TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
Czech Republic
Czech Republic

czk/usd

0.0404
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0.5%)
เปลี่ยนแปลง
30 March 2020
เวลา 08:29:03
0 (8.39%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (4.27%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (6.91%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

950
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
29 March 2020
เวลา 17:03:04
134 (16.42%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
113 (13.50%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
244 (34.56%)
ความผันผวนประจำปี

Czech Republic

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Conseq Invest Equity Fund D 21.818 - 21.818 21.818 0.00 0.00% 2020/03/28 เวลา 2:00
Conseq Invest Equity Fund A 180.843 - 180.104 180.843 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
Conseq Invest Equity Fund B 194.988 - 194.19 194.988 0.00 0.00% 2020/03/27 เวลา 23:01
WIOF India Performance Fund B 114.798 - 114.306 114.798 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
WIOF India Performance Fund A 122.478 - 122.478 122.478 0.00 0.00% 2019/12/31 เวลา 22:02