TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

GBP/USD Ask

  • สุดท้าย1.2223
  • สูง1.2265
  • ต่ำ1.2219
  • ความผันผวนสูงสุด-
  • ความผันผวนสูงสุด%-
  • เปิด1.225
  • เวลา09:22:07
  • เมื่อวาน1.2265
  • เปลี่ยน%0.34%
  • เปลี่ยนแปลง0.0042

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน GBP/USD Ask

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน GBP/USD Ask

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
1.2223 เยเมน9:22:07
1.2237 เยเมน9:21:17
1.2226 เยเมน9:15:08
1.2226 เยเมน9:15:08
1.2237 เยเมน9:14:14
1.2226 เยเมน9:11:08
1.223 เยเมน9:08:08
1.2237 เยเมน9:07:14
1.223 เยเมน9:06:07
1.2238 เยเมน9:01:09
1.2234 เยเมน9:00:22
1.2234 เยเมน9:00:21
1.2236 เยเมน8:57:06
1.2234 เยเมน8:56:14
1.2236 เยเมน8:50:08
1.2236 เยเมน8:50:08
1.2234 เยเมน8:49:14
1.2236 เยเมน8:43:06
1.2234 เยเมน8:42:13
1.2236 เยเมน8:41:07
1.2235 เยเมน8:36:08
1.2234 เยเมน8:35:15
1.2234 เยเมน8:35:14
1.2237 เยเมน8:31:08
1.2239 เยเมน8:29:06
1.2234 เยเมน8:28:14
1.2239 เยเมน8:26:07
1.2246 เยเมน8:22:06
1.2234 เยเมน8:21:14
1.2244 เยเมน8:16:07
1.2246 เยเมน8:15:08
1.2246 เยเมน8:15:07
1.2234 เยเมน8:14:14
1.2246 เยเมน8:11:07
1.2242 เยเมน8:08:06
1.2234 เยเมน8:07:14
1.2242 เยเมน8:06:08
1.2244 เยเมน8:01:08
1.2234 เยเมน8:00:22
1.2234 เยเมน8:00:21
1.2243 เยเมน7:57:06
1.2234 เยเมน7:56:13
1.2243 เยเมน7:51:08
1.2244 เยเมน7:50:08
1.2244 เยเมน7:50:07
1.2234 เยเมน7:49:12
1.2244 เยเมน7:46:06
1.224 เยเมน7:43:05
1.2235 เยเมน7:42:13
1.224 เยเมน7:41:09
1.2235 เยเมน7:35:12
1.2235 เยเมน7:35:12
1.2238 เยเมน7:29:06
1.2234 เยเมน7:28:10
1.2238 เยเมน7:26:06
1.2234 เยเมน7:21:12
1.2238 เยเมน7:15:07
1.2238 เยเมน7:15:06
1.2234 เยเมน7:14:10
1.2238 เยเมน7:11:06
1.2235 เยเมน7:08:05
1.2234 เยเมน7:07:12
1.2235 เยเมน7:01:08
1.2234 เยเมน7:00:25
1.2234 เยเมน7:00:23
1.2238 เยเมน6:57:05
1.2234 เยเมน6:56:13
1.2236 เยเมน6:51:07
1.2242 เยเมน6:50:07
1.2242 เยเมน6:50:07
1.2234 เยเมน6:49:13
1.2242 เยเมน6:46:06
1.2244 เยเมน6:43:05
1.2234 เยเมน6:42:14
1.2244 เยเมน6:41:08
1.2249 เยเมน6:36:06
1.2234 เยเมน6:35:15
1.2234 เยเมน6:35:14
1.2245 เยเมน6:31:07
1.2242 เยเมน6:29:07
1.2234 เยเมน6:28:13
1.2242 เยเมน6:26:06
1.2234 เยเมน6:22:06
1.2247 เยเมน6:21:19
1.2234 เยเมน6:16:06
1.224 เยเมน6:15:06
1.224 เยเมน6:15:06
1.2247 เยเมน6:14:14
1.224 เยเมน6:11:07
1.2238 เยเมน6:08:06
1.2247 เยเมน6:07:15
1.2238 เยเมน6:06:07
1.2242 เยเมน6:01:11
1.2234 เยเมน6:00:23
1.2234 เยเมน6:00:21
