TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Gold

  • สุดท้าย1,575.84
  • สูง1,597.01
  • ต่ำ1,573.15
  • ความผันผวนสูงสุด10.51
  • ความผันผวนสูงสุด%0.41%
  • เปิด1,580.77
  • เวลา18:09:31
  • เมื่อวาน1,581.63
  • เปลี่ยน%0.37%
  • เปลี่ยนแปลง5.79

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Gold

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Gold

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
1,575.84 ดอลล่าร์18:09:31
1,576.16 ดอลล่าร์18:07:12
1,584.69 ดอลล่าร์17:41:30
1,583.86 ดอลล่าร์16:52:43
1,582.49 ดอลล่าร์16:38:19
1,582.26 ดอลล่าร์16:36:32
1,592.77 ดอลล่าร์15:31:48
1,593.67 ดอลล่าร์14:57:12
1,594.71 ดอลล่าร์14:43:22
1,594.86 ดอลล่าร์14:42:44
1,594.66 ดอลล่าร์14:22:43
1,595.6 ดอลล่าร์13:27:43
1,594.96 ดอลล่าร์13:21:12
1,594.64 ดอลล่าร์13:03:35
1,597.01 ดอลล่าร์12:27:15
1,595.21 ดอลล่าร์11:58:45
1,593.55 ดอลล่าร์11:43:47
1,587.8 ดอลล่าร์11:22:06
1,589.01 ดอลล่าร์10:46:09
1,587.76 ดอลล่าร์10:25:18
1,587.47 ดอลล่าร์10:13:54
1,585.8 ดอลล่าร์8:48:47
1,580.84 ดอลล่าร์6:28:49
1,578.8 ดอลล่าร์4:49:20
1,578.08 ดอลล่าร์4:43:29
1,574.62 ดอลล่าร์2:55:49
1,574.74 ดอลล่าร์2:55:45
1,574.84 ดอลล่าร์2:55:41
1,574.87 ดอลล่าร์2:55:36
1,574.62 ดอลล่าร์2:55:27
1,574.28 ดอลล่าร์2:55:23
1,574.23 ดอลล่าร์2:55:19
1,574.21 ดอลล่าร์2:55:17
1,574.19 ดอลล่าร์2:55:12
1,574.13 ดอลล่าร์2:55:08
1,574.07 ดอลล่าร์2:55:04
1,574.22 ดอลล่าร์2:54:55
1,573.76 ดอลล่าร์2:54:52
1,573.28 ดอลล่าร์2:54:48
1,573.15 ดอลล่าร์2:54:43
1,573.22 ดอลล่าร์2:54:39
1,573.23 ดอลล่าร์2:54:35
1,573.36 ดอลล่าร์2:54:31
1,573.15 ดอลล่าร์2:54:27
1,573.3 ดอลล่าร์2:54:23
1,573.42 ดอลล่าร์2:54:19
1,573.41 ดอลล่าร์2:54:13
1,573.47 ดอลล่าร์2:54:09
1,573.49 ดอลล่าร์2:54:04
1,577.53 ดอลล่าร์2:01:52
1,576.85 ดอลล่าร์0:42:30
1,583.01 ดอลล่าร์0:21:20
1,580.77 ดอลล่าร์0:13:33
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น