TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Steem

  • สุดท้าย0.17371
  • สูง0.17407
  • ต่ำ0.1708
  • ความผันผวนสูงสุด-
  • ความผันผวนสูงสุด%-
  • เปิด0.17241
  • เวลา09:10:07
  • เมื่อวาน0.17243
  • เปลี่ยน%0.74%
  • เปลี่ยนแปลง0.0013

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Steem

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Steem

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
0.17371 เยเมน9:10:07
0.17375 เยเมน9:09:06
0.17365 เยเมน9:08:06
0.1735 เยเมน9:07:05
0.17331 เยเมน9:06:06
0.17337 เยเมน9:05:06
0.17373 เยเมน9:04:06
0.1732 เยเมน9:03:06
0.17303 เยเมน9:02:05
0.17273 เยเมน9:01:06
0.17251 เยเมน9:00:10
0.17277 เยเมน8:59:05
0.17271 เยเมน8:58:06
0.17258 เยเมน8:57:05
0.17247 เยเมน8:56:05
0.17287 เยเมน8:55:06
0.17254 เยเมน8:54:05
0.17239 เยเมน8:53:05
0.17259 เยเมน8:52:06
0.17263 เยเมน8:51:07
0.17283 เยเมน8:50:07
0.17259 เยเมน8:49:05
0.17282 เยเมน8:48:05
0.1731 เยเมน8:47:05
0.17272 เยเมน8:46:06
0.17282 เยเมน8:45:05
0.17277 เยเมน8:44:06
0.17274 เยเมน8:43:05
0.17265 เยเมน8:42:06
0.17254 เยเมน8:41:06
0.17246 เยเมน8:40:06
0.17237 เยเมน8:39:06
0.17221 เยเมน8:38:06
0.17223 เยเมน8:37:06
0.17238 เยเมน8:36:06
0.17236 เยเมน8:35:06
0.17242 เยเมน8:34:05
0.17251 เยเมน8:33:05
0.1723 เยเมน8:32:05
0.17208 เยเมน8:31:06
0.17194 เยเมน8:30:08
0.17198 เยเมน8:29:05
0.17191 เยเมน8:28:05
0.17166 เยเมน8:27:05
0.17168 เยเมน8:26:05
0.17169 เยเมน8:25:06
0.17171 เยเมน8:24:05
0.17153 เยเมน8:23:05
0.17157 เยเมน8:22:05
0.17167 เยเมน8:20:07
0.17168 เยเมน8:19:05
0.172 เยเมน8:18:05
0.17199 เยเมน8:17:04
0.17205 เยเมน8:16:05
0.17199 เยเมน8:15:05
0.17227 เยเมน8:14:05
0.17234 เยเมน8:13:04
0.17222 เยเมน8:12:05
0.17245 เยเมน8:11:06
0.17237 เยเมน8:10:07
0.17236 เยเมน8:09:05
0.17248 เยเมน8:08:05
0.17257 เยเมน8:07:05
0.17251 เยเมน8:06:07
0.17242 เยเมน8:05:06
0.17209 เยเมน8:04:06
0.17226 เยเมน8:03:06
0.1723 เยเมน8:02:05
0.17212 เยเมน8:01:06
0.1721 เยเมน8:00:09
0.17199 เยเมน7:59:05
0.17208 เยเมน7:58:05
0.17202 เยเมน7:57:04
0.17201 เยเมน7:55:06
0.17212 เยเมน7:54:05
0.17203 เยเมน7:53:05
0.17207 เยเมน7:52:05
0.17202 เยเมน7:51:06
0.17192 เยเมน7:50:07
0.17211 เยเมน7:49:04
0.1723 เยเมน7:48:06
0.17214 เยเมน7:46:05
0.17212 เยเมน7:45:06
0.17227 เยเมน7:44:04
