TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

Gold Reserves

  • ข้อมูลสด ตัวบ่งชี้

  • พยากรณ์ ตัวบ่งชี้

Country Last Time Previous Range Metric

Afghanistan

0 19 Dec 21.87 21.87 : 21.9

Albania

0 19 Dec 2.07 1.57 : 3.73

Algeria

0 19 Dec 174 174 : 174

Angola

0 18 Oct 19.1 8.8 : 20.03

Argentina

61.74 19 Dec 61.74 0.28 : 61.74 60.58

Armenia

0 19 Jun 0 0 : 1.4

Aruba

0 19 Dec 3.11 3.1 : 3.11

Australia

68.74 19 Dec 68.74 68.7 : 79.85 67.34

Austria

0 19 Dec 280 280 : 407

Azerbaijan

0.00 19 Jun 0 0 : 30.2 0

Bahrain

0 19 Dec 4.67 4.67 : 4.7

Bangladesh

0 19 Dec 13.97 3.29 : 14

Belarus

0 19 Dec 48.56 3.11 : 48.78

Belgium

0 19 Dec 227 227 : 258

Bolivia

0 19 Dec 42.51 28.34 : 42.52

Bosnia and Herzegovina

0 19 Dec 2.99 0 : 3

Brazil

67.36 19 Dec 67.36 31.99 : 119 67.5

Bulgaria

0 19 Dec 40.47 39.56 : 40.47

Burundi

0.03 19 Jun 0.03 0.03 : 0.54 38

Cambodia

12.44 19 Dec 12.44 12.4 : 12.44 12.4

Cameroon

0 19 Mar 0 0 : 0.93

Canada

0.00 19 Jun 0 0 : 46.2 4

Central African Republic

0 19 Mar 0 0 : 0.35

Chile

0 19 Jun 0.25 0.21 : 35.96

China

0 19 Dec 1936 395 : 1948

Colombia

0 19 Dec 18.92 3.49 : 18.92

Costa Rica

0 18 Dec 0 0 : 0.12

Cyprus

0 19 Dec 13.9 13.87 : 14.48

Czech Republic

0 19 Dec 8.15 7.99 : 13.87

Denmark

0 19 Dec 66.55 66.5 : 66.6

Dominican Republic

0 19 Jun 0.57 0.56 : 0.57

Ecuador

0 19 Dec 16.95 11.79 : 26.3

Egypt

0 19 Dec 78.82 75.58 : 78.97

El Salvador

0 19 Jun 1.37 1.37 : 14.59

Estonia

0 19 Jun 0.25 0.25 : 0.25

Euro area

504.77 19 Dec 505 501 : 767 505

Fiji

0 19 Jun 0.03 0.02 : 0.03

Finland

0 19 Dec 49.14 49.05 : 49.14

France

0 19 Dec 2436 2435 : 3025 2436

Germany

3366.77 19 Dec 3367 3367 : 3469 3400

Ghana

0 19 Dec 8.74 8.7 : 8.74

Greece

0 19 Dec 113 107 : 133

Guatemala

0 19 Dec 6.89 6.66 : 7.06

Haiti

0 19 Sep 1.8 0.03 : 1.81

Honduras

0 19 Jun 0.69 0.67 : 0.69

Hong Kong

2.08 19 Dec 2.08 2.08 : 2.1 2.1

Hungary

0 19 Dec 31.51 0 : 31.51

Iceland

0 19 Dec 1.98 1.84 : 2

India

618.16 19 Dec 618 358 : 618 630

Indonesia

78.54 19 Dec 78.54 73.09 : 96.45 80.6

Iraq

0 19 Dec 96.27 0 : 96.3

Ireland

6.00 19 Dec 6 5.47 : 6 6

Italy

2451.84 19 Dec 2452 2452 : 2452 2452

Japan

0 19 Dec 765 754 : 765

Jordan

0 19 Dec 43.5 12.37 : 43.54

Kazakhstan

377.48 19 Dec 380 52.68 : 380 343

Kenya

0 19 Mar 0 0 : 0.02

Kuwait

0 19 Dec 78.97 78.72 : 80.51

Kyrgyzstan

14.37 19 Dec 13.59 2.6 : 14.37 12.7

Laos

0.90 19 Jun 0.9 0.3 : 8.9 0.9

Latvia

0 19 Dec 6.62 6.6 : 7.75

Lebanon

0 19 Dec 287 287 : 287

Libya

0 19 Dec 117 117 : 144

Lithuania

0 19 Dec 5.82 5.78 : 5.82

Luxembourg

0 19 Dec 2.24 2.2 : 2.39

Macedonia

0 19 Dec 6.9 2.76 : 6.9

Malawi

0 19 Jun 0.4 0.4 : 0.4

Malaysia

38.88 19 Dec 38.88 35.46 : 38.9 37.4

Malta

0 19 Jun 0.19 0.08 : 0.5

Mauritania

0 19 Jun 0.36 0 : 0.36

Mauritius

0 19 Dec 12.44 1.91 : 12.44

Mexico

120.06 19 Dec 120 2.5 : 125 120

Mongolia

17.92 19 Dec 20.08 0 : 20.08 3.3

Morocco

0 19 Dec 22.12 21.94 : 22.12

Mozambique

0 19 Dec 4.37 0.15 : 6.5

Myanmar

7.27 19 Dec 7.27 7.18 : 7.3 7.29

Nepal

6.43 19 Dec 6.43 0 : 6.5 6.44

Netherlands

0 19 Dec 612 612 : 912

Nigeria

0 19 Dec 21.46 21.37 : 21.5

