TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

USD/SGD Ask

  • สุดท้าย1.4216
  • สูง1.4357
  • ต่ำ1.4214
  • ความผันผวนสูงสุด0.01
  • ความผันผวนสูงสุด%0%
  • เปิด1.4231
  • เวลา20:15:04
  • เมื่อวาน1.4216
  • เปลี่ยน%0%
  • เปลี่ยนแปลง0

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน USD/SGD Ask

แผนภูมิแท่งเทียนรายวัน USD/SGD Ask

แผนภูมิของ ในวันนี้

แผนภูมิของ ในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวัน

เวลา
1.4216 เยเมน20:15:04
1.4216 เยเมน20:15:04
1.4253 เยเมน20:14:09
1.4216 เยเมน20:08:05
1.4253 เยเมน20:07:10
1.4216 เยเมน20:01:06
1.4253 เยเมน20:00:19
1.4253 เยเมน20:00:18
1.4216 เยเมน19:57:05
1.4253 เยเมน19:56:10
1.4216 เยเมน19:50:05
1.4216 เยเมน19:50:05
1.4253 เยเมน19:49:10
1.4216 เยเมน19:43:04
1.4253 เยเมน19:42:11
1.4216 เยเมน19:36:04
1.4253 เยเมน19:35:11
1.4253 เยเมน19:35:11
1.4216 เยเมน19:29:04
1.4253 เยเมน19:28:10
1.4216 เยเมน19:22:04
1.4253 เยเมน19:21:12
1.4216 เยเมน19:15:05
1.4216 เยเมน19:15:05
1.4253 เยเมน19:14:10
1.4216 เยเมน19:08:04
1.4253 เยเมน19:07:06
1.4216 เยเมน19:01:05
1.4253 เยเมน19:00:10
1.4253 เยเมน19:00:09
1.4216 เยเมน18:57:04
1.4253 เยเมน18:56:06
1.4216 เยเมน18:50:05
1.4216 เยเมน18:50:04
1.4253 เยเมน18:49:06
1.4216 เยเมน18:43:04
1.4253 เยเมน18:42:07
1.4216 เยเมน18:36:05
1.4253 เยเมน18:35:12
1.4253 เยเมน18:35:12
1.4216 เยเมน18:29:04
1.4351 เยเมน18:28:12
1.4216 เยเมน18:22:04
1.4351 เยเมน18:21:13
1.4216 เยเมน18:15:05
1.4216 เยเมน18:15:04
1.4351 เยเมน18:14:12
1.4216 เยเมน18:08:04
1.4351 เยเมน18:07:12
1.4216 เยเมน18:01:08
1.4354 เยเมน18:00:25
1.4354 เยเมน18:00:25
1.4216 เยเมน17:57:05
1.4354 เยเมน17:56:13
1.4216 เยเมน17:50:06
1.4216 เยเมน17:50:05
1.4354 เยเมน17:49:13
1.4216 เยเมน17:43:04
1.4354 เยเมน17:42:14
1.4216 เยเมน17:36:05
1.4353 เยเมน17:35:12
1.4353 เยเมน17:35:11
1.4216 เยเมน17:29:04
1.4353 เยเมน17:28:11
1.4216 เยเมน17:22:04
1.4253 เยเมน17:21:07
1.4216 เยเมน17:15:04
1.4216 เยเมน17:15:04
1.4253 เยเมน17:14:07
1.4216 เยเมน17:08:04
1.4253 เยเมน17:07:06
1.4216 เยเมน17:01:06
1.4253 เยเมน17:00:12
1.4253 เยเมน17:00:11
1.4216 เยเมน16:57:04
1.4253 เยเมน16:56:06
1.4216 เยเมน16:50:05
1.4216 เยเมน16:50:04
1.4253 เยเมน16:49:09
1.4216 เยเมน16:43:04
1.4253 เยเมน16:42:10
1.4216 เยเมน16:36:05
1.4253 เยเมน16:35:10
1.4253 เยเมน16:35:10
1.4216 เยเมน16:29:04
1.4253 เยเมน16:28:09
1.4216 เยเมน16:22:04
1.4253 เยเมน16:21:10
1.4216 เยเมน16:15:05
1.4216 เยเมน16:15:04
1.434 เยเมน16:14:11
1.4216 เยเมน16:08:04
1.434 เยเมน16:07:11