0.17247 เยเมน7:43:04
0.17248 เยเมน7:42:05
0.17244 เยเมน7:41:11
0.17278 เยเมน7:40:22
0.1729 เยเมน7:39:22
0.17274 เยเมน7:38:05
0.17291 เยเมน7:37:05
0.17301 เยเมน7:36:05
0.17284 เยเมน7:35:05
0.17288 เยเมน7:34:06
0.17283 เยเมน7:33:05
0.17256 เยเมน7:32:06
0.17258 เยเมน7:31:07
0.17257 เยเมน7:30:08
0.17261 เยเมน7:29:05
0.17253 เยเมน7:28:05
0.17334 เยเมน7:26:05
0.17331 เยเมน7:24:05
0.17255 เยเมน7:22:05
0.17237 เยเมน7:20:06
0.1725 เยเมน7:19:05
0.17229 เยเมน7:18:05
0.17237 เยเมน7:17:04
0.17267 เยเมน7:16:10
0.17248 เยเมน7:15:06
0.17243 เยเมน7:14:10
0.1727 เยเมน7:12:05
0.17263 เยเมน7:11:05
0.17274 เยเมน7:10:07
0.17261 เยเมน7:08:09
0.17253 เยเมน7:06:06
0.17246 เยเมน7:04:05
0.17249 เยเมน7:02:05
0.17254 เยเมน7:00:18
0.17255 เยเมน6:58:05
0.17242 เยเมน6:57:05
0.17246 เยเมน6:56:05
0.17243 เยเมน6:54:05
0.17262 เยเมน6:53:05
0.1727 เยเมน6:51:06
0.17262 เยเมน6:50:06
0.17265 เยเมน6:48:05
0.17271 เยเมน6:47:05
0.17274 เยเมน6:46:05
0.17265 เยเมน6:44:05
0.17259 เยเมน6:43:05
0.17267 เยเมน6:42:06
0.17283 เยเมน6:41:06
0.1728 เยเมน6:40:06
0.17279 เยเมน6:38:04
0.17288 เยเมน6:37:04
0.1728 เยเมน6:36:05
0.17278 เยเมน6:35:06
0.17285 เยเมน6:34:05
0.17325 เยเมน6:33:05
0.1732 เยเมน6:32:05
0.1733 เยเมน6:31:05
0.17322 เยเมน6:30:08
0.17317 เยเมน6:29:05
0.17315 เยเมน6:28:04
0.173 เยเมน6:27:05
0.17311 เยเมน6:26:05
0.17386 เยเมน6:25:06
0.17387 เยเมน6:24:10
0.17386 เยเมน6:23:09
0.17376 เยเมน6:22:05
0.17388 เยเมน6:21:05
0.17382 เยเมน6:20:05
0.17385 เยเมน6:19:04
0.17394 เยเมน6:18:05
0.17391 เยเมน6:17:05
0.1739 เยเมน6:16:05
0.17281 เยเมน6:15:05
0.17284 เยเมน6:14:05
0.17286 เยเมน6:13:05
0.17295 เยเมน6:12:05
0.173 เยเมน6:11:05
0.17374 เยเมน6:10:06
0.17365 เยเมน6:09:06
0.17369 เยเมน6:08:05
0.17277 เยเมน6:07:05
0.17283 เยเมน6:06:06
0.17394 เยเมน6:05:05
0.17396 เยเมน6:04:05
0.174 เยเมน6:03:06
0.17391 เยเมน6:02:06
0.17298 เยเมน6:01:10
0.17285 เยเมน6:00:10
0.17279 เยเมน5:59:04
0.17292 เยเมน5:58:04
0.1732 เยเมน5:57:05
0.17321 เยเมน5:56:05
0.17336 เยเมน5:55:05
0.17323 เยเมน5:54:05
0.17317 เยเมน5:53:05
0.17297 เยเมน5:51:05
0.17291 เยเมน5:50:06
0.17307 เยเมน5:49:05
0.17321 เยเมน5:48:05
0.17294 เยเมน5:47:05
0.17281 เยเมน5:46:05
0.17295 เยเมน5:45:06
0.17291 เยเมน5:44:05
0.17288 เยเมน5:43:04
0.17246 เยเมน5:42:04
