TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
Czech Republic
Czech Republic

czk/usd

0.0402
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
1 April 2020
เวลา 06:36:04
0 (8.84%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (5.19%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (7.59%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

952
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
31 March 2020
เวลา 16:01:50
136 (16.67%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
131 (15.96%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
249 (35.42%)
ความผันผวนประจำปี

Czech Republic

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Czech Republic 1Y 0.615 - 0.615 0.68 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 2Y 0.635 - 0.61 0.857 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 3Y 1.009 - 0.882 1.009 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 21:01
Czech Republic 4Y 1.005 - 0.776 1.044 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 5Y 0.965 - 0.924 1.01 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 6Y 1.154 - 0.843 1.273 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 21:01
Czech Republic 7Y 1.08 - 1.063 1.192 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 8Y 1.284 - 1.144 1.291 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 9Y 1.093 - 1.093 1.226 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 20:01
Czech Republic 10Y 1.405 - 1.159 1.405 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 19:30
Czech Republic 15Y 1.45 - 1.385 1.45 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 17:01
Czech Republic 20Y 1.627 - 1.529 1.659 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 21:01
Czech Republic 50Y 2.202 - 2.198 2.258 0.00 0.00% 2020/03/31 เวลา 17:30