TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Zilliqa

  • สุดท้าย0.003739
  • สูง0.003837
  • ต่ำ0.003726
  • ความผันผวนสูงสุด-
  • ความผันผวนสูงสุด%-
  • เปิด0.003747
  • เวลา06:37:09
  • เมื่อวาน0.003735
  • เปลี่ยน%0.11%
  • เปลี่ยนแปลง0

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Zilliqa

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Zilliqa

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
0.003739 เยเมน6:37:09
0.00374 เยเมน6:32:09
0.003735 เยเมน6:29:08
0.003726 เยเมน6:23:08
0.003728 เยเมน6:20:10
0.003726 เยเมน6:14:09
0.003727 เยเมน6:08:09
0.003733 เยเมน6:03:10
0.003728 เยเมน5:59:08
0.003726 เยเมน5:53:08
0.003737 เยเมน5:50:09
0.003744 เยเมน5:44:08
0.003742 เยเมน5:38:08
0.00376 เยเมน5:35:10
0.003766 เยเมน5:29:08
0.00376 เยเมน5:23:08
0.003765 เยเมน5:20:09
0.00377 เยเมน5:17:08
0.003776 เยเมน5:14:09
0.00377 เยเมน5:11:09
0.003776 เยเมน5:08:08
0.003777 เยเมน5:05:08
0.003775 เยเมน5:02:08
0.00377 เยเมน4:47:08
0.003772 เยเมน4:44:08
0.003773 เยเมน4:41:09
0.003769 เยเมน4:38:08
0.003778 เยเมน4:35:08
0.003776 เยเมน4:32:08
0.003775 เยเมน4:26:09
0.00378 เยเมน4:20:09
0.003759 เยเมน4:11:08
0.003756 เยเมน3:59:08
0.003766 เยเมน3:53:08
0.003788 เยเมน3:50:09
0.003787 เยเมน3:47:08
0.003782 เยเมน3:44:08
0.003785 เยเมน3:41:09
0.003791 เยเมน3:38:08
0.003794 เยเมน3:32:09
0.003792 เยเมน3:26:09
0.003793 เยเมน3:23:08
0.003794 เยเมน3:20:09
0.003805 เยเมน3:17:08
0.003812 เยเมน3:14:08
0.003806 เยเมน3:11:09
0.003813 เยเมน3:08:08
0.003815 เยเมน3:02:09
0.003811 เยเมน2:59:08
0.00381 เยเมน2:56:09
0.003821 เยเมน2:50:09
0.003822 เยเมน2:47:07
0.003827 เยเมน2:44:08
0.003826 เยเมน2:41:09
0.003822 เยเมน2:38:08
0.00382 เยเมน2:35:10
0.003809 เยเมน2:32:09
0.003805 เยเมน2:23:08
0.003804 เยเมน2:20:10
0.003802 เยเมน2:17:08
0.003805 เยเมน2:14:09
0.003797 เยเมน2:08:08
0.003795 เยเมน2:05:09
0.003793 เยเมน1:59:08
0.003788 เยเมน1:56:09
0.003793 เยเมน1:53:08
0.003778 เยเมน1:38:08
0.003769 เยเมน1:35:09
0.003807 เยเมน1:32:09
0.003806 เยเมน1:29:08
0.003808 เยเมน1:23:08
0.00381 เยเมน1:20:09
0.003811 เยเมน1:17:08
0.003815 เยเมน1:14:08
0.003822 เยเมน1:11:08
0.003827 เยเมน1:02:09
0.003829 เยเมน0:59:08
0.003837 เยเมน0:56:09
0.00382 เยเมน0:50:10
0.003776 เยเมน0:44:08
0.003791 เยเมน0:38:08
0.003792 เยเมน0:35:09
0.003762 เยเมน0:32:09
0.003753 เยเมน0:29:08
0.003758 เยเมน0:23:08
0.003752 เยเมน0:20:09
0.003742 เยเมน0:17:08
0.003741 เยเมน0:14:09
0.003739 เยเมน0:08:09
0.003747 เยเมน0:05:09
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น