TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
Turkmenistan Turkmenistan
Turkmenistan
Turkmenistan

tmt/usd

0.2849
ราคาสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
11 July 2020
เวลา 05:07:17
0 (0.21%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
0 (0.00%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
0 (2.70%)
ความผันผวนประจำปี

Ask ترکمنستان

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
USD/TMT 3.5 - 3.4897 3.5 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 12:22
TMT/USD 0.2849 - 0.2849 0.2849 0.00 0.00% 2020/07/11 เวลา 5:07
TMT/RUB 20.2359 20.2329 20.212 20.3222 0.06 0.28% 2020/07/13 เวลา 16:50