TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Silver

  • สุดท้าย14.57
  • สูง14.72
  • ต่ำ14.53
  • ความผันผวนสูงสุด0.15
  • ความผันผวนสูงสุด%0.01%
  • เปิด14.63
  • เวลา17:44:36
  • เมื่อวาน14.562
  • เปลี่ยน%0.05%
  • เปลี่ยนแปลง0.008

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Silver

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน Silver

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
14.568 ดอลล่าร์17:44:36
14.715 ดอลล่าร์16:27:25
14.613 ดอลล่าร์16:04:04
14.658 ดอลล่าร์15:01:08
14.527 ดอลล่าร์13:55:33
14.572 ดอลล่าร์13:34:34
14.645 ดอลล่าร์12:01:07
14.652 ดอลล่าร์7:56:40
14.627 ดอลล่าร์6:12:45
14.575 ดอลล่าร์5:44:56
14.66 ดอลล่าร์2:53:48
14.662 ดอลล่าร์2:53:31
14.658 ดอลล่าร์2:52:47
14.655 ดอลล่าร์2:52:29
14.652 ดอลล่าร์2:52:23
14.665 ดอลล่าร์2:52:12
14.662 ดอลล่าร์2:52:06
14.66 ดอลล่าร์2:48:14
14.63 ดอลล่าร์1:47:26
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น