TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์

Palladium

  • สุดท้าย1,921.20
  • สูง1,938.15
  • ต่ำ1,907.70
  • ความผันผวนสูงสุด38,283,995.78
  • ความผันผวนสูงสุด%1992612.89%
  • เปิด1,927.35
  • เวลา19:19:47
  • เมื่อวาน1,932.6
  • เปลี่ยน%0.59%
  • เปลี่ยนแปลง11.4

กราฟแท่งแบบรายวัน Palladium

กราฟแท่งแบบรายวัน Palladium

แผนภูมิ 1 เหรียญ

แผนภูมิ 1 เหรียญ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
49.6 ดอลล่าร์19:19:08
197.9767 ดอลล่าร์19:15:20
6,239.12 ดอลล่าร์19:10:04
0.2518 ดอลล่าร์19:08:07
39.91 ดอลล่าร์19:03:55
853.87 ดอลล่าร์19:01:37
26.85 ดอลล่าร์18:55:11
28.41 ดอลล่าร์18:55:11
11.2962 ดอลล่าร์18:50:07
83.14 ดอลล่าร์18:43:26
9.9888 ดอลล่าร์18:43:23
0.1797 ดอลล่าร์18:36:00
16.9 ดอลล่าร์18:35:59
32 ดอลล่าร์18:35:06
18.05 ดอลล่าร์18:35:02
266.35 ดอลล่าร์18:34:49
347.05 ดอลล่าร์18:34:48
16.96 ดอลล่าร์18:34:44
1,645.6 ดอลล่าร์18:34:41
5.664 ดอลล่าร์18:34:38
22.37 ดอลล่าร์18:34:36
2.73 ดอลล่าร์18:34:34
73.12 ดอลล่าร์18:31:11
2,882.6 ดอลล่าร์18:20:05
0.5861 ดอลล่าร์18:19:19
2.737 ดอลล่าร์18:19:10
2.2485 ดอลล่าร์18:15:38
0.00273 ดอลล่าร์18:13:19
29.446 ดอลล่าร์18:12:51
0.6807 ดอลล่าร์18:02:34
0.2775 ดอลล่าร์18:02:27
1.7366 ดอลล่าร์18:01:53
1,199.88 ดอลล่าร์18:01:53
0.2521 ดอลล่าร์17:57:12
15,291.5 ดอลล่าร์17:57:00
0.015364 ดอลล่าร์17:56:18
350.83 ดอลล่าร์17:44:13
5,041.62 ดอลล่าร์17:44:04
0.7231 ดอลล่าร์17:43:27
124.79 ดอลล่าร์17:43:21
1,764.33 ดอลล่าร์17:41:22
0.009481 ดอลล่าร์17:41:16
41.691 ดอลล่าร์17:41:16
0.007378 ดอลล่าร์17:40:18
2,974.25 ดอลล่าร์17:40:12
1,773.4 ดอลล่าร์17:40:10
1.2368 ดอลล่าร์17:38:12
107.51 ดอลล่าร์17:36:54
2.9629 ดอลล่าร์17:36:21
5.2967 ดอลล่าร์17:36:20
0.1431 ดอลล่าร์17:36:20
121.087 ดอลล่าร์17:29:18
11.0449 ดอลล่าร์17:29:12
5.7381 ดอลล่าร์17:17:18
6.6 ดอลล่าร์17:15:56
1.8279 ดอลล่าร์17:08:28
0.9479 ดอลล่าร์17:02:16
0.000367 ดอลล่าร์16:53:18
23.9752 ดอลล่าร์16:50:01
9.6255 ดอลล่าร์16:43:31
169.64 ดอลล่าร์16:43:22
2.1611 ดอลล่าร์16:36:22
498 ดอลล่าร์16:35:13
0.183 ดอลล่าร์16:31:49
63.8 ดอลล่าร์16:31:28
0.5767 ดอลล่าร์16:15:00
0.2019 ดอลล่าร์16:08:31
0.2310 ดอลล่าร์16:07:24
6,089 ดอลล่าร์16:07:12