0.17248 เยเมน5:41:05
0.17162 เยเมน5:40:06
0.17142 เยเมน5:39:05
0.17191 เยเมน5:38:05
0.17198 เยเมน5:37:04
0.17154 เยเมน5:36:05
0.17153 เยเมน5:35:05
0.17114 เยเมน5:34:05
0.1715 เยเมน5:33:04
0.17199 เยเมน5:32:05
0.17167 เยเมน5:31:05
0.1716 เยเมน5:30:07
0.17128 เยเมน5:29:04
0.17166 เยเมน5:28:04
0.17164 เยเมน5:27:05
0.17169 เยเมน5:26:04
0.1718 เยเมน5:25:05
0.17201 เยเมน5:24:03
0.17191 เยเมน5:23:05
0.17192 เยเมน5:22:04
0.17183 เยเมน5:21:05
0.172 เยเมน5:20:06
0.17166 เยเมน5:18:04
0.17137 เยเมน5:17:05
0.17146 เยเมน5:16:05
0.17151 เยเมน5:14:04
0.17189 เยเมน5:12:05
0.172 เยเมน5:11:05
0.17141 เยเมน5:09:05
0.17139 เยเมน5:08:04
0.17201 เยเมน5:07:04
0.17199 เยเมน5:06:04
0.17193 เยเมน5:05:05
0.17189 เยเมน5:04:04
0.17132 เยเมน5:02:03
0.17193 เยเมน5:00:08
0.17184 เยเมน4:59:03
0.17186 เยเมน4:58:04
0.17275 เยเมน4:57:03
0.17197 เยเมน4:56:04
0.17235 เยเมน4:55:04
0.17258 เยเมน4:54:03
0.17232 เยเมน4:53:04
0.17168 เยเมน4:52:04
0.17149 เยเมน4:51:04
0.17144 เยเมน4:50:05
0.17147 เยเมน4:49:04
0.17146 เยเมน4:48:04
0.17133 เยเมน4:47:04
0.17134 เยเมน4:46:04
0.17135 เยเมน4:45:05
0.17121 เยเมน4:43:04
0.17119 เยเมน4:42:04
0.17125 เยเมน4:41:04
0.17147 เยเมน4:40:04
0.17157 เยเมน4:39:03
0.17154 เยเมน4:38:04
0.17136 เยเมน4:36:04
0.17139 เยเมน4:35:04
0.17129 เยเมน4:34:03
0.17154 เยเมน4:33:04
0.17138 เยเมน4:32:04
0.17147 เยเมน4:31:05
0.1714 เยเมน4:30:05
0.17119 เยเมน4:29:03
0.17143 เยเมน4:28:04
0.17091 เยเมน4:27:04
0.17102 เยเมน4:26:04
0.17094 เยเมน4:25:04
0.17099 เยเมน4:24:03
0.17114 เยเมน4:23:03
0.17113 เยเมน4:22:04
0.17142 เยเมน4:21:04
0.17129 เยเมน4:20:04
0.17136 เยเมน4:19:03
0.17126 เยเมน4:18:04
0.17109 เยเมน4:17:04
0.17114 เยเมน4:16:04
0.1711 เยเมน4:15:04
0.17108 เยเมน4:14:03
0.17105 เยเมน4:13:03
0.17095 เยเมน4:12:04
0.17086 เยเมน4:11:03
0.17083 เยเมน4:10:04
0.1709 เยเมน4:09:04
0.17107 เยเมน4:07:04
0.17106 เยเมน4:06:05
0.17117 เยเมน4:05:04
0.17127 เยเมน4:04:10
0.1713 เยเมน4:02:10
0.17135 เยเมน4:00:07
0.1713 เยเมน3:59:04
0.17129 เยเมน3:58:04
0.17127 เยเมน3:57:04
0.17124 เยเมน3:56:03
0.17134 เยเมน3:55:04
0.17132 เยเมน3:54:03
0.17121 เยเมน3:53:04
0.17105 เยเมน3:52:04
0.1711 เยเมน3:51:04
0.17125 เยเมน3:50:05
0.17096 เยเมน3:49:04
0.17109 เยเมน3:48:04
0.17082 เยเมน3:47:04
0.1709 เยเมน3:46:04
