TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Gold

  • สุดท้าย1,585.80
  • สูง1,585.80
  • ต่ำ1,573.15
  • ความผันผวนสูงสุด6.16
  • ความผันผวนสูงสุด%0.57%
  • เปิด1,580.77
  • เวลา08:48:47
  • เมื่อวาน1,581.63
  • เปลี่ยน%0.26%
  • เปลี่ยนแปลง4.17

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Gold

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Gold

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
1,585.8 ดอลล่าร์8:48:47
1,580.84 ดอลล่าร์6:28:49
1,578.8 ดอลล่าร์4:49:20
1,578.08 ดอลล่าร์4:43:29
1,574.62 ดอลล่าร์2:55:49
1,574.74 ดอลล่าร์2:55:45
1,574.84 ดอลล่าร์2:55:41
1,574.87 ดอลล่าร์2:55:36
1,574.62 ดอลล่าร์2:55:27
1,574.28 ดอลล่าร์2:55:23
1,574.23 ดอลล่าร์2:55:19
1,574.21 ดอลล่าร์2:55:17
1,574.19 ดอลล่าร์2:55:12
1,574.13 ดอลล่าร์2:55:08
1,574.07 ดอลล่าร์2:55:04
1,574.22 ดอลล่าร์2:54:55
1,573.76 ดอลล่าร์2:54:52
1,573.28 ดอลล่าร์2:54:48
1,573.15 ดอลล่าร์2:54:43
1,573.22 ดอลล่าร์2:54:39
1,573.23 ดอลล่าร์2:54:35
1,573.36 ดอลล่าร์2:54:31
1,573.15 ดอลล่าร์2:54:27
1,573.3 ดอลล่าร์2:54:23
1,573.42 ดอลล่าร์2:54:19
1,573.41 ดอลล่าร์2:54:13
1,573.47 ดอลล่าร์2:54:09
1,573.49 ดอลล่าร์2:54:04
1,577.53 ดอลล่าร์2:01:52
1,576.85 ดอลล่าร์0:42:30
1,583.01 ดอลล่าร์0:21:20
1,580.77 ดอลล่าร์0:13:33
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น