0.0145 ดอลล่าร์16:05:25
1.0115 ดอลล่าร์16:05:21
0.5705 ดอลล่าร์16:03:21
22.87 ดอลล่าร์16:01:53
1.7 ดอลล่าร์15:42:20
276,220 ดอลล่าร์15:42:14
112,790 ดอลล่าร์15:42:14
1.18 ดอลล่าร์15:41:52
207,550 ดอลล่าร์15:40:25
18.227 ดอลล่าร์15:38:36
0.0638 ดอลล่าร์15:36:17
169.69 ดอลล่าร์15:36:16
540,220 ดอลล่าร์15:35:42
103.18 ดอลล่าร์15:34:25
0.6312 ดอลล่าร์15:33:21
0.001656 ดอลล่าร์15:33:19
79.603 ดอลล่าร์15:29:19
7,355.5 ดอลล่าร์15:29:11
0.4091 ดอลล่าร์15:15:31
1.7073 ดอลล่าร์15:15:29
42.19 ดอลล่าร์15:01:51
1.4411 ดอลล่าร์15:01:36
3.1196 ดอลล่าร์15:01:36
5.0334 ดอลล่าร์14:57:00
207,810 ดอลล่าร์14:54:21
30,950 ดอลล่าร์14:45:55
132,760 ดอลล่าร์14:45:17
0.2886 ดอลล่าร์14:43:26
4.4192 ดอลล่าร์14:43:21
1.3587 ดอลล่าร์14:43:06
118,820 ดอลล่าร์14:43:01
85,830 ดอลล่าร์14:08:54
1.35 ดอลล่าร์14:02:18
5,109.04 ดอลล่าร์14:01:48
0.607 ดอลล่าร์14:01:44
1.025 ดอลล่าร์14:01:39
0.1865 ดอลล่าร์13:56:53
6.655 ดอลล่าร์13:56:53
2,853.73 ดอลล่าร์13:56:04
30,890 ดอลล่าร์13:55:44
0.6166 ดอลล่าร์13:55:18
0.08741 ดอลล่าร์13:54:16
10.6777 ดอลล่าร์13:49:57
222,360 ดอลล่าร์13:47:53
1.2526 ดอลล่าร์13:42:57
492,940 ดอลล่าร์13:42:53
1,618,380 ดอลล่าร์13:36:09
100 ดอลล่าร์13:32:16
1,782.8 ดอลล่าร์13:29:09
2.4648 ดอลล่าร์13:28:57
6.6956 ดอลล่าร์13:27:40
3.1193 ดอลล่าร์13:21:59
1,110 ดอลล่าร์13:10:42
0.1538 ดอลล่าร์13:07:16
4,170 ดอลล่าร์12:47:28
1,170 ดอลล่าร์12:47:17
2,068.75 ดอลล่าร์12:43:27
1.2287 ดอลล่าร์12:43:16
65.69 ดอลล่าร์12:40:01
10.33 ดอลล่าร์12:39:51
1.483 ดอลล่าร์12:31:31
25.4787 ดอลล่าร์12:28:55
0.002025 ดอลล่าร์12:28:25
676,180 ดอลล่าร์12:23:16
0.30135 ดอลล่าร์12:19:14
24.01 ดอลล่าร์12:14:53
2.7891 ดอลล่าร์12:08:13
151.61 ดอลล่าร์12:08:02
0.3402 ดอลล่าร์12:02:41
140.33 ดอลล่าร์12:01:59
9,202.4 ดอลล่าร์11:59:14
27.149 ดอลล่าร์11:49:47
38,284,000 ดอลล่าร์11:49:25
4.2183 ดอลล่าร์11:43:00
2,900 ดอลล่าร์11:40:35
0.00816 ดอลล่าร์11:31:15
488,780 ดอลล่าร์11:09:34
0.3901 ดอลล่าร์11:00:31
15.6894 ดอลล่าร์11:00:27
18.46 ดอลล่าร์10:59:08
62.5 ดอลล่าร์10:55:58
452.38 ดอลล่าร์10:53:09
2,057.25 ดอลล่าร์10:52:41
4.198 ดอลล่าร์10:42:20
116.4252 ดอลล่าร์10:35:15
13,677.28 ดอลล่าร์10:31:00
0.2371 ดอลล่าร์10:08:05