1.4216 เยเมน16:01:06
1.434 เยเมน16:00:19
1.434 เยเมน16:00:18
1.4216 เยเมน15:57:04
1.434 เยเมน15:56:12
1.4216 เยเมน15:50:04
1.4216 เยเมน15:50:04
1.434 เยเมน15:49:12
1.4216 เยเมน15:43:04
1.4253 เยเมน15:42:11
1.4216 เยเมน15:36:04
1.4253 เยเมน15:35:12
1.4253 เยเมน15:35:11
1.4216 เยเมน15:29:04
1.4253 เยเมน15:28:10
1.4216 เยเมน15:22:04
1.4339 เยเมน15:21:11
1.4216 เยเมน15:15:05
1.4216 เยเมน15:15:04
1.4339 เยเมน15:14:09
1.4216 เยเมน15:08:04
1.4339 เยเมน15:07:10
1.4216 เยเมน15:01:05
1.4339 เยเมน15:00:16
1.4339 เยเมน15:00:15
1.4216 เยเมน14:57:04
1.4339 เยเมน14:56:10
1.4216 เยเมน14:50:05
1.4216 เยเมน14:50:04
1.4253 เยเมน14:49:07
1.4216 เยเมน14:43:04
1.4253 เยเมน14:42:07
1.4216 เยเมน14:36:05
1.4253 เยเมน14:35:07
1.4253 เยเมน14:35:06
1.4216 เยเมน14:29:03
1.4253 เยเมน14:28:06
1.4216 เยเมน14:22:04
1.4253 เยเมน14:21:07
1.4216 เยเมน14:15:05
1.4216 เยเมน14:15:04
1.4337 เยเมน14:14:13
1.4216 เยเมน14:08:04
1.4337 เยเมน14:07:13
1.4216 เยเมน14:01:06
1.4328 เยเมน14:00:21
1.4328 เยเมน14:00:20
1.4216 เยเมน13:57:04
1.4328 เยเมน13:56:14
1.4216 เยเมน13:50:05
1.4216 เยเมน13:50:04
1.4328 เยเมน13:49:12
1.4216 เยเมน13:43:05
1.4328 เยเมน13:42:13
1.4216 เยเมน13:36:05
1.4347 เยเมน13:35:14
1.4347 เยเมน13:35:13
1.4216 เยเมน13:29:03
1.4347 เยเมน13:28:12
1.4216 เยเมน13:22:04
1.4347 เยเมน13:21:14
1.4216 เยเมน13:15:05
1.4216 เยเมน13:15:05
1.4357 เยเมน13:14:13
1.4216 เยเมน13:08:04
1.4357 เยเมน13:07:12
1.4216 เยเมน13:01:05
1.4357 เยเมน13:00:19
1.4357 เยเมน13:00:18
1.4216 เยเมน12:57:04
1.4345 เยเมน12:56:13
1.4216 เยเมน12:50:05
1.4216 เยเมน12:50:04
1.4345 เยเมน12:49:12
1.4216 เยเมน12:43:04
1.4345 เยเมน12:42:12
1.4216 เยเมน12:36:05
1.4335 เยเมน12:35:14
1.4335 เยเมน12:35:13
1.4216 เยเมน12:29:04
1.4335 เยเมน12:28:12
1.4216 เยเมน12:22:04
1.4316 เยเมน12:21:13
1.4216 เยเมน12:15:04
1.4216 เยเมน12:15:04
1.4316 เยเมน12:14:12
1.4216 เยเมน12:08:04
1.4316 เยเมน12:07:12
1.4216 เยเมน12:01:08
1.4316 เยเมน12:00:24
1.4316 เยเมน12:00:23
1.4216 เยเมน11:57:04
1.4317 เยเมน11:56:13
1.4216 เยเมน11:50:05
1.4216 เยเมน11:50:04
1.4317 เยเมน11:49:13
1.4216 เยเมน11:43:04
1.4317 เยเมน11:42:13
1.4216 เยเมน11:36:05
1.4316 เยเมน11:35:14
1.4316 เยเมน11:35:13
1.4216 เยเมน11:29:04
1.4316 เยเมน11:28:11
1.4216 เยเมน11:22:04
1.4316 เยเมน11:21:14
1.4216 เยเมน11:15:05
1.4216 เยเมน11:15:04
1.4253 เยเมน11:14:12
1.4216 เยเมน11:08:04
1.4253 เยเมน11:07:12
1.4216 เยเมน11:01:05
1.4291 เยเมน11:00:21
1.4291 เยเมน11:00:19
1.4216 เยเมน10:57:04
