TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์

Hang Seng

  • สุดท้าย25772.12
  • สูง26094
  • ต่ำ25724.25
  • ความผันผวนสูงสุด102
  • ความผันผวนสูงสุด%0.16%
  • เปิด25,841.5
  • เวลา13:31:12
  • เมื่อวาน25,727.41
  • เปลี่ยน%0.17%
  • เปลี่ยนแปลง44.71

กราฟแท่งแบบรายวัน Hang Seng

กราฟแท่งแบบรายวัน Hang Seng

แผนภูมิ 1 เหรียญ

แผนภูมิ 1 เหรียญ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
25,772.12 เยเมน13:31:12
25,762 เยเมน12:31:18
25,768 เยเมน12:29:12
25,785 เยเมน12:26:14
25,787 เยเมน12:24:15
25,826 เยเมน12:20:13
25,831 เยเมน12:19:15
25,830 เยเมน12:18:13
25,837 เยเมน12:16:19
25,849 เยเมน12:11:29
25,859 เยเมน12:09:24
25,845.25 เยเมน12:05:17
25,824 เยเมน12:03:16
25,816.5 เยเมน12:01:26
25,843.5 เยเมน11:59:10
25,876.5 เยเมน11:57:15
25,879 เยเมน11:55:19
25,890.5 เยเมน11:54:15
25,902.5 เยเมน11:53:12
25,891 เยเมน11:50:16
25,883.5 เยเมน11:47:12
25,863 เยเมน11:45:17
25,877 เยเมน11:44:17
25,888 เยเมน11:43:15
25,889 เยเมน11:42:14
25,875.5 เยเมน11:40:15
25,861.5 เยเมน11:38:12
25,887.5 เยเมน11:35:19
25,870.25 เยเมน11:30:15
25,880.5 เยเมน11:27:11
25,868 เยเมน11:24:12
25,939 เยเมน11:20:11
25,934.25 เยเมน11:19:12
25,945 เยเมน11:18:12
25,949 เยเมน11:15:13
25,921 เยเมน11:11:12
25,913.25 เยเมน11:10:10
25,931 เยเมน11:08:10
25,928 เยเมน11:06:12
25,923 เยเมน11:04:12
25,921 เยเมน11:03:13
25,914.25 เยเมน11:00:21
25,924 เยเมน10:59:09
25,908 เยเมน10:57:10
25,944 เยเมน10:55:13
25,966 เยเมน10:53:11
25,940 เยเมน10:50:11
25,947 เยเมน10:49:10
25,976 เยเมน10:48:09
25,968.25 เยเมน10:45:13
25,995 เยเมน10:44:08
26,007 เยเมน10:43:11
26,026.25 เยเมน10:42:10
26,037 เยเมน10:40:10
26,052 เยเมน10:39:09
26,043 เยเมน10:38:11
26,023.5 เยเมน10:35:12
26,035 เยเมน10:34:10
26,044 เยเมน10:31:19
26,041 เยเมน10:29:09
26,050 เยเมน10:26:10
26,054 เยเมน10:24:10
26,077 เยเมน10:20:11
26,090 เยเมน10:18:09
26,084 เยเมน10:15:10
26,093 เยเมน10:11:08
26,094 เยเมน10:09:08
26,076 เยเมน10:05:09
26,078 เยเมน10:04:10
26,068 เยเมน10:01:16
26,054 เยเมน10:00:13
26,033 เยเมน9:58:10
26,037 เยเมน9:57:08
26,040 เยเมน9:55:09
26,053 เยเมน9:54:08
26,046 เยเมน9:53:08
26,043 เยเมน9:50:09
26,049 เยเมน9:49:12
26,033.5 เยเมน9:47:08
26,035 เยเมน9:45:11
26,009 เยเมน9:43:17
26,015.5 เยเมน9:42:36
26,015.25 เยเมน9:41:06
26,021 เยเมน9:39:40
26,048 เยเมน9:38:49
