TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรัมออนไลน์
India
India

inr/usd

0.0133
ราคาสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
9 July 2020
เวลา 09:56:16
0 (1.53%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
0 (5.67%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
0 (8.90%)
ความผันผวนประจำปี

Nifty 100

25
ราคาสด
0 (1.24%)
เปลี่ยนแปลง
13 July 2020
เวลา 15:01:37
26 (50.93%)
เปลี่ยนแปลง / 3 เดือน
11 (76.90%)
เปลี่ยนแปลง / 6 เดือน
13 (110.48%)
ความผันผวนประจำปี

India

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Nifty 50 10802.7 10798.8 10770.7 10874.1 34.65 0.32% 2020/07/13 เวลา 15:01
India VIX 25.2525 25.455 25.0875 25.87 0.31 1.24% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty 100 10953.75 10947.45 10916.5 11013.9 34.05 0.31% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty 200 5583.1 5580.35 5565.3 5615.3 14.10 0.25% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty 500 8834.2 8830.45 8806.75 8884.8 20.25 0.23% 2020/07/13 เวลา 15:01
BSE MidCap 13403.74 13390.34 13378.34 13528.89 6.91 0.05% 2020/07/13 เวลา 15:01
BSE Sensex 36693.69 36601.69 36582.08 36938 99.36 0.27% 2020/07/13 เวลา 15:01
S&P BSE-100 10878.29 10853.51 10844.63 10938.15 34.63 0.32% 2020/07/13 เวลา 15:01
S&P BSE-200 4539.49 4529.31 4525.86 4564.46 11.90 0.26% 2020/07/13 เวลา 15:01
S&P BSE-500 14002.65 13971.76 13961.34 14078.39 34.01 0.24% 2020/07/13 เวลา 15:01
BSE SmallCap 12784.19 12767.72 12756.78 12864.42 19.59 0.15% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty Next 50 26274.85 26226.1 26113.5 26292.7 66.20 0.25% 2020/07/13 เวลา 15:01
S&P BSE ALLCAP 3978.05 3969.32 3966.25 3999.64 9.60 0.24% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty Midcap 50 4256.3 4257.3 4247.05 4301.25 9.75 0.23% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty 50 Value 20 5221.5 5223.3 5209.25 5229.35 65.05 1.26% 2020/07/13 เวลา 15:01
Nifty Smallcap 250 4245.9 4247.65 4233.05 4269.95 0.30 0.01% 2020/07/13 เวลา 15:01
NIFTY Free Float Midcap 100 15217.15 15220.65 15196.5 15357.75 36.45 0.24% 2020/07/13 เวลา 15:01
NIFTY Free Float Smallcap 100 4872.65 4862.65 4856.15 4895.95 2.40 0.05% 2020/07/13 เวลา 15:01
Sensex 36693.69 36731.13 36544.38 37015.44 99.36 0.27% 2020/07/13 เวลา 14:47
BSE Sensex 36693.69 36731.13 36544.38 37015.44 99.36 0.27% 2020/07/13 เวลา 14:47
Nifty 50 10802.7 10806.4 10758.25 10890.55 34.65 0.32% 2020/07/13 เวลา 14:34
Nifty 50 USD 4961.12 - 4961.12 4995.93 0.00 0.00% 2020/07/10 เวลา 23:31