TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
South Korea South Korea
South Korea
South Korea

krw/usd

0.0835
ราคาสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
3 July 2020
เวลา 01:28:10
0 (1.33%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
0 (2.34%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
0 (1.65%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

51,263
ราคาสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
11 July 2020
เวลา 11:01:35
2,686 (5.53%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
8,305 (19.33%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
11,795 (29.88%)
ความผันผวนประจำปี

KOSPI

2,150
ราคาสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
10 July 2020
เวลา 11:31:13
290 (15.56%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
2,150 (0.00%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
2,150 (0.00%)
ความผันผวนประจำปี

Ask کره جنوبی

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
THB/KRW 38.176 38.328 38.176 38.328 0.15 0.40% 2020/07/12 เวลา 8:35
CLP/KRW 1.5146 - 1.5143 1.5155 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:28
PHP/KRW 24.29 - 24.29 24.3 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:28
ARS/KRW 16.94 - 16.94 16.94 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:28
MXN/KRW 53.47 - 53.43 53.49 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
GBP/KRW 1512.1 1516.06 1512.1 1516.06 3.96 0.26% 2020/07/12 เวลา 8:35
AED/KRW 326.92 - 326.92 327.07 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:28
USD/KRW 1200.82 - 1200.82 1201.5 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:31
AUD/KRW 831.88 834.57 831.88 834.57 2.69 0.32% 2020/07/12 เวลา 8:35
TWD/KRW 40.265 40.757 40.265 40.757 0.49 1.22% 2020/07/12 เวลา 8:35
SGD/KRW 861.01 863.46 861.01 863.46 2.45 0.28% 2020/07/12 เวลา 8:35
CAD/KRW 883.65 883.74 883.65 883.74 0.09 0.01% 2020/07/12 เวลา 8:35
NZD/KRW 782.85 789.9 782.85 789.9 7.05 0.90% 2020/07/12 เวลา 8:35
HKD/KRW 154.85 154.9 154.85 154.9 0.05 0.03% 2020/07/12 เวลา 8:35
BRL/KRW 224.56 225.15 224.56 225.15 0.59 0.26% 2020/07/12 เวลา 8:35
ZAR/KRW 71.4946 71.62 71.4946 71.62 0.13 0.18% 2020/07/12 เวลา 8:35
RUB/KRW 17.519 16.98 16.98 17.519 0.54 3.17% 2020/07/12 เวลา 8:35
IDR/KRW 8.314 8.362 8.314 8.362 0.05 0.58% 2020/07/12 เวลา 8:35
PKR/KRW 7.21 - 7.21 7.21 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:28
INR/KRW 15.969 15.9705 15.969 15.9705 0.00 0.01% 2020/07/12 เวลา 8:35
SAR/KRW 320.16 - 320.15 320.29 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
MYR/KRW 280.79 281.618 280.79 281.618 0.83 0.29% 2020/07/12 เวลา 8:35
PLN/KRW 303.78 - 303.71 304.02 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
XAU/KRW 21598 - 21598 21598 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 10:56
CHF/KRW 1249.5 1275.98 1249.5 1275.98 26.48 2.12% 2020/07/12 เวลา 8:35
HUF/KRW 3.8426 - 3.8408 3.8453 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
DKK/KRW 182.18 - 182.15 182.29 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
SEK/KRW 130.49 - 130.46 130.68 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
NOK/KRW 127.15 - 127.15 127.27 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
ISK/KRW 8.5235 - 8.5205 8.529 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
TRY/KRW 174.86 - 174.84 175 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 1:42
XAG/KRW 210.73 - 210.73 210.86 0.00 0.00% 2020/06/09 เวลา 11:21
KRW/THB 0.0261 - 0.026 0.0262 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 13:14
KRW/GBP 0.0666 - 0.0666 0.0666 0.00 0.00% 2019/11/20 เวลา 0:00
KRW/USD 0.0835 - 0.0835 0.0835 0.00 0.00% 2020/07/03 เวลา 1:28
KRW/AUD 0.1201 - 0.1201 0.1201 0.00 0.00% 2020/07/06 เวลา 3:35
KRW/TWD 0.0246 - 0.0245 0.0247 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 23:56
KRW/SGD 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% 2020/06/23 เวลา 6:14
KRW/CAD 0.1131 - 0.1131 0.1131 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 7:35
KRW/NZD 0.1277 - 0.1277 0.1277 0.00 0.00% 2020/06/09 เวลา 11:21
KRW/HKD 0.6455 0.6459 0.6455 0.6459 0.00 0.06% 2020/07/12 เวลา 8:35
KRW/BRL 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 7:07
KRW/ZAR 1.3974 1.398 1.3974 1.398 0.00 0.04% 2020/07/12 เวลา 8:35
KRW/RUB 0.057 - 0.057 0.057 0.00 0.00% 2020/06/09 เวลา 11:21
KRW/IDR 11.8952 12.09 11.8952 12.09 0.19 1.64% 2020/07/12 เวลา 8:35
KRW/INR 0.0626 - 0.0625 0.0627 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 19:49
KRW/MYR 0.3558 0.3556 0.3556 0.3558 0.00 0.06% 2020/07/12 เวลา 8:35
KRW/CHF 0.0799 - 0.0799 0.0799 0.00 0.00% 2020/06/13 เวลา 18:49
KRW/SEK 0.0077 - 0.0077 0.0077 0.00 0.00% 2020/06/09 เวลา 11:07
KRW/JPY 8.904 8.9097 8.904 8.9097 0.01 0.06% 2020/07/12 เวลา 8:35
KRW/CNY 0.5822 0.584 0.5822 0.584 0.00 0.31% 2020/07/12 เวลา 8:35
KRW/EUR 0.0739 - 0.0739 0.0739 0.00 0.00% 2020/06/13 เวลา 18:49
JPY/KRW 11.2263 11.2321 11.2263 11.2321 0.01 0.05% 2020/07/12 เวลา 8:35
CNY/KRW 171.34 171.5 171.34 171.5 0.16 0.09% 2020/07/12 เวลา 8:35
CNH/KRW 171.8 - 171.8 171.8 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 9:07
EUR/KRW 1355.6 1357.19 1355.6 1357.19 1.59 0.12% 2020/07/12 เวลา 8:35