TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
Turkey
Turkey

try/usd

0.1459
ราคาสด
0 (0.14%)
เปลี่ยนแปลง
2 July 2020
เวลา 16:29:47
0 (1.75%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
0 (12.90%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
0 (18.35%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

288
ราคาสด
3 (1.04%)
เปลี่ยนแปลง
2 July 2020
เวลา 16:01:28
29 (11.20%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
68 (30.91%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
100 (53.19%)
ความผันผวนประจำปี

BIST 30

188,461
ราคาสด
3,634 (1.97%)
เปลี่ยนแปลง
2 July 2020
เวลา 19:01:40
58,914 (45.48%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
36,111 (23.70%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
74,771 (65.77%)
ความผันผวนประจำปี

Turkey

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Turkey 1Y 8.77 8.795 8.77 8.795 0.00 0.00% 2020/07/02 เวลา 17:01
Turkey 2Y 9.36 - 9.36 9.36 0.10 1.01% 2020/07/02 เวลา 16:01
Turkey 3Y 10.36 10.295 10.23 10.36 0.09 0.88% 2020/07/02 เวลา 18:01
Turkey 5Y 10.745 - 10.745 10.745 0.01 0.05% 2020/07/02 เวลา 14:01
Turkey 10Y 11.975 11.965 11.95 12.005 0.06 0.50% 2020/07/02 เวลา 18:31