TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
Portugal
Portugal

PSI 20

3,276
ราคาสด
15 (0.45%)
เปลี่ยนแปลง
13 July 2020
เวลา 14:31:20
388 (13.42%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
137 (4.02%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
69 (2.15%)
ความผันผวนประจำปี

Portugal

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Portugal 3M -0.459 - -0.456 -0.459 0.00 -0.44% 2020/07/13 เวลา 13:31
Portugal 6M -0.456 -0.454 -0.452 -0.456 0.46 -100.44% 2020/07/13 เวลา 14:01
Portugal 1Y -0.439 -0.435 -0.435 -0.439 0.44 -100.23% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 2Y -0.443 -0.445 -0.441 -0.447 0.04 -8.09% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 3Y -0.306 -0.309 -0.306 -0.329 0.05 -14.76% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 4Y -0.266 -0.274 -0.266 -0.289 0.02 -5.67% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 5Y -0.085 -0.088 -0.078 -0.103 0.02 -16.67% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 6Y -0.023 -0.024 -0.02 -0.029 0.01 -30.30% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 7Y 0.157 0.154 0.15 0.161 0.02 12.95% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 8Y 0.258 0.256 0.24 0.265 0.01 2.79% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 9Y 0.323 0.322 0.302 0.329 0.01 2.87% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 10Y 0.435 0.433 0.428 0.436 0.02 3.57% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 15Y 0.805 0.801 0.78 0.805 0.02 1.90% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 20Y 0.856 0.853 0.832 0.857 0.02 2.76% 2020/07/13 เวลา 14:31
Portugal 30Y 1.193 1.19 1.186 1.193 0.03 2.49% 2020/07/13 เวลา 14:31