0.17091 เยเมน3:45:04
0.17115 เยเมน3:44:04
0.17117 เยเมน3:42:04
0.1709 เยเมน3:41:04
0.17112 เยเมน3:40:04
0.17107 เยเมน3:39:04
0.17137 เยเมน3:38:04
0.17115 เยเมน3:37:04
0.17117 เยเมน3:36:04
0.17168 เยเมน3:35:04
0.17144 เยเมน3:34:04
0.17218 เยเมน3:33:04
0.17243 เยเมน3:32:03
0.17225 เยเมน3:31:05
0.17208 เยเมน3:29:03
0.1719 เยเมน3:28:04
0.17184 เยเมน3:27:03
0.17186 เยเมน3:26:03
0.17187 เยเมน3:25:03
0.17181 เยเมน3:24:04
0.17241 เยเมน3:23:04
0.17256 เยเมน3:22:04
0.17265 เยเมน3:21:03
0.17256 เยเมน3:20:04
0.17239 เยเมน3:19:03
0.17246 เยเมน3:18:09
0.17224 เยเมน3:16:04
0.17175 เยเมน3:14:04
0.17162 เยเมน3:12:03
0.17158 เยเมน3:11:03
0.17199 เยเมน3:10:04
0.17213 เยเมน3:09:04
0.1724 เยเมน3:08:03
0.17227 เยเมน3:06:04
0.17273 เยเมน3:05:04
0.17267 เยเมน3:04:04
0.17285 เยเมน3:02:03
0.17345 เยเมน3:01:04
0.17339 เยเมน3:00:06
0.17353 เยเมน2:59:03
0.17352 เยเมน2:58:03
0.17351 เยเมน2:57:03
0.1737 เยเมน2:56:04
0.17342 เยเมน2:54:03
0.17345 เยเมน2:53:03
0.17354 เยเมน2:52:03
0.17353 เยเมน2:51:04
0.17347 เยเมน2:50:04
0.17348 เยเมน2:49:04
0.17354 เยเมน2:48:03
0.17349 เยเมน2:47:04
0.17356 เยเมน2:46:03
0.17344 เยเมน2:45:04
0.17352 เยเมน2:44:03
0.17357 เยเมน2:43:03
0.17342 เยเมน2:42:04
0.17338 เยเมน2:41:04
0.17335 เยเมน2:40:04
0.17343 เยเมน2:39:04
0.17348 เยเมน2:38:03
0.17362 เยเมน2:37:04
0.17373 เยเมน2:36:03
0.17394 เยเมน2:35:04
0.17397 เยเมน2:34:03
0.17407 เยเมน2:33:03
0.1738 เยเมน2:32:03
0.17301 เยเมน2:31:04
0.17281 เยเมน2:30:04
0.17279 เยเมน2:29:03
0.17217 เยเมน2:28:03
0.1725 เยเมน2:27:03
0.17254 เยเมน2:26:03
0.17268 เยเมน2:25:03
0.17258 เยเมน2:24:03
0.17167 เยเมน2:23:03
0.17161 เยเมน2:22:03
0.1716 เยเมน2:21:04
0.17175 เยเมน2:20:04
0.17169 เยเมน2:19:04
0.17132 เยเมน2:18:03
0.17158 เยเมน2:17:03
0.17124 เยเมน2:16:03
0.17122 เยเมน2:15:04
0.17126 เยเมน2:14:03
0.1711 เยเมน2:13:03
0.17111 เยเมน2:12:03
0.17116 เยเมน2:11:03
0.17115 เยเมน2:10:04
0.17117 เยเมน2:09:04
0.171 เยเมน2:08:03
0.17098 เยเมน2:07:03
0.17102 เยเมน2:06:04
0.17096 เยเมน2:05:03
0.17102 เยเมน2:04:03
0.17128 เยเมน2:03:03
0.17119 เยเมน2:02:03
0.17149 เยเมน2:01:04
0.17146 เยเมน2:00:06
0.1709 เยเมน1:59:03
0.17115 เยเมน1:58:03
0.17113 เยเมน1:57:03
0.17095 เยเมน1:56:03
0.17102 เยเมน1:55:04
0.1708 เยเมน1:53:03
