14:24:19
1.9088 เยเมน14:22:18
1.9079 เยเมน14:20:30
1.9066 เยเมน14:18:23
1.9065 เยเมน14:16:17
1.9078 เยเมน14:14:21
1.9121 เยเมน14:12:21
1.9104 เยเมน14:10:23
1.9114 เยเมน14:08:17
1.9083 เยเมน14:06:37
1.9112 เยเมน14:04:27
1.9122 เยเมน14:02:35
1.9133 เยเมน14:00:57
1.9148 เยเมน13:58:21
1.9149 เยเมน13:56:24
1.9113 เยเมน13:54:22
1.9159 เยเมน13:52:21
1.9112 เยเมน13:50:30
1.9152 เยเมน13:48:19
1.9117 เยเมน13:46:24
1.9135 เยเมน13:44:17
1.9159 เยเมน13:42:20
1.907 เยเมน12:40:28
1.9068 เยเมน12:38:19
1.9064 เยเมน12:16:20
1.9133 เยเมน12:12:25
1.9119 เยเมน11:38:18
1.9181 เยเมน11:36:22
1.9202 เยเมน11:34:31
1.9182 เยเมน11:32:35
1.9085 เยเมน11:30:39
1.9082 เยเมน11:28:25
1.9075 เยเมน11:26:24
1.9064 เยเมน11:24:25
1.91 เยเมน11:22:22
1.9057 เยเมน11:20:32
1.9038 เยเมน11:18:22
1.9061 เยเมน11:16:21
1.9082 เยเมน11:14:24
1.9051 เยเมน11:12:25
1.9055 เยเมน11:10:31
1.9047 เยเมน11:08:26
1.9059 เยเมน11:06:26
1.9063 เยเมน11:04:33
1.9098 เยเมน11:02:41
1.9121 เยเมน11:00:53
1.9115 เยเมน10:58:19
1.9131 เยเมน10:56:23
1.9122 เยเมน10:54:21
1.9112 เยเมน10:52:21
1.9146 เยเมน10:50:29
1.9136 เยเมน10:48:22
1.9123 เยเมน10:46:18
1.9116 เยเมน10:44:20
1.9086 เยเมน10:42:22
1.909 เยเมน10:40:25
1.9103 เยเมน10:38:17
1.9092 เยเมน10:36:16
1.9109 เยเมน10:34:20
1.9143 เยเมน10:32:29
1.9129 เยเมน10:30:34
1.9147 เยเมน10:28:24
1.9133 เยเมน10:26:20
1.9105 เยเมน10:24:20
1.9106 เยเมน10:22:20
1.9122 เยเมน10:20:23
1.9071 เยเมน10:18:18
1.9132 เยเมน10:16:19
1.9142 เยเมน10:14:20
1.9145 เยเมน10:12:21
1.9138 เยเมน10:10:26
1.915 เยเมน10:08:23
1.9191 เยเมน10:06:14
1.9152 เยเมน10:04:18
1.9153 เยเมน10:02:29
1.9184 เยเมน10:00:52
1.9149 เยเมน9:58:19
1.9147 เยเมน9:56:24
1.9173 เยเมน9:54:18
1.917 เยเมน9:52:19
1.9132 เยเมน9:50:31
1.9138 เยเมน9:48:20
1.9108 เยเมน9:46:20
1.9111 เยเมน9:44:21
1.9117 เยเมน9:42:25
1.9113 เยเมน9:40:25
1.9126 เยเมน9:38:18
1.9142 เยเมน9:36:24
1.917 เยเมน9:34:17
1.9174 เยเมน9:32:28
1.9131 เยเมน9:30:35
1.9122 เยเมน9:28:21
1.9137 เยเมน9:26:18
1.9103 เยเมน9:24:19
1.9149 เยเมน9:22:18
1.9104 เยเมน9:20:25
1.9093 เยเมน9:18:19
1.9152 เยเมน9:16:19
1.9103 เยเมน9:14:18
1.9107 เยเมน9:12:15
1.91 เยเมน9:10:19
1.911 เยเมน9:08:12
1.9146 เยเมน9:06:13
1.9092 เยเมน9:04:13
1.9115 เยเมน9:02:22
1.913 เยเมน9:00:33
1.9119 เยเมน8:58:12
1.9146 เยเมน8:56:14
1.9117 เยเมน8:54:12
1.9104 เยเมน8:52:12
1.9125 เยเมน8:50:17
1.9147 เยเมน8:48:13
1.9117 เยเมน8:46:13
1.9146 เยเมน8:44:13
1.9062 เยเมน8:42:15
1.9028 เยเมน8:40:18
1.9071 เยเมน8:38:13
1.9162 เยเมน8:36:13
1.9056 เยเมน8:34:14
1.9029 เยเมน8:32:19
1.9044 เยเมน8:30:23
1.9041 เยเมน8:28:13
1.9086 เยเมน8:26:13
1.9096 เยเมน8:24:12
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น