TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Stellar

  • สุดท้าย0.04431
  • สูง0.04445
  • ต่ำ0.04233
  • ความผันผวนสูงสุด-
  • ความผันผวนสูงสุด%-
  • เปิด0.04234
  • เวลา08:53:05
  • เมื่อวาน0.04235
  • เปลี่ยน%4.63%
  • เปลี่ยนแปลง0.002

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Stellar

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Stellar

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
0.04431 เยเมน8:53:05
0.0443 เยเมน8:49:05
0.04417 เยเมน8:48:05
0.04427 เยเมน8:47:05
0.04425 เยเมน8:46:06
0.04426 เยเมน8:45:05
0.0441 เยเมน8:44:05
0.04411 เยเมน8:43:05
0.0441 เยเมน8:42:05
0.04408 เยเมน8:40:06
0.04406 เยเมน8:39:06
0.04403 เยเมน8:38:06
0.0441 เยเมน8:37:06
0.04404 เยเมน8:36:06
0.04409 เยเมน8:35:05
0.04434 เยเมน8:34:05
0.04409 เยเมน8:33:05
0.04401 เยเมน8:32:05
0.04395 เยเมน8:31:06
0.04394 เยเมน8:30:07
0.04393 เยเมน8:28:05
0.04394 เยเมน8:27:05
0.04393 เยเมน8:25:05
0.04395 เยเมน8:24:05
0.04399 เยเมน8:23:05
0.04394 เยเมน8:22:04
0.04393 เยเมน8:20:07
0.04394 เยเมน8:19:05
0.04395 เยเมน8:18:05
0.04394 เยเมน8:17:04
0.04395 เยเมน8:15:05
0.04394 เยเมน8:14:05
0.044 เยเมน8:13:04
0.04399 เยเมน8:11:06
0.04395 เยเมน8:10:06
0.04399 เยเมน8:09:05
0.04394 เยเมน8:08:05
0.04399 เยเมน8:07:05
0.04395 เยเมน8:06:07
0.044 เยเมน8:05:06
0.04394 เยเมน8:03:06
0.044 เยเมน8:02:05
0.04392 เยเมน8:01:06
0.04393 เยเมน8:00:09
0.04394 เยเมน7:59:05
0.04395 เยเมน7:56:05
0.04394 เยเมน7:55:06
0.04395 เยเมน7:54:05
0.04396 เยเมน7:53:05
0.04395 เยเมน7:52:05
0.04399 เยเมน7:50:06
0.04397 เยเมน7:49:04
0.04399 เยเมน7:48:06
0.04398 เยเมน7:47:04
0.04399 เยเมน7:43:04
0.044 เยเมน7:42:05
0.04401 เยเมน7:38:05
0.04402 เยเมน7:36:05
0.04407 เยเมน7:35:05
0.04411 เยเมน7:34:06
0.04402 เยเมน7:33:05
0.04401 เยเมน7:31:07
0.044 เยเมน7:28:05
0.04401 เยเมน7:26:05
0.044 เยเมน7:20:06
0.04414 เยเมน7:19:05
0.044 เยเมน7:17:04
0.04399 เยเมน7:15:06
0.04392 เยเมน7:14:10
0.04396 เยเมน7:12:05
0.04409 เยเมน7:11:05
0.0441 เยเมน7:10:07
0.04404 เยเมน7:09:04
0.04408 เยเมน7:08:09
0.0441 เยเมน7:06:06
0.04406 เยเมน7:04:05
0.0441 เยเมน7:02:05
0.04409 เยเมน7:01:07
0.0441 เยเมน7:00:18
0.04406 เยเมน6:58:05
0.04405 เยเมน6:57:04
0.0441 เยเมน6:56:04
0.04413 เยเมน6:54:05
0.04411 เยเมน6:53:05
0.04431 เยเมน6:52:10
0.04432 เยเมน6:51:06
0.04431 เยเมน6:48:05
0.0443 เยเมน6:41:06
0.04445 เยเมน6:40:06
0.04444 เยเมน6:37:04
0.04443 เยเมน6:36:05
0.04444 เยเมน6:34:04
0.04445 เยเมน6:32:05
0.0443 เยเมน6:31:05
0.04429 เยเมน6:30:08
0.04414 เยเมน6:29:05
0.04443 เยเมน6:28:04
0.04409 เยเมน6:27:05
0.0441 เยเมน6:26:05
0.04411 เยเมน6:25:06
0.0441 เยเมน6:24:10
0.04411 เยเมน6:23:09
0.0441 เยเมน6:22:05
0.0443 เยเมน6:21:05
0.04413 เยเมน6:20:05
0.04415 เยเมน6:19:04
0.0441 เยเมน6:17:04
0.04413 เยเมน6:15:05
0.04409 เยเมน6:14:05
0.04408 เยเมน6:13:05
0.04414 เยเมน6:12:05
0.04409 เยเมน6:11:05
