TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0559
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (1.61%)
เปลี่ยนแปลง
30 March 2020
เวลา 07:16:04
0 (21.16%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (15.43%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (18.99%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

437
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
2 January 2019
เวลา 14:01:34
0 (0.00%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (0.00%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (0.00%)
ความผันผวนประจำปี

South Africa

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
South Africa 3M 6 - 5.4 6 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 15:30
South Africa 2Y 7.125 - 7.125 7.125 0.02 0.21% 2020/03/30 เวลา 2:00
South Africa 5Y 10.48 - 10.48 10.48 0.01 0.05% 2020/03/30 เวลา 2:00
South Africa 10Y 11.63 - 11.63 11.63 0.01 0.04% 2020/03/30 เวลา 2:00
Souht Africa 12Y 12.04 - 12.04 12.04 0.01 0.04% 2020/03/30 เวลา 2:00
South Africa 20Y 12.35 - 12.35 12.35 0.02 0.12% 2020/03/30 เวลา 2:00
South Africa 25Y 12.33 - 12.33 12.33 0.04 0.28% 2020/03/30 เวลา 2:00
South Africa 30Y 12.3 - 12.3 12.3 0.04 0.28% 2020/03/30 เวลา 2:00