0.17082 เยเมน1:52:03
0.17094 เยเมน1:51:04
0.17084 เยเมน1:50:04
0.17123 เยเมน1:48:03
0.17106 เยเมน1:47:03
0.17109 เยเมน1:46:03
0.17114 เยเมน1:45:03
0.17115 เยเมน1:44:03
0.17085 เยเมน1:43:03
0.17086 เยเมน1:42:03
0.17091 เยเมน1:41:03
0.17089 เยเมน1:40:03
0.17106 เยเมน1:39:03
0.17097 เยเมน1:38:03
0.17116 เยเมน1:37:03
0.17119 เยเมน1:36:03
0.17141 เยเมน1:35:03
0.17143 เยเมน1:34:03
0.17156 เยเมน1:33:03
0.1717 เยเมน1:32:03
0.17189 เยเมน1:30:04
0.1719 เยเมน1:29:03
0.17186 เยเมน1:28:04
0.17189 เยเมน1:27:03
0.17153 เยเมน1:26:04
0.1719 เยเมน1:25:03
0.17193 เยเมน1:24:03
0.17201 เยเมน1:23:03
0.17214 เยเมน1:22:03
0.17185 เยเมน1:21:03
0.17183 เยเมน1:19:03
0.17152 เยเมน1:17:03
0.17164 เยเมน1:16:03
0.17167 เยเมน1:15:03
0.17147 เยเมน1:14:03
0.17138 เยเมน1:13:03
0.17158 เยเมน1:12:02
0.17154 เยเมน1:11:03
0.17176 เยเมน1:10:03
0.17175 เยเมน1:09:03
0.17185 เยเมน1:08:03
0.17159 เยเมน1:07:02
0.17175 เยเมน1:06:03
0.17183 เยเมน1:05:03
0.17213 เยเมน1:04:03
0.17179 เยเมน1:03:02
0.17157 เยเมน1:02:03
0.17284 เยเมน1:01:03
0.17313 เยเมน1:00:03
0.17308 เยเมน0:59:03
0.17304 เยเมน0:58:03
0.17228 เยเมน0:56:03
0.17222 เยเมน0:54:03
0.17299 เยเมน0:53:03
0.17291 เยเมน0:52:08
0.17303 เยเมน0:50:03
0.17313 เยเมน0:48:02
0.17294 เยเมน0:47:03
0.17292 เยเมน0:46:02
0.17287 เยเมน0:44:03
0.17294 เยเมน0:43:03
0.17262 เยเมน0:42:03
0.17265 เยเมน0:41:03
0.17269 เยเมน0:40:03
0.17184 เยเมน0:39:02
0.17267 เยเมน0:38:03
0.17236 เยเมน0:37:02
0.17179 เยเมน0:36:02
0.17155 เยเมน0:35:03
0.17157 เยเมน0:34:03
0.17178 เยเมน0:33:03
0.17185 เยเมน0:32:03
0.17184 เยเมน0:31:03
0.17183 เยเมน0:30:03
0.17185 เยเมน0:29:03
0.17178 เยเมน0:28:02
0.17183 เยเมน0:27:02
0.17176 เยเมน0:26:03
0.17192 เยเมน0:25:03
0.17196 เยเมน0:24:03
0.17183 เยเมน0:23:03
0.17193 เยเมน0:22:03
0.172 เยเมน0:21:03
0.17169 เยเมน0:20:03
0.17186 เยเมน0:19:03
0.17243 เยเมน0:18:02
0.1721 เยเมน0:17:03
0.17201 เยเมน0:16:03
0.17215 เยเมน0:15:03
0.17228 เยเมน0:14:02
0.17235 เยเมน0:13:03
0.17228 เยเมน0:12:02
0.17225 เยเมน0:11:03
0.17213 เยเมน0:10:04
0.17221 เยเมน0:09:03
0.17218 เยเมน0:08:03
0.17212 เยเมน0:07:03
0.17224 เยเมน0:06:03
0.17223 เยเมน0:05:04
0.17224 เยเมน0:04:03
0.17239 เยเมน0:03:03
0.17241 เยเมน0:02:04
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น