TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์
Switzerland
Switzerland

chf/usd

1.0514
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (3.16%)
เปลี่ยนแปลง
28 March 2020
เวลา 14:21:13
0 (2.47%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
0 (4.15%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
0 (4.72%)
ความผันผวนประจำปี

18 Karat Gold

37
อัตราการถ่ายทอดสด
0 (0%)
เปลี่ยนแปลง
24 March 2020
เวลา 11:01:34
2 (5.71%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
2 (5.71%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
6 (19.35%)
ความผันผวนประจำปี

Swiss All Share Cumulative Dividend

488
อัตราการถ่ายทอดสด
10 (1.99%)
เปลี่ยนแปลง
28 March 2020
เวลา 03:30:45
94 (16.19%)
เปลี่ยน / 3 เดือน
60 (11.02%)
เปลี่ยน / 6 เดือน
22 (4.26%)
ความผันผวนประจำปี

Switzerland

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
FTSE Switzerland 487.52 - 487.52 487.52 9.69 1.99% 2020/03/28 เวลา 3:30
Swiss Mid Price 2188.88 - 2188.88 2188.88 38.56 1.79% 2020/03/28 เวลา 0:30
Swiss All Share Cumulative Dividend 11049.84 - 11049.84 11049.84 237.12 2.19% 2020/03/28 เวลา 0:30
SMI 8996.37 - 8996.37 8996.37 30.63 0.34% 2020/03/28 เวลา 0:30