8,619.15 ดอลล่าร์10:01:23
68.55 ดอลล่าร์9:49:11
42.1 ดอลล่าร์9:17:41
1,927.5 ดอลล่าร์8:59:10
0.2257 ดอลล่าร์8:56:24
0.6493 ดอลล่าร์8:53:07
1.3936 ดอลล่าร์7:33:06
0.002909 ดอลล่าร์7:32:13
0.014672 ดอลล่าร์7:32:13
1.1258 ดอลล่าร์6:57:06
23,470 ดอลล่าร์6:30:57
0.000324 ดอลล่าร์6:28:11
0.003511 ดอลล่าร์6:20:10
0.0526 ดอลล่าร์6:15:04
3.3096 ดอลล่าร์6:00:56
0.1199 ดอลล่าร์6:00:56
210,800 ดอลล่าร์5:43:24
0.00813 ดอลล่าร์5:34:10
0.046 ดอลล่าร์5:24:11
649.33 ดอลล่าร์4:35:11
211,040 ดอลล่าร์4:35:11
0.001618 ดอลล่าร์3:55:09
9,104.26 ดอลล่าร์3:28:15
0.6483 ดอลล่าร์2:42:27
0.6782 ดอลล่าร์2:42:20
34.941 ดอลล่าร์2:42:19
7.94 ดอลล่าร์1:42:21
3.4252 ดอลล่าร์1:42:18
0.22863 ดอลล่าร์1:33:07
10.149 ดอลล่าร์1:33:07
171.71 ดอลล่าร์1:30:57
120.53 ดอลล่าร์0:50:42
49.08 ดอลล่าร์0:50:42
69.74 ดอลล่าร์0:50:24
1.32 ดอลล่าร์0:50:22
4,931 ดอลล่าร์0:25:06
22.77 ดอลล่าร์0:14:30
0.7174 ดอลล่าร์0:13:58
1,930.85 ดอลล่าร์0:02:27
1,930.85 ดอลล่าร์0:02:23
1,932.6 ดอลล่าร์23:41:49
1,932.5 ดอลล่าร์23:34:14
1,932.5 ดอลล่าร์23:34:13
1,929.3 ดอลล่าร์23:13:41
1,933.2 ดอลล่าร์23:02:32
1,932.7 ดอลล่าร์23:00:52
1,929.4 ดอลล่าร์22:49:16
1,935 ดอลล่าร์22:41:26
1,933.3 ดอลล่าร์22:37:58
1,932.25 ดอลล่าร์22:35:24
1,932 ดอลล่าร์22:34:30
1,936.2 ดอลล่าร์22:30:52
1,935.3 ดอลล่าร์22:29:43
1,930.6 ดอลล่าร์22:17:52
1,929.5 ดอลล่าร์22:15:44
1,932.3 ดอลล่าร์22:14:08
1,931.3 ดอลล่าร์22:10:34
1,932.25 ดอลล่าร์22:09:17
1,932.1 ดอลล่าร์22:07:29
1,931.7 ดอลล่าร์22:05:26
1,929.5 ดอลล่าร์22:04:35
1,928.9 ดอลล่าร์21:57:47
1,926 ดอลล่าร์21:55:00
1,926.7 ดอลล่าร์21:49:25
1,926 ดอลล่าร์21:48:55
1,927.9 ดอลล่าร์21:42:10
1,928.5 ดอลล่าร์21:41:30
1,928.45 ดอลล่าร์21:40:28
1,928.5 ดอลล่าร์21:35:24
1,924 ดอลล่าร์21:31:50
1,929.8 ดอลล่าร์21:30:26
1,929.9 ดอลล่าร์21:26:41
1,928.45 ดอลล่าร์21:23:31
1,926.95 ดอลล่าร์21:17:34
1,931.3 ดอลล่าร์21:15:44
1,932.65 ดอลล่าร์21:14:32
1,923 ดอลล่าร์21:08:34
1,923 ดอลล่าร์21:08:32
1,923.6 ดอลล่าร์21:05:08
1,923.6 ดอลล่าร์21:05:06
1,926 ดอลล่าร์20:57:55
1,926 ดอลล่าร์20:57:53
1,922.2 ดอลล่าร์20:54:26
1,922.2 ดอลล่าร์20:54:25
1,921.4 ดอลล่าร์20:53:58
1,921.35 ดอลล่าร์20:53:32
