TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
Netherlands
Netherlands

AEX Volatility

660
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
27 March 2020
เวลา 22:00:59
216 (24.61%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
179 (21.30%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
146 (18.10%)
ความผันผวนประจำปี

Netherlands

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Netherlands 1M -0.689 - -0.603 -0.706 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 21:00
Netherlands 3M -0.739 - -0.645 -0.745 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 19:30
Netherlands 6M -0.719 - -0.629 -0.786 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 22:00
Netherlands 2Y -0.688 -0.69 -0.684 -0.69 0.00 -0.58% 2020/03/28 เวลา 1:30
Netherlands 3Y -0.654 -0.662 -0.652 -0.662 0.00 -0.15% 2020/03/28 เวลา 1:30
Netherlands 4Y -0.597 -0.604 -0.593 -0.604 0.00 -0.34% 2020/03/28 เวลา 1:30
Netherlands 5Y -0.531 -0.532 -0.526 -0.532 0.01 -1.51% 2020/03/28 เวลา 1:30
Netherlands 6Y -0.455 - -0.362 -0.47 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 22:00
Netherlands 7Y -0.403 - -0.274 -0.417 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 22:00
Netherlands 8Y -0.338 - -0.255 -0.351 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 22:30
Netherlands 9Y -0.291 - -0.169 -0.302 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 22:30
Netherlands 10Y -0.237 - -0.112 -0.244 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 21:30
Netherlands 15Y -0.18 - -0.18 -0.18 0.00 -2.22% 2020/03/28 เวลา 0:30
Netherlands 20Y 0.028 - 0.007 0.168 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:30
Netherlands 25Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 15.38% 2020/03/28 เวลา 0:30
Netherlands 30Y 0.103 0.097 0.096 0.103 0.00 0.00% 2020/03/28 เวลา 2:00