TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
Germany
Germany

Midcap

8,166
ราคาสด
80 (0.98%)
เปลี่ยนแปลง
13 July 2020
เวลา 14:31:20
1,359 (19.97%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
1,458 (15.15%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
659 (7.47%)
ความผันผวนประจำปี

Germany

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Dax 12735.05 12744.55 12700.05 12822.6 101.34 0.80% 2020/07/13 เวลา 14:38
DAX 12735.05 12744.55 12700.05 12822.6 101.34 0.80% 2020/07/13 เวลา 14:38
Euro Stoxx 50 3325.85 3327.63 3310.8 3341.42 29.63 0.90% 2020/07/13 เวลา 14:38
DAX 12749.05 12737.8 12731.05 12806.35 115.34 0.91% 2020/07/13 เวลา 14:31
HDAX 7029.98 7008.24 7008.24 7059.85 67.25 0.97% 2020/07/13 เวลา 14:31
SDAX 12030.37 11992.29 11992.29 12036.49 123.12 1.03% 2020/07/13 เวลา 14:31
Midcap 26873.79 26786.55 26786.55 26881.13 199.85 0.75% 2020/07/13 เวลา 14:31
TecDAX 3076.7 3071.69 3068.34 3076.7 26.83 0.88% 2020/07/13 เวลา 14:31
Euro Stoxx 50 3328.85 3319.97 3319.83 3340.29 32.63 0.99% 2020/07/13 เวลา 14:31
Prime All Share 5194.03 5178.1 5178.1 5215.28 49.88 0.97% 2020/07/13 เวลา 14:31
XETRA DAX Price 12756.56 12722.55 12722.55 12827.62 122.85 0.97% 2020/07/13 เวลา 14:31
Classic All Share 8166.27 8133.67 8133.67 8185.79 79.62 0.98% 2020/07/13 เวลา 14:31
Technology All Share 4176.94 4170.06 4159.35 4176.94 25.30 0.61% 2020/07/13 เวลา 14:31