0.04412 เยเมน6:10:06
0.04411 เยเมน6:09:06
0.04406 เยเมน6:08:05
0.0441 เยเมน6:07:05
0.04405 เยเมน6:06:06
0.0441 เยเมน6:04:05
0.04404 เยเมน6:03:06
0.04405 เยเมน6:02:06
0.04432 เยเมน6:01:09
0.04407 เยเมน6:00:09
0.044 เยเมน5:59:04
0.04395 เยเมน5:58:04
0.04399 เยเมน5:56:05
0.044 เยเมน5:54:05
0.04394 เยเมน5:53:05
0.04395 เยเมน5:52:05
0.04396 เยเมน5:51:05
0.04401 เยเมน5:48:05
0.04402 เยเมน5:47:05
0.04403 เยเมน5:46:05
0.04407 เยเมน5:44:04
0.04408 เยเมน5:43:04
0.04402 เยเมน5:42:04
0.04403 เยเมน5:41:05
0.04402 เยเมน5:40:05
0.04407 เยเมน5:39:05
0.04402 เยเมน5:38:05
0.04408 เยเมน5:37:04
0.04423 เยเมน5:36:05
0.04412 เยเมน5:35:05
0.04429 เยเมน5:34:05
0.0442 เยเมน5:33:04
0.04414 เยเมน5:32:05
0.04432 เยเมน5:31:05
0.0443 เยเมน5:30:07
0.04427 เยเมน5:29:04
0.04421 เยเมน5:28:04
0.04426 เยเมน5:27:05
0.04427 เยเมน5:25:05
0.04423 เยเมน5:22:04
0.0443 เยเมน5:21:05
0.04427 เยเมน5:20:06
0.04403 เยเมน5:18:04
0.04399 เยเมน5:17:04
0.04393 เยเมน5:16:04
0.0441 เยเมน5:14:04
0.04399 เยเมน5:12:05
0.04397 เยเมน5:11:04
0.04373 เยเมน5:09:05
0.04365 เยเมน5:08:04
0.0436 เยเมน5:07:03
0.04359 เยเมน5:05:04
0.04369 เยเมน5:04:04
0.04373 เยเมน5:02:03
0.04407 เยเมน5:00:06
0.04387 เยเมน4:58:04
0.04392 เยเมน4:56:04
0.04388 เยเมน4:55:04
0.04384 เยเมน4:54:03
0.04376 เยเมน4:53:03
0.04373 เยเมน4:52:04
0.04388 เยเมน4:51:04
0.04373 เยเมน4:50:04
0.04383 เยเมน4:49:04
0.0436 เยเมน4:48:04
0.04364 เยเมน4:47:04
0.04359 เยเมน4:46:04
0.04363 เยเมน4:45:04
0.04357 เยเมน4:44:03
0.0436 เยเมน4:43:04
0.04399 เยเมน4:42:04
0.04359 เยเมน4:40:04
0.04355 เยเมน4:39:03
0.04354 เยเมน4:38:04
0.04353 เยเมน4:37:03
0.04358 เยเมน4:35:04
0.04393 เยเมน4:34:03
0.04366 เยเมน4:33:04
0.04359 เยเมน4:32:04
0.04351 เยเมน4:31:05
0.04338 เยเมน4:30:05
0.04356 เยเมน4:28:03
0.04355 เยเมน4:27:04
0.04349 เยเมน4:26:04
0.0435 เยเมน4:25:04
0.0436 เยเมน4:23:03
0.04357 เยเมน4:22:04
0.04351 เยเมน4:21:04
0.04339 เยเมน4:20:04
0.04337 เยเมน4:19:03
0.04356 เยเมน4:18:04
0.04331 เยเมน4:17:04
0.04329 เยเมน4:16:04
0.0432 เยเมน4:15:04
0.04314 เยเมน4:14:03
0.04305 เยเมน4:12:04
0.04303 เยเมน4:10:04
0.04309 เยเมน4:09:04
0.04305 เยเมน4:07:04
0.0431 เยเมน4:05:04
0.04306 เยเมน4:04:10
0.04305 เยเมน4:02:10
0.04312 เยเมน4:00:07
0.04306 เยเมน3:59:04
0.04305 เยเมน3:58:04
0.04306 เยเมน3:57:04
0.04315 เยเมน3:56:03
0.04316 เยเมน3:54:03
0.04323 เยเมน3:51:04
0.04324 เยเมน3:50:04
0.04323 เยเมน3:49:04
0.04333 เยเมน3:48:04
0.04323 เยเมน3:46:04
0.04328 เยเมน3:45:03
0.04325 เยเมน3:44:04
0.04332 เยเมน3:42:04
0.04333 เยเมน3:39:04
0.04355 เยเมน3:38:04
0.04337 เยเมน3:37:04
0.04342 เยเมน3:36:04
0.04335 เยเมน3:35:04
0.04333 เยเมน3:34:04
0.04332 เยเมน3:32:03
0.04331 เยเมน3:31:05
0.04329 เยเมน3:30:05
0.04323 เยเมน3:28:04
0.04322 เยเมน3:27:03
0.04321 เยเมน3:23:04
0.04322 เยเมน3:22:03
0.04321 เยเมน3:21:03
0.04322 เยเมน3:20:04
