TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
Romania
Romania

ron/usd

0.2275
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
27 March 2020
เวลา 13:56:15
0 (2.53%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (1.04%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (3.40%)
ความผันผวนประจำปี

Bucharest BET-XT

7,529
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
28 March 2020
เวลา 22:00:53
2,420 (24.32%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
2,074 (21.60%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
566 (6.99%)
ความผันผวนประจำปี

Romania

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Romania 6M 3.181 - 2.57 3.182 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 21:30
Romania 1Y 2.954 - 2.954 2.954 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 13:30
Romania 2Y 3.25 - 3.25 3.256 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 3:00
Romania 3Y 3.555 - 3.555 3.555 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 14:30
Romania 4Y 3.695 - 3.625 3.73 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
Romania 5Y 3.775 - 3.693 3.85 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 14:00
Romania 7Y 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
Romania 10Y 4.525 - 4.325 4.525 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 19:01