TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
Canada
Canada

cad/usd

0.7347
ราคาสด
0 (0.22%)
เปลี่ยนแปลง
2 July 2020
เวลา 19:22:43
0 (4.49%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
0 (4.61%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
0 (3.71%)
ความผันผวนประจำปี

S&P/TSX MidCap

954
ราคาสด
20 (2.09%)
เปลี่ยนแปลง
2 July 2020
เวลา 19:01:40
162 (20.39%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
62 (6.10%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
36 (3.60%)
ความผันผวนประจำปี

Canada

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Canada 1M 0.183 - 0.183 0.183 0.02 12.27% 2020/07/02 เวลา 3:01
Canada 2M 0.183 - 0.183 0.183 0.02 9.58% 2020/07/02 เวลา 17:01
Canada 3M 0.201 - 0.152 0.221 0.00 0.00% 2020/06/30 เวลา 20:31
Canada 6M 0.231 - 0.231 0.237 0.00 0.43% 2020/07/02 เวลา 17:01
Canada 1Y 0.276 - 0.276 0.276 0.01 1.85% 2020/07/02 เวลา 17:01
Canada 2Y 0.297 0.302 0.289 0.302 0.01 4.58% 2020/07/02 เวลา 18:31
Canada 3Y 0.317 0.311 0.309 0.318 0.02 5.67% 2020/07/02 เวลา 19:01
Canada 4Y 0.323 0.328 0.315 0.333 0.03 8.75% 2020/07/02 เวลา 19:01
Canada 5Y 0.4 0.404 0.387 0.409 0.03 9.29% 2020/07/02 เวลา 19:01
Canada 7Y 0.412 0.41 0.387 0.417 0.05 12.57% 2020/07/02 เวลา 19:01
Canada 10Y 0.578 0.582 0.552 0.591 0.05 9.89% 2020/07/02 เวลา 19:01
Canada 20Y 0.858 0.862 0.831 0.87 0.05 5.54% 2020/07/02 เวลา 19:01
Canada 30Y 1.034 1.035 1.007 1.043 0.05 4.55% 2020/07/02 เวลา 19:01