TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
Greece
Greece

FTSE/Athex 20

551
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
27 March 2020
เวลา 20:30:59
370 (40.16%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
320 (36.71%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
163 (22.81%)
ความผันผวนประจำปี

Greece

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Greece 1M 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% 2020/03/13 เวลา 16:30
Greece 3M 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% 2020/03/13 เวลา 16:30
Greece 6M 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% 2020/03/13 เวลา 16:30
Greece 5Y 1.119 - 1.039 1.145 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 22:00
Greece 10Y 1.556 - 1.535 1.594 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
Greece 15Y 1.639 - 1.605 1.65 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
Greece 20Y 1.783 - 1.756 1.867 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
Greece 25Y 1.96 - 1.937 2.018 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01