Oman

0 19 Jun 0.02 0.02 : 9.05

Pakistan

0 19 Dec 64.63 64.38 : 65.44

Papua New Guinea

0 19 Dec 1.96 1.96 : 2

Paraguay

0 19 Dec 8.19 0 : 8.2

Peru

0 19 Dec 34.68 34.21 : 34.7

Philippines

197.93 19 Dec 198 127 : 274 197

Poland

0 19 Dec 228 103 : 229 103

Portugal

382.54 19 Dec 383 382 : 607 383

Qatar

0 19 Dec 39.1 0.59 : 42.21

Romania

0 19 Dec 104 104 : 105

Russia

2241.86 19 Dec 2219 343 : 2242 2415

Saudi Arabia

0 19 Dec 323 143 : 323

Serbia

0 19 Dec 21.16 9.8 : 31.4

Singapore

0 19 Dec 127 0 : 127

Slovakia

0 19 Dec 31.69 31.69 : 40.12

Slovenia

0 19 Dec 3.17 0.01 : 7.56

South Africa

0 19 Dec 125 123 : 184

South Korea

0 19 Dec 104 13 : 104

Spain

0 19 Dec 282 282 : 523 282

Sri Lanka

19.66 19 Dec 19.89 3.63 : 23.1 20.6

Suriname

0 19 Jun 1.3 0.6 : 8.8

Sweden

0 19 Dec 126 126 : 185

Switzerland

0 19 Dec 1040 1040 : 2590

Syria

0 19 Dec 25.8 25.8 : 25.91

Taiwan

423.63 19 Dec 424 421 : 424 424

Tajikistan

22.33 19 Dec 22.33 0 : 22.33 16.6

Thailand

153.84 19 Dec 154 72.59 : 154 154

Trinidad and Tobago

0 19 Dec 1.94 1.86 : 1.94

Tunisia

0 19 Dec 6.78 6.74 : 6.84

Turkey

0 19 Dec 321 116 : 385

Ukraine

0 19 Dec 24.57 13.4 : 42.61

United Arab Emirates

12.41 19 Dec 8.51 0 : 12.41 13

United Kingdom

310.29 19 Dec 310 310 : 588 310

United States

0 19 Dec 8133 8133 : 8149

Uruguay

0 19 Jun 0.1 0.1 : 56.73

Uzbekistan

0 19 Dec 328 328 : 367

Venezuela

0 19 Dec 161 150 : 373

Yemen

0 19 Sep 1.6 1.56 : 1.6
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Argentina

61.74 19 Dec 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

Australia

68.74 19 Dec 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Azerbaijan

0.00 19 Jun 0 0 0 0 0

Brazil

67.36 19 Dec 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5

Burundi

0.03 19 Jun 38 38 38 38 38

Cambodia

12.44 19 Dec 12.4 12.4 12.4 12.44 12.4

Canada

0.00 19 Jun 4 4 4 4 4

Euro area

504.77 19 Dec 505 505 505 505 505

Germany

3366.77 19 Dec 3400 3400 3400 3400 3400

Hong Kong

2.08 19 Dec 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

India

618.16 19 Dec 630 630 632 630 630

Indonesia

78.54 19 Dec 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6

Ireland

6.00 19 Dec 6 6 6 6 6

Italy

2451.84 19 Dec 2452 2452 2452 2452 2452

Kazakhstan

377.48 19 Dec 343 343 349 343 343

Kyrgyzstan

14.37 19 Dec 12.7 12.7 13.2 12.7 12.7

Laos

0.90 19 Jun 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Malaysia

38.88 19 Dec 37.4 37.4 37.8 37.4 37.4

Mexico

120.06 19 Dec 120 120 120 120 120

Mongolia

17.92 19 Dec 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Myanmar

7.27 19 Dec 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29

Nepal

6.43 19 Dec 6.44 6.44 6.49 6.44 6.44

Philippines

197.93 19 Dec 197 197 197 197 197

Portugal

382.54 19 Dec 383 383 383 383 383

Russia

2241.86 19 Dec 2355 2415 2465 2315 2415

Sri Lanka

19.66 19 Dec 20.6 20.6 20.6 20.3 20.6

Taiwan

423.63 19 Dec 424 424 424 424 424

Tajikistan

22.33 19 Dec 16.6 16.6 16.9 16.6 16.6

Thailand

153.84 19 Dec 154 154 154 154 154

United Arab Emirates

12.41 19 Dec 13 13 13 13 13

United Kingdom

310.29 19 Dec 310 310 310 310 310