TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
China
China

cny/usd

0.141
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
3 April 2020
เวลา 20:22:04
0 (1.67%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (0.79%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (5.24%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

272
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
4 April 2020
เวลา 15:03:06
11 (4.21%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
17 (6.67%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
66 (32.04%)
ความผันผวนประจำปี

S&P/CITIC50

3,251
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
4 April 2020
เวลา 16:01:00
192 (5.58%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
65 (1.96%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
295 (8.33%)
ความผันผวนประจำปี

China

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
China 1Y 1.535 - 1.535 1.612 0.00 0.00% 2020/04/03 เวลา 15:00
China 2Y 1.875 1.867 1.854 1.875 0.02 1.07% 2020/04/06 เวลา 7:00
China 3Y 1.948 - 1.948 2.06 0.00 0.00% 2020/04/03 เวลา 15:00
China 5Y 2.246 2.11 2.103 2.246 0.01 0.63% 2020/04/06 เวลา 7:00
China 7Y 2.584 - 2.56 2.584 0.00 0.00% 2020/04/03 เวลา 14:01
China 10Y 2.618 2.708 2.618 2.72 0.01 0.31% 2020/04/06 เวลา 7:00
China 15Y 2.99 - 2.982 2.99 0.00 0.00% 2020/04/01 เวลา 13:30
China 20Y 3.109 - 3.109 3.109 0.00 0.00% 2020/04/03 เวลา 14:30
China 30Y 3.266 - 3.266 3.333 0.00 0.00% 2020/04/03 เวลา 15:30