26,032.5 เยเมน9:35:15
26,038 เยเมน9:34:17
25,979 เยเมน9:31:17
25,977.5 เยเมน9:29:10
25,976.5 เยเมน9:26:09
25,978.5 เยเมน9:24:09
25,966.5 เยเมน9:20:10
25,965.5 เยเมน9:18:10
25,961.5 เยเมน9:15:12
25,967.5 เยเมน9:11:08
25,978.5 เยเมน9:09:10
25,979.5 เยเมน9:05:10
25,974.5 เยเมน9:04:11
25,979.5 เยเมน9:01:16
25,978.5 เยเมน8:59:08
25,975.5 เยเมน8:58:10
25,979.5 เยเมน8:55:07
25,972.5 เยเมน8:54:09
25,980.5 เยเมน8:53:09
25,978.5 เยเมน8:52:08
25,979.5 เยเมน8:50:09
25,980.5 เยเมน8:49:08
25,985.5 เยเมน8:47:08
25,974.5 เยเมน8:45:10
25,979.5 เยเมน8:44:09
25,982.5 เยเมน8:43:12
25,978.5 เยเมน8:42:10
25,974.5 เยเมน8:40:12
25,977.5 เยเมน8:39:09
25,976.5 เยเมน8:38:10
25,979.5 เยเมน8:35:10
25,981.5 เยเมน8:34:09
25,975 เยเมน8:27:08
25,974 เยเมน8:24:10
25,941 เยเมน8:21:08
25,926.5 เยเมน8:18:09
25,935.25 เยเมน8:15:11
25,938.5 เยเมน8:10:13
25,945.75 เยเมน8:09:08
25,962.25 เยเมน8:06:08
25,985 เยเมน8:04:08
25,957 เยเมน8:01:18
25,944.5 เยเมน7:59:07
25,926 เยเมน7:57:09
25,903 เยเมน7:55:08
25,910 เยเมน7:53:07
25,906 เยเมน7:52:08
25,918 เยเมน7:50:09
25,908 เยเมน7:49:07
25,912 เยเมน7:47:07
25,877.75 เยเมน7:45:08
25,878.25 เยเมน7:43:07
25,880 เยเมน7:42:08
25,876.5 เยเมน7:40:09
25,904 เยเมน7:39:08
25,909 เยเมน7:38:08
25,892.25 เยเมน7:35:11
25,898 เยเมน7:34:12
25,871 เยเมน7:31:08
25,864 เยเมน7:29:08
25,852.5 เยเมน7:27:10
25,882 เยเมน7:24:08
25,831 เยเมน7:20:07
25,845 เยเมน7:18:13
25,834 เยเมน7:16:09
25,837.5 เยเมน7:15:09
25,853 เยเมน7:10:09
25,877 เยเมน7:08:07
25,866 เยเมน7:05:11
25,847 เยเมน7:04:09
25,818 เยเมน7:01:13
25,810 เยเมน6:59:08
25,839 เยเมน6:57:07
25,846 เยเมน6:55:13
25,823.5 เยเมน6:54:09
25,829 เยเมน6:53:07
25,811.25 เยเมน6:52:10
25,842 เยเมน6:50:10
25,829 เยเมน6:49:11
25,803 เยเมน6:47:07
25,816.25 เยเมน6:45:08
25,830.75 เยเมน6:44:08
25,813.5 เยเมน6:43:09
25,807.75 เยเมน6:42:09
25,742 เยเมน6:41:07
25,750.25 เยเมน6:39:08
25,757 เยเมน6:38:07
25,775 เยเมน6:35:09
25,724.25 เยเมน6:34:08
25,767.5 เยเมน6:31:09
25,795.5 เยเมน6:30:10
25,799.5 เยเมน6:26:09
25,852 เยเมน6:24:07
25,834 เยเมน6:20:11
25,795.75 เยเมน6:18:07
25,804.5 เยเมน6:16:07
25,813 เยเมน6:15:08
25,915 เยเมน6:11:06
25,878.5 เยเมน6:09:06
25,857 เยเมน6:05:10
25,867.25 เยเมน6:03:09
25,841.5 เยเมน6:01:13
langs.notice: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น