TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Verge

  • สุดท้าย0.002471
  • สูง0.002485
  • ต่ำ0.002334
  • ความผันผวนสูงสุด-
  • ความผันผวนสูงสุด%-
  • เปิด0.002408
  • เวลา09:50:10
  • เมื่อวาน0.00241
  • เปลี่ยน%2.53%
  • เปลี่ยนแปลง0.0001

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Verge

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Verge

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
0.002471 เยเมน9:50:10
0.002479 เยเมน9:47:08
0.002461 เยเมน9:44:08
0.002458 เยเมน9:41:09
0.00246 เยเมน9:35:09
0.002422 เยเมน9:29:08
0.002428 เยเมน9:26:08
0.002425 เยเมน9:20:09
0.00243 เยเมน9:17:09
0.002427 เยเมน9:14:09
0.002429 เยเมน9:11:09
0.002424 เยเมน9:05:08
0.002422 เยเมน9:02:09
0.002429 เยเมน8:59:08
0.002422 เยเมน8:53:08
0.002431 เยเมน8:47:08
0.002424 เยเมน8:44:09
0.002437 เยเมน8:39:09
0.002432 เยเมน8:32:09
0.002426 เยเมน8:21:09
0.002417 เยเมน8:18:08
0.002427 เยเมน8:14:08
0.002426 เยเมน8:11:09
0.002417 เยเมน8:06:08
0.002413 เยเมน7:57:08
0.002422 เยเมน7:53:08
0.002423 เยเมน7:50:09
0.002413 เยเมน7:42:29
0.002409 เยเมน7:36:09
0.002404 เยเมน7:33:09
0.002406 เยเมน7:30:12
0.002414 เยเมน7:27:08
0.002406 เยเมน7:24:09
0.002405 เยเมน7:21:10
0.002409 เยเมน7:09:08
0.002412 เยเมน7:00:15
0.002398 เยเมน6:33:09
0.002388 เยเมน6:30:12
0.002391 เยเมน6:09:09
0.002385 เยเมน5:47:08
0.002399 เยเมน5:32:10
0.002397 เยเมน5:29:08
0.002399 เยเมน5:24:09
0.002396 เยเมน5:21:10
0.002394 เยเมน5:18:10
0.00239 เยเมน5:14:09
0.002395 เยเมน5:11:10
0.002397 เยเมน5:09:08
0.002382 เยเมน5:03:09
0.00238 เยเมน4:59:08
0.002385 เยเมน4:57:08
0.002378 เยเมน4:53:08
0.002382 เยเมน4:50:09
0.002383 เยเมน4:44:09
0.002377 เยเมน4:39:09
0.002413 เยเมน4:24:08
0.002405 เยเมน4:18:09
0.002392 เยเมน4:11:09
0.002401 เยเมน4:06:08
0.002404 เยเมน4:00:14
0.002412 เยเมน3:53:08
0.002409 เยเมน3:50:10
0.002446 เยเมน3:44:08
0.002441 เยเมน3:41:08
0.00245 เยเมน3:39:08
0.002433 เยเมน3:32:09
0.002437 เยเมน3:29:08
0.002452 เยเมน3:27:08
0.002448 เยเมน3:21:09
0.002469 เยเมน3:18:08
0.002465 เยเมน3:14:08
0.002485 เยเมน3:08:07
0.002451 เยเมน3:06:08
0.002466 เยเมน2:57:08
0.002451 เยเมน2:53:08
0.002448 เยเมน2:47:08
0.002401 เยเมน2:41:09
0.002398 เยเมน2:38:08
0.002388 เยเมน2:35:09
0.002383 เยเมน2:32:08
0.00239 เยเมน2:26:08
0.002387 เยเมน2:23:08
0.002388 เยเมน2:18:08
0.002386 เยเมน2:11:09
0.002414 เยเมน2:08:08
0.002406 เยเมน2:06:09
0.002402 เยเมน2:00:15
0.002399 เยเมน1:57:08
0.002346 เยเมน1:45:09
0.002348 เยเมน1:42:09
0.002345 เยเมน1:39:08
0.002354 เยเมน1:33:09
0.002343 เยเมน1:30:12
0.002344 เยเมน1:24:08
0.002353 เยเมน1:21:09
0.00236 เยเมน1:11:08
0.00234 เยเมน1:09:08
0.002337 เยเมน1:06:09
0.002334 เยเมน1:03:08
0.002337 เยเมน0:59:08
0.002335 เยเมน0:53:08
0.002339 เยเมน0:48:08
0.002357 เยเมน0:44:08
0.002361 เยเมน0:38:09
0.002357 เยเมน0:29:08
0.002366 เยเมน0:23:08
0.002356 เยเมน0:18:09
0.002381 เยเมน0:11:09
0.00239 เยเมน0:08:08
0.002429 เยเมน0:05:10
0.002413 เยเมน0:03:10
0.002408 เยเมน0:02:15
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น