0.04323 เยเมน3:19:03
0.04322 เยเมน3:18:09
0.0431 เยเมน3:16:04
0.04307 เยเมน3:14:04
0.0431 เยเมน3:12:03
0.04305 เยเมน3:11:03
0.04304 เยเมน3:09:04
0.04309 เยเมน3:08:03
0.04292 เยเมน3:06:03
0.0429 เยเมน3:04:04
0.04288 เยเมน3:02:03
0.04293 เยเมน3:01:04
0.04287 เยเมน2:59:03
0.04293 เยเมน2:58:03
0.04287 เยเมน2:50:04
0.04292 เยเมน2:49:04
0.04286 เยเมน2:46:03
0.04327 เยเมน2:45:04
0.0429 เยเมน2:44:03
0.04291 เยเมน2:42:04
0.04283 เยเมน2:40:04
0.04284 เยเมน2:37:04
0.04285 เยเมน2:36:03
0.04284 เยเมน2:33:03
0.04285 เยเมน2:32:03
0.04282 เยเมน2:31:03
0.04281 เยเมน2:28:03
0.04283 เยเมน2:27:03
0.04298 เยเมน2:26:03
0.04282 เยเมน2:24:03
0.04283 เยเมน2:23:03
0.04294 เยเมน2:22:03
0.04284 เยเมน2:20:04
0.04285 เยเมน2:19:04
0.04283 เยเมน2:18:03
0.04285 เยเมน2:17:03
0.04283 เยเมน2:15:04
0.04282 เยเมน2:14:03
0.04283 เยเมน2:12:03
0.04285 เยเมน2:10:04
0.04284 เยเมน2:09:03
0.04282 เยเมน2:07:03
0.04283 เยเมน2:06:04
0.04284 เยเมน2:05:03
0.04283 เยเมน2:04:03
0.04284 เยเมน2:03:03
0.04283 เยเมน2:02:03
0.04285 เยเมน2:01:04
0.04286 เยเมน2:00:06
0.04285 เยเมน1:58:03
0.043 เยเมน1:57:03
0.04283 เยเมน1:56:03
0.04284 เยเมน1:55:04
0.04285 เยเมน1:54:03
0.04288 เยเมน1:53:03
0.04292 เยเมน1:50:04
0.04287 เยเมน1:49:03
0.04285 เยเมน1:48:03
0.04281 เยเมน1:47:03
0.0428 เยเมน1:45:03
0.04274 เยเมน1:44:03
0.04273 เยเมน1:41:03
0.04289 เยเมน1:40:03
0.04266 เยเมน1:39:03
0.04271 เยเมน1:38:02
0.04266 เยเมน1:37:03
0.04265 เยเมน1:34:02
0.04276 เยเมน1:33:03
0.04266 เยเมน1:32:03
0.04272 เยเมน1:30:04
0.04273 เยเมน1:27:02
0.04272 เยเมน1:25:03
0.04274 เยเมน1:24:03
0.0429 เยเมน1:23:03
0.04273 เยเมน1:22:03
0.04265 เยเมน1:21:03
0.04264 เยเมน1:19:02
0.04265 เยเมน1:18:03
0.04263 เยเมน1:17:03
0.04262 เยเมน1:16:03
0.04263 เยเมน1:15:03
0.04261 เยเมน1:14:03
0.04262 เยเมน1:13:03
0.04261 เยเมน1:10:03
0.04262 เยเมน1:09:03
0.04261 เยเมน1:06:03
0.04264 เยเมน1:03:02
0.04265 เยเมน1:01:03
0.04267 เยเมน1:00:03
0.0428 เยเมน0:59:03
0.04282 เยเมน0:58:02
0.04284 เยเมน0:56:03
0.04286 เยเมน0:55:04
0.04291 เยเมน0:53:02
0.04285 เยเมน0:52:08
0.04286 เยเมน0:50:03
0.04291 เยเมน0:49:02
0.04286 เยเมน0:48:02
0.04282 เยเมน0:47:03
0.0428 เยเมน0:46:02
0.04272 เยเมน0:44:03
0.04266 เยเมน0:43:03
0.04265 เยเมน0:42:03
0.04263 เยเมน0:41:02
0.04261 เยเมน0:40:03
0.0426 เยเมน0:39:02
0.04254 เยเมน0:38:03
0.04259 เยเมน0:35:03
0.04257 เยเมน0:34:03
0.04252 เยเมน0:33:03
0.04259 เยเมน0:32:02
0.04277 เยเมน0:31:03
0.04251 เยเมน0:30:03
0.0425 เยเมน0:27:02
0.04242 เยเมน0:26:03
0.04236 เยเมน0:24:03
0.04242 เยเมน0:22:03
0.04241 เยเมน0:20:02
0.04236 เยเมน0:18:02
0.04241 เยเมน0:16:03
0.04246 เยเมน0:14:02
0.04235 เยเมน0:13:03
0.0424 เยเมน0:12:02
0.04239 เยเมน0:11:03
0.04234 เยเมน0:10:03
0.04239 เยเมน0:09:02
0.04234 เยเมน0:05:03
0.04233 เยเมน0:03:03
0.04234 เยเมน0:02:03
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น