1,921.35 ดอลล่าร์20:53:31
1,925.7 ดอลล่าร์20:52:52
1,920.45 ดอลล่าร์20:50:09
1,922.3 ดอลล่าร์20:44:59
1,922.3 ดอลล่าร์20:44:55
1,920.45 ดอลล่าร์20:43:55
1,920.45 ดอลล่าร์20:43:53
1,922.3 ดอลล่าร์20:42:53
1,919.2 ดอลล่าร์20:40:51
1,920 ดอลล่าร์20:40:26
1,919.95 ดอลล่าร์20:39:48
1,919 ดอลล่าร์20:39:45
1,921.1 ดอลล่าร์20:34:34
1,919.7 ดอลล่าร์20:33:15
1,918.2 ดอลล่าร์20:31:23
1,918.9 ดอลล่าร์20:28:20
1,917.5 ดอลล่าร์20:19:12
1,918.5 ดอลล่าร์20:16:55
1,915.4 ดอลล่าร์20:15:09
1,915.4 ดอลล่าร์20:15:08
1,916.95 ดอลล่าร์20:09:53
1,917 ดอลล่าร์20:09:10
1,919.1 ดอลล่าร์20:07:56
1,918.1 ดอลล่าร์19:59:43
1,923.1 ดอลล่าร์19:59:07
1,918.5 ดอลล่าร์19:57:40
1,917.5 ดอลล่าร์19:53:25
1,919.6 ดอลล่าร์19:53:18
1,918.6 ดอลล่าร์19:52:55
1,919.35 ดอลล่าร์19:52:40
1,918.4 ดอลล่าร์19:51:47
1,919.05 ดอลล่าร์19:49:51
1,917.4 ดอลล่าร์19:49:12
1,918.95 ดอลล่าร์19:46:32
1,919.1 ดอลล่าร์19:45:13
1,917.5 ดอลล่าร์19:44:54
1,918 ดอลล่าร์19:44:07
1,919.1 ดอลล่าร์19:43:46
1,917.65 ดอลล่าร์19:43:07
1,917.25 ดอลล่าร์19:42:29
1,917.85 ดอลล่าร์19:41:25
1,920.7 ดอลล่าร์19:37:53
1,922.8 ดอลล่าร์19:34:37
1,924.7 ดอลล่าร์19:34:15
1,925.3 ดอลล่าร์19:33:29
1,922.25 ดอลล่าร์19:31:09
1,924 ดอลล่าร์19:29:12
1,924.4 ดอลล่าร์19:27:30
1,921.6 ดอลล่าร์19:25:44
1,923.6 ดอลล่าร์19:24:41
1,928.5 ดอลล่าร์19:22:51
1,925.4 ดอลล่าร์19:20:30
1,925.85 ดอลล่าร์19:18:47
1,926.3 ดอลล่าร์19:17:11
1,926.3 ดอลล่าร์19:17:11
1,923.1 ดอลล่าร์19:15:08
1,923 ดอลล่าร์19:09:34
1,920 ดอลล่าร์19:07:40
1,927.4 ดอลล่าร์19:04:43
1,925.9 ดอลล่าร์19:03:08
1,925.9 ดอลล่าร์19:03:08
1,924.7 ดอลล่าร์19:00:39
1,923.8 ดอลล่าร์18:58:44
1,925.35 ดอลล่าร์18:56:00
1,927.9 ดอลล่าร์18:54:40
1,927.1 ดอลล่าร์18:54:26
1,927.9 ดอลล่าร์18:52:36
1,928.85 ดอลล่าร์18:51:47
1,926.9 ดอลล่าร์18:48:33
1,923.9 ดอลล่าร์18:43:46
1,922.9 ดอลล่าร์18:42:16
1,923.9 ดอลล่าร์18:41:20
1,924 ดอลล่าร์18:37:13
1,920.6 ดอลล่าร์18:34:20
1,922 ดอลล่าร์18:33:40
1,916.95 ดอลล่าร์18:30:24
1,917.9 ดอลล่าร์18:29:33
1,923.1 ดอลล่าร์18:26:21
1,926.3 ดอลล่าร์18:23:53
1,927.95 ดอลล่าร์18:22:48
1,927.35 ดอลล่าร์18:19:10
langs.notice: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น