TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Tether

  • สุดท้าย1.0026
  • สูง1.0037
  • ต่ำ1.0021
  • ความผันผวนสูงสุด-
  • ความผันผวนสูงสุด%-
  • เปิด1.0026
  • เวลา21:30:11
  • เมื่อวาน1.0029
  • เปลี่ยน%0.03%
  • เปลี่ยนแปลง0.0003

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Tether

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Tether

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
1.0026 เยเมน21:30:11
1.0025 เยเมน21:27:08
1.0027 เยเมน21:24:08
1.0029 เยเมน21:21:10
1.0028 เยเมน21:15:09
1.0029 เยเมน21:12:08
1.0026 เยเมน21:09:08
1.0025 เยเมน21:06:09
1.0026 เยเมน21:03:08
1.0023 เยเมน21:00:14
1.0028 เยเมน20:57:09
1.003 เยเมน20:54:08
1.0027 เยเมน20:51:09
1.0024 เยเมน20:48:09
1.0026 เยเมน20:45:08
1.0024 เยเมน20:42:09
1.0027 เยเมน20:39:09
1.0026 เยเมน20:33:09
1.0028 เยเมน20:30:11
1.0024 เยเมน20:27:08
1.0025 เยเมน20:21:10
1.0026 เยเมน20:18:08
1.0027 เยเมน20:12:08
1.0026 เยเมน20:09:09
1.0028 เยเมน19:57:09
1.0031 เยเมน19:54:08
1.0029 เยเมน19:45:08
1.0028 เยเมน19:42:09
1.003 เยเมน19:30:11
1.0028 เยเมน19:24:09
1.0029 เยเมน19:21:09
1.0033 เยเมน19:18:08
1.0032 เยเมน19:15:09
1.003 เยเมน19:12:09
1.0031 เยเมน19:09:08
1.003 เยเมน19:07:09
1.0031 เยเมน18:57:08
1.0032 เยเมน18:51:09
1.0031 เยเมน18:42:09
1.003 เยเมน18:39:08
1.0029 เยเมน18:36:08
1.0033 เยเมน18:33:08
1.0032 เยเมน18:30:10
1.0031 เยเมน18:24:09
1.0032 เยเมน18:21:10
1.0035 เยเมน18:18:08
1.0032 เยเมน18:15:08
1.0033 เยเมน18:09:08
1.0032 เยเมน18:03:10
1.0035 เยเมน17:45:09
1.0033 เยเมน17:42:09
1.0036 เยเมน17:39:09
1.0031 เยเมน17:36:09
1.003 เยเมน17:33:09
1.0031 เยเมน17:27:09
1.003 เยเมน17:24:08
1.0029 เยเมน17:18:08
1.003 เยเมน17:15:09
1.0032 เยเมน17:12:08
1.0029 เยเมน17:06:09
1.0033 เยเมน17:03:09
1.0032 เยเมน17:00:14
1.003 เยเมน16:57:09
1.0031 เยเมน16:54:08
1.0032 เยเมน16:51:09
1.0033 เยเมน16:45:09
1.0036 เยเมน16:39:08
1.0032 เยเมน16:36:08
1.0033 เยเมน16:33:08
1.0032 เยเมน16:30:12
1.0033 เยเมน16:27:08
1.0031 เยเมน16:21:09
1.0034 เยเมน16:15:09
1.0035 เยเมน16:12:09
1.0033 เยเมน16:06:10
1.0031 เยเมน15:54:09
1.0029 เยเมน15:51:10
1.003 เยเมน15:48:08
1.0031 เยเมน15:45:09
1.003 เยเมน15:42:09
1.0035 เยเมน15:27:09
1.0033 เยเมน15:24:09
1.0034 เยเมน15:21:10
1.0031 เยเมน15:15:10
1.0032 เยเมน15:12:08
1.0033 เยเมน15:06:09
1.0032 เยเมน15:00:14
1.0031 เยเมน14:57:08
1.0035 เยเมน14:54:09
1.0034 เยเมน14:51:10
1.0033 เยเมน14:48:09
1.0032 เยเมน14:42:09
1.0031 เยเมน14:36:10
1.0033 เยเมน14:33:09
1.0031 เยเมน14:30:11
1.0032 เยเมน14:27:09
1.0034 เยเมน14:21:09
1.0033 เยเมน14:12:09
1.0031 เยเมน14:09:10
1.0032 เยเมน14:06:10
1.0031 เยเมน14:03:09
1.0032 เยเมน14:00:14
1.0033 เยเมน13:42:08
1.0034 เยเมน13:39:09
1.0032 เยเมน13:30:12
1.0033 เยเมน13:24:09
1.0034 เยเมน12:30:11
1.0032 เยเมน12:09:09
1.0033 เยเมน12:05:09
1.0034 เยเมน12:03:09
1.0033 เยเมน11:59:09
1.0032 เยเมน11:45:10
1.0031 เยเมน11:39:09
1.003 เยเมน11:30:11
1.0033 เยเมน11:12:08
1.0034 เยเมน11:09:08
1.0031 เยเมน11:00:13
1.0032 เยเมน10:51:09
1.0033 เยเมน10:30:11
1.0034 เยเมน10:24:08
1.0035 เยเมน10:12:09
1.0036 เยเมน10:08:08
1.0035 เยเมน10:02:09
1.0033 เยเมน9:54:08
1.0035 เยเมน9:48:08
1.0037 เยเมน9:45:08
1.0034 เยเมน9:42:09
1.0035 เยเมน9:24:08
1.0034 เยเมน8:51:10
1.0036 เยเมน8:48:08
1.0035 เยเมน8:42:09
1.0036 เยเมน8:30:11
1.0035 เยเมน8:18:08
1.0033 เยเมน8:15:09
1.0036 เยเมน8:12:08
1.0035 เยเมน8:08:08
1.0034 เยเมน8:06:08
1.0036 เยเมน8:03:09
1.0033 เยเมน8:00:17
1.0035 เยเมน6:09:09
1.0036 เยเมน6:06:11
1.0037 เยเมน4:42:08
1.0021 เยเมน4:30:10
1.0022 เยเมน4:12:08
1.0023 เยเมน4:08:08
1.0024 เยเมน4:05:09
1.0022 เยเมน4:03:08
1.0024 เยเมน2:45:09
1.0028 เยเมน2:42:09
1.0026 เยเมน2:36:09
1.0028 เยเมน2:33:08
1.0027 เยเมน2:30:10
1.0026 เยเมน2:27:08
1.0028 เยเมน2:24:08
1.0027 เยเมน2:06:10
1.0026 เยเมน2:03:08
1.0027 เยเมน2:00:14
1.0029 เยเมน1:56:09
1.0027 เยเมน1:53:08
1.0028 เยเมน1:50:09
1.0026 เยเมน1:12:08
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น