1.4291 เยเมน10:56:13
1.4216 เยเมน10:50:05
1.4216 เยเมน10:50:04
1.4291 เยเมน10:49:11
1.4216 เยเมน10:43:03
1.4291 เยเมน10:42:13
1.4216 เยเมน10:36:04
1.4278 เยเมน10:35:13
1.4278 เยเมน10:35:12
1.4216 เยเมน10:29:03
1.4278 เยเมน10:28:12
1.4216 เยเมน10:22:05
1.426 เยเมน10:21:14
1.4216 เยเมน10:15:04
1.4216 เยเมน10:15:03
1.426 เยเมน10:14:12
1.4216 เยเมน10:08:04
1.426 เยเมน10:07:11
1.4216 เยเมน10:01:05
1.4256 เยเมน10:00:22
1.4256 เยเมน10:00:22
1.4216 เยเมน9:57:04
1.4256 เยเมน9:56:12
1.4216 เยเมน9:50:05
1.4216 เยเมน9:50:04
1.4256 เยเมน9:49:13
1.4216 เยเมน9:43:04
1.4256 เยเมน9:42:13
1.4216 เยเมน9:36:04
1.4255 เยเมน9:35:14
1.4255 เยเมน9:35:13
1.4216 เยเมน9:29:04
1.4255 เยเมน9:28:12
1.4216 เยเมน9:22:04
1.4247 เยเมน9:21:12
1.4216 เยเมน9:15:05
1.4216 เยเมน9:15:04
1.4247 เยเมน9:14:12
1.4216 เยเมน9:08:04
1.4247 เยเมน9:07:12
1.4216 เยเมน9:01:05
1.4248 เยเมน9:00:20
1.4248 เยเมน9:00:19
1.4216 เยเมน8:57:04
1.4248 เยเมน8:56:12
1.4216 เยเมน8:50:06
1.4216 เยเมน8:50:05
1.4248 เยเมน8:49:12
1.4216 เยเมน8:43:04
1.4253 เยเมน8:42:12
1.4216 เยเมน8:36:04
1.4253 เยเมน8:35:13
1.4253 เยเมน8:35:13
1.4216 เยเมน8:29:04
1.4253 เยเมน8:28:12
1.4216 เยเมน8:22:04
1.4246 เยเมน8:21:13
1.4216 เยเมน8:15:05
1.4216 เยเมน8:15:04
1.4246 เยเมน8:14:12
1.4216 เยเมน8:08:04
1.4246 เยเมน8:07:12
1.4216 เยเมน8:01:07
1.4244 เยเมน8:00:21
1.4244 เยเมน8:00:19
1.4216 เยเมน7:57:04
1.4244 เยเมน7:56:12
1.4216 เยเมน7:50:05
1.4216 เยเมน7:50:04
1.4244 เยเมน7:49:11
1.4216 เยเมน7:43:31
1.424 เยเมน7:42:36
1.4216 เยเมน7:36:04
1.424 เยเมน7:35:13
1.424 เยเมน7:35:13
1.4216 เยเมน7:29:04
1.424 เยเมน7:28:13
1.4216 เยเมน7:22:04
1.4253 เยเมน7:21:13
1.4216 เยเมน7:15:05
1.4216 เยเมน7:15:04
1.4253 เยเมน7:14:13
1.4216 เยเมน7:08:04
1.4253 เยเมน7:07:12
1.4216 เยเมน7:01:05
1.4241 เยเมน7:00:23
1.4241 เยเมน7:00:22
1.4216 เยเมน6:57:04
1.4241 เยเมน6:56:12
1.4216 เยเมน6:50:04
1.4216 เยเมน6:50:04
1.4241 เยเมน6:49:13
1.4216 เยเมน6:43:05
1.4241 เยเมน6:42:12
1.4216 เยเมน6:36:04
1.4232 เยเมน6:35:13
1.4232 เยเมน6:35:12
1.4216 เยเมน6:29:04
1.4232 เยเมน6:28:12
1.4216 เยเมน6:22:04
1.4232 เยเมน6:21:14
1.4216 เยเมน6:15:05
1.4216 เยเมน6:15:04
1.4229 เยเมน6:14:13
1.4216 เยเมน6:08:03
1.4229 เยเมน6:07:12
1.4216 เยเมน6:01:07
1.4253 เยเมน6:00:23
1.4253 เยเมน6:00:22
1.4216 เยเมน5:57:04
1.4253 เยเมน5:56:13
1.4216 เยเมน5:50:05
1.4216 เยเมน5:50:04
1.4253 เยเมน5:49:12
1.4216 เยเมน5:43:04
1.4253 เยเมน5:42:13
1.4216 เยเมน5:36:04
1.4215 เยเมน5:35:14
1.4215 เยเมน5:35:13
1.4216 เยเมน5:29:04