1.2247 เยเมน5:57:06
1.2234 เยเมน5:56:14
1.2245 เยเมน5:51:07
1.225 เยเมน5:50:07
1.225 เยเมน5:50:06
1.2234 เยเมน5:49:14
1.225 เยเมน5:46:06
1.2247 เยเมน5:43:05
1.2234 เยเมน5:42:12
1.2247 เยเมน5:41:06
1.225 เยเมน5:36:06
1.2234 เยเมน5:35:13
1.2234 เยเมน5:35:12
1.2248 เยเมน5:29:05
1.2234 เยเมน5:28:12
1.2248 เยเมน5:26:05
1.2247 เยเมน5:22:05
1.2234 เยเมน5:21:14
1.2252 เยเมน5:16:06
1.2251 เยเมน5:11:05
1.2237 เยเมน5:06:05
1.2229 เยเมน5:01:06
1.2226 เยเมน4:56:13
1.2224 เยเมน4:46:05
1.2225 เยเมน4:43:05
1.2226 เยเมน4:42:12
1.2225 เยเมน4:41:05
1.222 เยเมน4:36:05
1.2226 เยเมน4:35:13
1.2226 เยเมน4:35:13
1.2219 เยเมน4:31:06
1.2221 เยเมน4:29:04
1.2226 เยเมน4:28:12
1.2221 เยเมน4:26:04
1.2226 เยเมน4:16:05
1.223 เยเมน4:11:05
1.222 เยเมน4:06:06
1.2219 เยเมน4:01:06
1.2228 เยเมน3:56:11
1.2232 เยเมน3:51:06
1.2231 เยเมน3:46:05
1.2236 เยเมน3:41:05
1.2238 เยเมน3:36:05
1.2244 เยเมน3:31:06
1.2245 เยเมน3:26:04
1.2251 เยเมน3:11:05
1.2248 เยเมน3:08:04
1.226 เยเมน3:07:12
1.2248 เยเมน3:06:04
1.225 เยเมน3:01:05
1.226 เยเมน3:00:18
1.226 เยเมน3:00:18
1.2252 เยเมน2:57:04
1.226 เยเมน2:56:12
1.2258 เยเมน2:51:05
1.2251 เยเมน2:50:05
1.2251 เยเมน2:50:04
1.226 เยเมน2:49:12
1.2251 เยเมน2:46:04
1.2262 เยเมน2:43:04
1.226 เยเมน2:42:13
1.2262 เยเมน2:41:06
1.2263 เยเมน2:36:04
1.2238 เยเมน2:35:13
1.2238 เยเมน2:35:12
1.223 เยเมน2:31:04
1.2237 เยเมน2:29:04
1.2238 เยเมน2:28:12
1.2237 เยเมน2:26:04
1.2235 เยเมน2:22:03
1.2238 เยเมน2:16:04
1.2241 เยเมน2:15:05
1.2241 เยเมน2:15:04
1.224 เยเมน2:14:11
1.2241 เยเมน2:11:04
1.2242 เยเมน2:08:05
1.224 เยเมน2:07:13
1.2242 เยเมน2:06:05
1.2234 เยเมน2:01:06
1.224 เยเมน2:00:19
1.224 เยเมน2:00:18
1.2239 เยเมน1:57:04
1.2237 เยเมน1:56:12
1.2251 เยเมน1:51:05
1.2234 เยเมน1:50:05
1.2234 เยเมน1:50:04
1.2237 เยเมน1:49:12
1.2234 เยเมน1:46:05
1.2241 เยเมน1:43:04
1.2237 เยเมน1:42:11
1.2241 เยเมน1:41:04
1.2237 เยเมน1:36:04
1.2223 เยเมน1:35:12
1.2223 เยเมน1:35:11
1.2235 เยเมน1:29:04
1.2223 เยเมน1:28:12
1.2235 เยเมน1:26:04
1.2224 เยเมน1:22:04
1.2223 เยเมน1:15:04
1.2223 เยเมน1:15:03
1.225 เยเมน1:14:11
1.2223 เยเมน1:11:05
1.224 เยเมน1:08:04
1.225 เยเมน1:07:11
1.224 เยเมน1:06:04
1.225 เยเมน1:01:04
1.2265 เยเมน1:00:16
1.2265 เยเมน1:00:15
1.225 เยเมน0:57:04
1.2265 เยเมน0:56:11
1.2251 เยเมน0:51:04
1.225 เยเมน0:50:04
1.225 เยเมน0:50:03
1.2265 เยเมน0:49:11
1.225 เยเมน0:46:03
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น