1.4215 เยเมน5:28:13
1.4216 เยเมน5:22:04
1.4223 เยเมน5:21:14
1.4216 เยเมน5:15:04
1.4216 เยเมน5:15:04
1.4223 เยเมน5:14:13
1.4216 เยเมน5:08:03
1.4223 เยเมน5:07:12
1.4216 เยเมน5:01:05
1.4224 เยเมน5:00:21
1.4224 เยเมน5:00:18
1.4216 เยเมน4:57:03
1.4224 เยเมน4:56:12
1.4216 เยเมน4:50:04
1.4216 เยเมน4:50:03
1.4224 เยเมน4:49:11
1.4216 เยเมน4:43:03
1.4224 เยเมน4:42:12
1.4216 เยเมน4:36:04
1.4214 เยเมน4:35:12
1.4214 เยเมน4:35:12
1.4216 เยเมน4:29:03
1.4214 เยเมน4:28:12
1.4216 เยเมน4:22:03
1.4224 เยเมน4:21:13
1.4216 เยเมน4:15:04
1.4216 เยเมน4:15:03
1.4224 เยเมน4:14:11
1.4216 เยเมน4:08:03
1.4224 เยเมน4:07:11
1.4216 เยเมน4:01:07
1.4253 เยเมน4:00:21
1.4253 เยเมน4:00:20
1.4216 เยเมน3:57:04
1.4253 เยเมน3:56:12
1.4216 เยเมน3:50:05
1.4216 เยเมน3:50:04
1.4253 เยเมน3:49:12
1.4216 เยเมน3:43:04
1.4228 เยเมน3:42:20
1.4216 เยเมน3:36:04
1.4228 เยเมน3:35:14
1.4228 เยเมน3:35:13
1.4216 เยเมน3:29:05
1.4228 เยเมน3:28:15
1.4216 เยเมน3:22:07
1.4215 เยเมน3:21:14
1.4216 เยเมน3:15:04
1.4216 เยเมน3:15:03
1.4215 เยเมน3:14:12
1.4216 เยเมน3:08:04
1.4215 เยเมน3:07:13
1.4216 เยเมน3:01:07
1.4253 เยเมน3:00:30
1.4253 เยเมน3:00:29
1.4216 เยเมน2:57:04
1.4253 เยเมน2:56:12
1.4216 เยเมน2:50:05
1.4216 เยเมน2:50:04
1.4253 เยเมน2:49:19
1.4216 เยเมน2:43:04
1.422 เยเมน2:42:13
1.4216 เยเมน2:36:10
1.422 เยเมน2:35:11
1.422 เยเมน2:35:11
1.4216 เยเมน2:29:04
1.422 เยเมน2:28:11
1.4216 เยเมน2:22:03
1.4222 เยเมน2:21:14
1.4216 เยเมน2:15:05
1.4216 เยเมน2:15:04
1.4222 เยเมน2:14:12
1.4216 เยเมน2:08:05
1.4222 เยเมน2:07:18
1.4216 เยเมน2:01:08
1.4222 เยเมน2:00:24
1.4222 เยเมน2:00:23
1.4216 เยเมน1:57:04
1.4253 เยเมน1:56:18
1.4216 เยเมน1:50:05
1.4216 เยเมน1:50:04
1.4253 เยเมน1:49:15
1.4216 เยเมน1:43:10
1.4253 เยเมน1:42:14
1.4216 เยเมน1:36:07
1.4221 เยเมน1:35:12
1.4221 เยเมน1:35:11
1.4216 เยเมน1:29:04
1.4221 เยเมน1:28:11
1.4216 เยเมน1:22:04
1.4253 เยเมน1:21:13
1.4216 เยเมน1:15:04
1.4216 เยเมน1:15:03
1.4253 เยเมน1:14:14
1.4216 เยเมน1:08:04
1.4253 เยเมน1:07:22
1.4216 เยเมน1:01:12
1.4253 เยเมน1:00:23
1.4253 เยเมน1:00:23
1.4216 เยเมน0:57:04
1.4253 เยเมน0:56:18
1.4216 เยเมน0:50:07
1.4216 เยเมน0:50:07
1.4253 เยเมน0:49:16
1.4216 เยเมน0:43:09
1.4253 เยเมน0:42:14
1.4216 เยเมน0:36:05
1.4253 เยเมน0:35:14
1.4253 เยเมน0:35:14
1.4216 เยเมน0:29:04
1.4253 เยเมน0:28:12
1.4216 เยเมน0:22:04
1.4231 เยเมน0:21:14
1.4216 เยเมน0:15:06
1.4216 เยเมน0:15:05
1.4231 เยเมน0:14:13
1.4216 เยเมน0:08:04
1.4231 เยเมน0:07:23
ปลาย: langs.profile_notice_1
ความคิดเห็น